Bohorovnost poslanců PS ČR

0
434

Autor: Vladimír Mikuša

Normální občan, nezkažený realitou života, žije v domnění, že poslanci a senátoři jsou voleni zástupci lidu a jako takoví, by měli přijímat a schvalovat zákony, které nějakým způsobem ulehčí a zjednoduší již tak komplikovaný život lidem. Jenomže bohužel realita je zcela jiná a dokladuje to skutečnost, že 90% přijatých zákonů naopak život lidem neulehčuje, ale komplikuje.

No a přesně do toho vzorku těch 90% spadají i tři novely zákonů projednávané koncem listopadu a začátkem prosince 2015, z nichž naštěstí jedna schválená nebyla. Byly to – novela zákona č. 56/2001 Sb., (zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích), novela zákona č. 168/199 Sb., (zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla – pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) a novela zákona č. 361/2000 Sb., (zákon o provozu na pozemních komunikcích). Tedy novely tří zákonů, které se plně dotýkají každého občana – vlastníka (nebo řidiče) motorového i nemotorového vozidla.

Dal jsem si tu práci a důkladně jsem prostudoval návrhy těchto tří novel, z nichž bohužel první a druhá již byly schváleny, ale o jejich kvalitě vypovídá i to, že MD ČR (podle sdělení ministra Ťoka), zjistilo v této novele řadu nedostatků a již připravuje novelu této schválené novely. Což jenom dokumentuje odbornou vyspělost X úředníků MD ČR, 201 poslanců a 80 senátorů (včetně XY jejich poradců). Jelikož jsem tam našel celou řadu rozporů, došel jsem k názoru, že by možná nebylo marné seznámit s mými poznatky „Poslanecký klub KSČM„. Proč zrovna KSČM? No já sice nejsem členem této strany (nejsem členem žádné strany ani hnutí), ale celý život jsem, jak do roku 1990, tak i po VSLR (Velká Sametová Listopadová Revoluce), u každých voleb volil komunisty. Takže si tak nějak myslím, že i stávající poslanci, jsou tak trochu také mými poslanci.

Sedl jsem si k mému PC a vyplodil dva emaily, které jsem 04. a 05. listopadu poslal předsedovi poslaneckého klubu KSČM, panu Ing. Pavlu Kováčikovi na jeho oficiální emailovou adresu kovacik@psp.cz. Samozřejmě jsem nečekal žádné zázraky, ale domníval jsem se, že se „dívky a hoši“ (naši poslanci) trochu zamyslí a třeba při projednávání, do té doby neschválené třetí novely, zaujmou rozumné stanovisko a že od někoho obdržím nějaký emailík s nějakou odpovědi. Dnes se sám sobě podivuji, jak jsem mohl být tak naivní. Možná to bylo tím, že si nějak běžně s poslanci nedopisuji. Ale pořád jsem si myslel, že nějaká, byť jen drobná slušnost, s obdržením funkce nevymizela. Bohužel jsem si neuvědomil, že ten, kdo dostal vysokou „politickou funkci“, si myslí, že je takřka pánem bohem. Dnes co píši tento článek je již 02.01.2016. Do dnešního dne, jsem od pana předsedy Kováčika neobdržel žádnou reakci na moje dva emaily. Ani slovo, prostě nic.

Níže je odkaz na kopii prvního emailu a vložená kopie druhého. Doporučuji přečíst zejména ten druhý, který spočíval v tom, že policie by byla oprávněna zadržet řidičský průkaz řidiči v případě, že by řidiči v pozdějším řízení hrozila sankce zákazu činnosti.

První email týkající se novely zákona č. 56/2001 Sb., (zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích) a novely zákona č. 168/199 Sb., (zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla – tzv. povinné ručení), je poměrně dlouhý, takže ho zde nevkládám, ale kopii si můžete přečíst  ZDE .

