Brazílie – Exkluzivní Otevřený dopis Gretě Thunbergové a jejím stoupencům.

0
116

Autor: Geraldo Luís Lino

Milá Greto,

jako dospělý, s generaci vašich prarodičů, odborník na geovědní vzdělání, student historie civilizace a brazilský občana jsem se cítil obzvláště znepokojen vašim nedávným projevem OSN a peticí, kterou jste vy a ostatní mladí lidé podali proti Brazílii a dalším čtyřem zemím ve Výboru OSN pro práva dětí.

Nevím, jestli vám někdo řekl, ale váš výkřik proti předchozím generacím zněl docela nevděčně. Nebudu používat sloveso odvážit se, protože jeho tázací forma může znít agresivně a neúctivě, ale prosím, jak ste mohla říci, že dospělí posledních generací „ukradli“ vaše sny a vaše dětství?

Narodila jste se a žila v jedné z nejvyspělejších zemí světa, v zemi, která v poválečném období dala světu důležitá ponaučení z politické praxe a sociální organizace, aby dosáhla cíle vysoké úrovně rozvoje sdílené společnosti jako celek, a to nejen malému množství lidí na vrcholu sociálně-ekonomické pyramidy. Na světě existuje 195 zemí, ale méně než 40 je považováno za plně rozvinuté a zahrnují méně než jednu čtvrtinu světové populace. Švédsko patří mezi první desítku indexem lidského rozvoje (HDI), což je míra průměrné délky života při narození, vzdělání a příjmu na obyvatele. Využila jste tedy všech výhod prvotřídního vzdělávacího systému, zdravotní péče, fyzické infrastruktury a dalších požadavků slušného života v spravedlivé a prosperující společnosti.

Víte o tom, že každé ze šesti dětí a dospívajících na světě nechodí do školy? Že 900 milionů dětí si ani nemůže umýt ruce kvůli nedostatku čisté vody? Že mladí lidé jsou většinou mezi 1 miliardou lidí, kteří nemají doma ani jednoduché toalety a jsou nuceni dělat své fyziologické potřeby venku? Že podle UNICEF zemře každý den 22 000 dětí na následky chudoby (hlad, choroby, kterým lze předcházet, nedostatek hygienických a zdravotnických služeb atd.)?

Ano, jak jste přiznala ve svém projevu, jste privilegovaná dívka – a měla byste co nejlépe využívat taková privilegia, která sdílí méně než jedno ze čtyř dětí a dospívajících na světě.

Greto, naše světová civilizace je nedokončenou prací, jakýsi kompromis mezi po sobě jdoucími generacemi. Obecně platí, že každá generace si klade za cíl ponechat následující v lepším stavu, než jaký si užívá sama. Je pravda, že tento pakt se dnes zdá být ohrožen, ale globální klima s tím nemá nic společného. Naše současná krize není způsobena nedostatkem „spravedlnosti v oblasti klimatu“, ať už to znamená cokoli, ale nedostatkem „civilizační spravedlnosti“, což znamená, že většina světové populace není na cestě, která může zajistit spravedlivý podíl výhod v pokroku uvnitř zemí a mezi nimi. Nerovnost roste, finanční systém se často chová jako parazit reálné ekonomiky, politický orgán není v mnoha zemích odpovědný občanům, některé hlavní mocnosti trvají na zachování zastaralého systému vojensko-ekonomické hegemonie a existuje několik dalších příznaků civilizační patové situace, což má za následek ztrátu pozitivní vize budoucnosti, zejména mezi mladšími generacemi. Avšak pro ty, jako jste vy, kteří se pochopitelně zajímají o budoucnost, nejlepší odpovědí na vaše utrpení je, začít se informovat o skutečných hlavních problémech světa a možná se připravovat na to, abyste se stali součástí konstruktivního řešení.

Ocenila byste skutečnou výzvu? Tady je jedna: zvyšování životní úrovně u většiny zemí světa a národů na životní úroveň alespoň blízkou těm, které se těší západní Evropa až do poloviny století. Docela výzva, že? Mohu vás ujistit, že je to docela možné, alespoň pokud jde o fyzikální, vědecké a technologické prostředky. Potřebujeme nové mýšlení a hodně politické vůle, ke které mohou mladší generace skutečně přispět.

Pár slov o energii. Existuje přímá souvislost mezi spotřebou energie na osobu v zemi a úrovní jejího rozvoje. Obyvatelé vyspělých ekonomik používají ve všech svých formách čtyřikrát více energie než latinskoameričané a šest až sedmkrát více než Afričané a Asiaté. Více než 80% energie spotřebované na světě pochází z tzv. Fosilních paliv – uhlí, ropy a zemního plynu. Člověk nemusí být odborníkem na energii, aby zjistil, že takovou strukturu nelze drasticky změnit za pouhých deset let, jak navrhujete vy a mnoho dalších. Bude to trvat o něco déle a fosilní paliva budou ještě nějakou dobu potřebná, aby se zmenšila propast mezi vyspělými a rozvíjejícími se ekonomikami, zatímco se vyvíjejí nové energetické technologie. Nemyslím favority ekologů, větrné, solární a podobné, ale opravdu pokročilé zdroje, jako je jaderná energie, nové konstrukce štěpných reaktorů, (včetně použití thoria jako paliva), nízkoenergetické jaderné reakce (známé také jako studená fúze), vodík a skutečný konečný zdroj, kvantová vakuová energie nebo energie s nulovým bodem. Zatímco některé z nich mohou vypadat jako sci-fi pro vás, existuje mnoho výzkumných institucí, soukromých společností a tvůrčích individuálních vynálezců, kteří se zabývají jejich rozvojem, včetně Švédska a dalších evropských zemí. Možná byste vy a vaši kolegové měli navštívit některé z těchto projektů ve vašich dnech mimo školu (jsem si jist, že mnoho učitelů by to schválilo).

