VOLBY 2018

V O L B Y

DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
A ZATUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

SE KONAJÍ VE DNECH 5. – 6. ŘÍJNA 2018

VOLTE KANDIDÁTKU č. 3
Komunistickou stranu Čech a Moravy
Za Váš hlas, předem děkujeme.

Informace k technickému provedení voleb.

Občané Prahy 10, se sníženou pohyblivostí, mohou požádat o návštěvu okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou. Obrátit se mohou na paní Vackovou – telefonní číslo 267 093 368. (Nahlásí: jméno a příjmení, bydliště, datum narození a telefon)

Občané Prahy 15 – Horní Měcholupy, se sníženou pohyblivostí, mohou požádat o návštěvu okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou. Obrátit se mohou na pí. Kalousovou, nebo pí. Křesťanovou na telefonní číslo 281 003 218; 281 003 220. (Nahlásí: jméno a příjmení, bydliště, datum narození a telefon)

Využití preferenčních hlasů v komunálních volbách, pro místní zastupitelstva a ZHMP, je jiné než ve volbách parlamentních.

OV všem doporučuje zaškrtnout pouze stranu – velký křížek.

Malé křížky

Volič má tři možnosti, jak může svůj volební lístek upravit. Tou první možností je dávat pouze tzv. malé křížky a volit jen jednotlivé kandidáty. Jim hlas dá, pokud křížkem označí čtvereček u jména každého vybraného kandidáta.
Volič má tolik hlasů, kolik se v dané obci volí zastupitelů, může tedy zakřížkovat právě tolik kandidátů. Když zakřížkujete méně kandidátů, váš hlas bude stejně platný, ale jeho síla bude slabší, protože část svého hlasu nevyužije. Když naopak zakřížkuje více kandidátů, než kolik se volí zastupitelů, bude celý hlasovací lístek neplatný.

Velký křížek

Druhou možností, jak odevzdat svůj hlas, je volit pouze jednu z kandidujících stran (koalic, sdružení nezávislých kandidátů). V takovém případě volič křížkem označí velký čtvereček v záhlaví sloupce vybrané volební strany.

V praxi tímto způsobem dává hlas všem kandidátům vybrané strany. Pokud se tedy v našem případě v obci volí 35 zastupitelů, dá volič „velkým“ křížkem u názvu kandidující strany hlas všem jejím 35 kandidátům. Kdyby ale zakřížkoval dvě nebo více stran, bude jeho hlasovací lístek opět zcela neplatný.

Kombinace křížků

Nejsložitějším způsobem, jak vyjádřit svou voličskou vůli, je varianta, kdy volič zkombinuje „velký“ křížek a „malé“ křížky. V takovém případě označí „velkým“ křížkem některou z kandidujících stran a vedle toho přidělí „malé“ křížky jednotlivým kandidátům. „Malé“ křížky ale v této situaci může dávat pouze jednotlivým kandidátům z jiných stran, než kterou označil „velkým“ křížkem.

Kombinace „velkého“ křížku s „malými“ totiž v praxi funguje tak, že hlas se připočítá všem kandidátům s „malým“ křížkem a „dále tolika kandidátům označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci“.

To poslední je určitě třeba vysvětlit na příkladu. Pokud se volí 35 zastupitelů a volič například dá „velký“ křížek některé straně a šest křížků „malých“ kandidátům z jiných stran, znamená to, že jeho hlas připadne 6 kandidátům označeným „malým“ křížkem a prvním 29 kandidátům (35 – 6 = 29) ze strany, které dal „velký“ křížek.

Zdroj: Materiály OV KSČM Praha 10