Kopie druhého emailu týkajícího se novely zákona č. 361/2000 Sb., (zákon o provozu na pozemních komunikcích):

hr

Vážený soudruh
Ing. Pavel Kováčik
Předseda poslaneckého klubu Komunistické strany Čech a Moravy

Vážený soudruhu předsedo,

ještě ani neuschla barva na tisku mého předchozího emailu a píší Vám znovu. Problémy, které jsem uvedl ve včerejším emailu sice jsou trochu závažné, ale na jejich řešení je spousta času. Než odborní úředníci z MD ČR připraví novelu novely, odtečou ve Vltavě desítky tisíc kubíků vody, takže není nutný žádný spěch. Dnes Vás však chci požádat, aby poslanecký klub KSČM důkladně prostudoval jisté materiály, (opět z odvětví silniční dopravy), které mají být schváleny v nejbližší době, protože již prošly prvním a druhým čtením. O co jde:

V úvodu citát z Ústavy ČR, konkrétně článku 36, který říká – „Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.“ Kdyby to nestačilo, lze se podívat na kousek Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, článek 6, kde se poněkud obšírněji praví, že „Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu.“

Tyto citáty jsem zde uvedl proto, že v ČR je nakročeno k tomu, aby se sankce odnětí řidičského oprávnění udělovala bez jakéhokoli řízení, jen na základě rozhodnutí policisty.

Již v nedávné minulosti krajská samospráva Moravskoslezského kraje využila své zákonodárné pravomoci a pokoušela se do parlamentu propašovat zákon, který měl umožnit policii odebírat řidičské průkazy za vybrané přestupky. Tento návrh parlamentem neprošel. Nicméně úředníci z Ostravy, reprezentovaní Mgr. Janem Dospivou, nelenili a návrh propašovali do parlamentu znovu.

Posloužil jim poslanec za KDU-ČSL Petr Kudela, který v druhém čtení novely zákona o provozu na pozemních komunikacích přednesl pozměňující návrh pod číslem 2931. V rozpravě odůvodnil lidovecký poslanec svůj návrh takto:

Malé viny je potřeba trestat hned. To je preventivní a výchovné. Pokuta pět tisíc korun není skutečně nic ve srovnání s nebezpečím a ohrožením životů a majetku osob, které takovým jednáním hrozí. Proto navrhuji, aby se za přestupek vjíždění na železniční přejezd v době, kdy je to zakázáno, udělil vedle pokuty také zákaz činnosti od jednoho měsíce do šesti měsíců. Tady pan kolega Bendl říkal, že pán byl bez řidičského průkazu několik dní, než se prokázalo, že neoprávněně. Zadržení řidičského průkazu na jeden měsíc nikoho existenčně neohrozí. A myslím si, že bude nesmírně výchovné. ezme si několik dní dovolenou a ve své podstatě, než se vzpamatuje, tak ten jeden měsíc uběhne.

Takže v mém druhém pozměňovacím návrhu, ke kterému se přihlásím, navrhuji, aby u přestupků, u kterých se ukládá zákaz činnosti na dobu větší než půl roku, měli policisté na místě právo odebrat řidičský průkaz. A věřím tomu, že se přestupci rádi ke správnímu řízení dostaví.

Řeč pana poslance je skutečně mimořádnou lekcí z bohorovnosti, jaké může dosáhnout snad jen některá osoba politicky činná. Pět tisíc korun nic není, měsíc bez řidičáku nikoho existenčně neohrozí, vezme si pár dnů dovolenou a měsíc v podstatě uběhne. Je vidět, že Kudelův mandát skutečně reflektuje na životní situaci normálních lidí. Pan poslanec také dovedně využil nedávnou tragédii na železničním přejezdu ve Studénce k tomu, aby prosadil něco, co ovšem bude dopadat na podstatně širší paletu přestupků, nikoli jen na obskurní chování na železničním přejezdu. Zákaz řízení na dobu 6 měsíců lze uložit například i za nečitelnou RZ, překročení rychlosti podle § 125c odst. 1 pis. f bodu 2, porušení zákazu předjíždění, prošlé zdravotní osvědčení, jízda s vozidlem, které je domněle ve špatném technickém stavu, alkohol atd, viz § 125c odst. 5 zákona ř. 361/2000 Sb.

