0
480

Autor: Jindřich Fajt

Vážení soudruzi,

v polistopadové době jsme zažili období, kdy se mnohé radnice a obecní úřady chovaly netečně k pomníkům Rudé, resp. Sovětské armády a kdy jsme to mnohdy kritizovali. Domnívám se, že nyní bychom naopak měli vyjádřit své poděkování starostovi, úředníkům městského úřadu a zastupitelům města Mýta (okr. Rokycany), kteří hlasovali pro rekonstrukci sochy Rudoarmejce na místním hřbitově; ostatně také pro to, aby se vědělo, že KSČM tu není jen proto, aby něco od úřadů a spoluobčanů žádala, ale že je schopna i mnohé na práci nestraníků a jinostraníků ocenit. Myslím si, že je opravdu chvályhodné, že v současné vlně zvelebování města se nezapomnělo i na tuto „maličkost“ mimo centrum. Snad by se mohlo také zjistit, zda pro tento dobrý počin udělali něco i členové místní organizace KSČM a zastupitelé KSČM v Mýtě.