Možná si řeknete, že to je tak správně, protože jsou to závažné přestupky, které ohrožují druhé. Možná ano, možná ne, jde totiž o to, jak jsou tyto skutky prokázány. Podle mých zkušeností nějakých 60% obvinění, které úřady proti řidičům na základě „důkazů“ zajištěných policií vznesou, jsou totální šrot. Na záběrech z radaru je více vozidel a policie nedokáže říci, zda to bylo to levé nebo to pravé. Policie nedokáže určit, kde přesně k měření rychlosti došlo, zda to bylo před značkou nebo za ní. Příslušník PČR zjišťoval technický stav vozidla mozkovým myšlením (www.autorevue.cz/policie-meri-hloubku-dezenu-mozkovym-myslenim). Policista si vybájil údaje o nevyhovujícím technickém stavu tři roky starého vozidla, protože měl s jeho řidičem nějaký osobní spor a další. Těch 60% nešťastníků se pak v řízení obhájilo, protože si například najalo někoho, kdo tyto chyby byl schopen vidět, například institucionálního zlosyna jménem advokát.

To teď nepřipadá v úvahu, protože řidiči bude zadržen řidičský průkaz a to tak dlouho, dokud nebude rozhodnuto. Řidič sám bude pak nucen se nebránit, protože každým krokem, který učiní na svoji obranu, bude celé řízení a absenci řidičského průkazu prodlužovat. Poslanec Kudela je toho mínění, že si stačí vzít pár dnů dovolenou, ale obávám se, že to nebude stačit, protože úřad si dá záležet a bude takové řízení samozřejmě řádně natahovat, aby si dotyčný řidič rozmyslel, zda skutečně hodlá být v defenzívě aktivní. Už jen to, že namítne nesprávně provedené měření nebo bude zpochybňovat zpackanou dechovou zkoušku, která byť i bude zjevně zpackaná, prodlouží dobu, po kterou nebude mít řidičák, zhruba o tři měsíce. Celkově tak mohou celou věc natahovat dva roky. Očekávání poslance Kudely, že se řidiči k správnímu řízení dostaví, je samozřejmě plané. Nejvýhodnější bude to úplně ignorovat, absolutně se nebránit a nechat úřad rozhodnout bez vlastní účasti, protože to je nejrychlejší a mohlo by se to za těch šest měsíců stihnout.

Dá se tedy říci, že řidiči budou efektivně zbaveni svých procesních práv. Oni je tedy formálně dál mít budou, jen je nebudou uplatňovat, protože by tím způsobovali problémy sami sobě. Toť právní stát v podání KDU-ČSL.

Naopak pro policii a úřady to bude výhodné. V podstatě bude postačovat, když vás policisté někde za bukem zastaví a sdělí vám, že jste jel po městě stovkou, ale že budou hodní a vyřeší to za pět stovek, aby měli čárku. To klidně mohou, jak praxe ukázala, k efektivnímu výběru pokut za rychlost není ani zapotřebí, aby měli radar (www.lidovky.cz/policiste-vybirali-pokuty-za-rychlost-ale-nemeli-radar-penize-si-nechavali-16a-/zpravy-domov.aspx?c=A100930_134003_ln_domov_pks). Vy s tím sice nebudete souhlasit, protože jste určitě nejeli po městě stovkou, ale oni nejsou povinni vám cokoli na místě ukazovat, vy budete trvat na projednání ve správním řízení a oni vám seberou řidičák. Bez možnosti přezkoumání a bez opravného prostředku, něco jako stanné právo. Řízení sice zahájí hned, ale první úkony provedou někdy za tři měsíce, vy se dostavíte a řeknete, že tomu nevěříte a že chcete předvolat svědky, a jsou to další tři měsíce. Pak se rozhodnete odvolat a další tři měsíce. Nedej bože, aby vám kraj dal za pravdu, protože to budou další tři měsíce. A tak dál.

Takže taková je představa poslance za KDU-ČSL o právním státě.

Nyní k procesu schvalování. I poslanec za ANO Kolovratník, kterého jistě nelze vzhledem k jeho stranické příslušnosti podezřívat k nezdravé úcty k nedotknutelným ústavním právům, a který byl garantem oné novely, se k takto kontroverznímu pozměňovacímu návrhu odmítl přiklonit:

U prvního pozměňovacího návrhu pohnutky pana kolegy chápu. On pochází ze severní Moravy a Moravskoslezský kraj sám toto už navrhoval letos v lednu v tisku 377, kde vláda vydala jasné nesouhlasné stanovisko a i my jako Sněmovna jsme zamítli tento návrh už v prvním čtení. Tam jde o to, že bychom skutečně řidičům a občanům popřeli právo na spravedlivý proces. Lze to pochopit u alkoholu, kdy řidič evidentně řídí pod vlivem a je nebezpečný, ale v momentech, kdy je podezřelý z vysoké rychlosti a tak dále, tak mu okamžitě odebrat řidičák, je to symbolické, poslat ho do vazby bez nabytí právní moci rozsudku, protože by snad mohl něco provést. Myslím si, že to není dobré, byť chápu argumenty o odkládání a vyhýbání se správnímu řízení.

Nicméně z nějakého důvodu během projednávání pozměňovacích návrhů změnil názor a ve svém usnesení doporučil poslancům Kudelovy pozměňovací návrhy přijmout. Odhlasování tohoto svinstva ve třetím čtení se tak stalo reálným, protože doporučením garanta se tak Poslanecká sněmovna zpravidla řídí. (Viz USNESENÍ hospodářského výboru z 28. schůze, ze dne 14. října 2015, sněmovní tisk 471.)

Vážený soudruhu předsedo, zvažte prosím Vy osobně i celý poslanecký klub, zda neustálé posilování pravomocí policie ČR je to pravé ořechové co si lidé přejí. Dnes to je uložení trestu (sankcí) bez projednání nezávislým orgánem, zítra to bude posílení pravomocí „státních zástupců“ vytvořením nového specializovaného státního zastupitelství, které nebude nikomu podléhat a nikdo, ani PS nebude mít možnost kontroly jejich práce, atd., atd. Já osobně si nedělám iluze o demokracii v tomto státě, ale sleduji, jak se cíleně, krok za krokem, i tato mizerná demokracie likviduje.

Děkuji Vám za Váš čas a přejí mnoho úspěchů.

Ing. Vladimír Mikuša
občan ČR

hr

Jak jistě víte, řidičský průkaz lze na místě zadržet pouze v zákonem stanovených případech (§ 118a odst. 1 písm. a) až  h) ZPPK) a jedná se vždy o případy, kdy je řidič svému okolí bezprostředně nebezpečný a zadržení řidičského průkazu má význam okamžitého opatření, které zabraňuje takto bezprostředně nebezpečnému řidiči účastnit se dále na silničním provozu.

Návrh poslance Kudely zřetelně prolamoval tento princip tím, že řidičáky by bylo možno odebírat na místě pouze na základě úvahy policisty za poměrně širokou škálu přestupků, například řízení vozidla bez (čitelné) poznávací značky, vozidla technicky nezpůsobilého, překročení nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km.h-1 a více nebo mimo obec o 50 km.h-1 a více nebo předjíždění v případech, kdy je to zákázáno, každopádně ale v případech, kdy řidič již nebezpečný není, neboť ať tak či tak nezákonného jednání zanechal. Podotýkám, zadržení řidičského průkazu by bylo možné na základě pouhé úvahy policisty a ten by nebyl povinen předkládat vám nějaké důkazy nebo o tom diskutovat. Což v jádru znamená, dostat občany do situace, že i když nic nespáchají, budou potrestáni, což mi trochu připomíná 50. leta. Napařít někomu trest, a teprve pak řešit, jestli je vinný, nebo ne.
Zato, že tento paskvil nebyl PS schválen, můžeme poděkovat poslancům těch „nejošklivějších“ stran, ANO, ČSSD, TOP09 a ODS. Komunisti v jednom šiku (až na dva proti a jeden se zdržel hlasování), hlasovali (jako správná konstruktivní opozice) pro SCHVÁLENÍ tohoto svinstva pro občany. Výsledky hlasování najdete na http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=61937

hr

 

vm65Ing. Vladimír Mikuša,
je specialista a odborník na silniční a městskou dopravu. Posledních 35 let před odchodem do důchodu pracoval v různých hospodařských funkcích v odvětví silniční a městské dopravy, z toho 8 let jako řidič z povolání.