Kromě toho nemusíte omezovat rozsah zájmů na energii. Například v oblasti nových materiálů je mnoho vzrušujících perspektiv. Švédsko je světovým lídrem ve výzkumu grafenu, této slibné a univerzální varianty uhlíku. A už jste slyšela o „umělém dřevě“? Tento zajímavý materiál vyvíjí Royal Institute of Technology (KTH) ve Stockholmu. Příkladů jsou kvanta, prostě jen je hledejte.

Pokud půjdete na konferenci COP-25 do Chile, měla byste věnovat trochu času a navštívit centrum pro inovace v Santiagu, kde se zdokonaluje systém sanace plazmatické vody (PWSS). Jedná se o opravdu úžasné zařízení, které eliminuje 100% bakterií a virové zátěže ve vodě a nabízí levné řešení pro přívod čerstvé vody v zemích, kde chybí infrastruktura úpravy vody a hygieny.

Možná je kontakt s těmi a další slibné úsilí natolik inspirativní, že některé z vás bude motivovat k výkonu kariéry ve výzkumu a vývoji, takže se stanete součástí řešení naléhavé potřeby „civilizační spravedlnosti“ pro celý svět.

Také jste řekla, že věda byla v posledních desetiletích „křišťálově čistá“, pokud jde o zemské klima. Ve skutečnosti to bylo tak jasné v minulém století poté, co byl znám mechanismus glaciálních a interglaciálních cyklů. Jak jistě víte, v posledních 800.000 letech prošla Země osmi glaciálními obdobími, každá s délkou přibližně 90.000 let, oddělená teplejšími interglaciálními obdobími 10.000–12.000 let (nyní jsme v interglaciálním holocénu, který začal před 11.600 lety) ). Tyto cykly jsou poháněny interakcí astronomických faktorů zahrnujících parametry zemské oběžné dráhy a osy sklonu, aktuální distribuci kontinentálních hmot a oceánů, oceánské proudy a další faktory převládající v posledních milionech let. Ne, oxid uhličitý s tím nemá nic společného, naopak, jeho koncentrace obecně sledovala teplotní oscilace, ne naopak. Alespoň poslední interglaciální období byla teplejší a měla vyšší hladiny moře než holocén. A vyšší teploty a hladiny moře se vyskytly také v samotném holocénu s méně CO2 v atmosféře než dnes. Vaše vlastní země si během většiny holocenu užila vyšších teplot (viz mimo jiné Bigler et al, 2002, Bigler et al, 2006 , Borzenkova et al, 2015 , Kullman, 2018).

Před lety, kdy klimatologie ještě nebyla přeměněna na „politizované“ odvětví vědy, tato teplejší období, kterým se vhodně říká „klimatická optima“, prokázala, že naši biosféře a samotnému lidstvu se v teplejších obdobích vede lépe než v chladnějších obdobích. Teď se odvážím navrhnout, že vy a vaši přátelé opustíte své neopodstatněné úzkosti ohledně klimatu a užijete si náš mírný holocén.

Pokud jde o petici ve Výboru pro práva dětí OSN, dovolte mi být upřímný. Nikdy jsem neviděl takový nesmyslný, nepřiměřený a nekonzistentní dokument. Brazílie, Argentina, Německo, Francie a Turecko jsou obviňovány z toho, že „bezohledně způsobují a udržují život ohrožující změnu klimatu“ a že „nepřijímají nezbytná preventivní opatření k respektování, ochraně a plnění práv žadatelů na život ( Článek 6), zdraví (článek 24) a kulturu (článek 30), a porušují tak Úmluvu [o právu dítěte] “. Tento nesmysl je umocněn na necelých 439 stránkách, které byly redigovány americkou nevládní organizací Earthjustice. Upřímně řečeno, obtěžovala jste se vy nebo některý z vašich spoluobčanů (ve věku mezi osmi a sedmnácti lety), abyste si alespoň přečetli úvod z tohoto objemného plýtvání papírem? Máte nějaké ponětí o oprávněných zájmech v tomto poburujícím dokumentu?

Brazílie je rozvojovou zemí a stále se snaží najít cestu k plnému rozvoji svých lidských a přírodních zdrojů. Jsme otevřeni jakémukoli vážnému zahraničnímu příspěvku pro tento boj, ať už jde o investice, politickou podporu, vědeckou spolupráci, dohody o technologiích nebo cokoli (v zemi je 220 švédských společností, některé již více než 100 let). Určitě však můžeme odmítnout nepodložená obvinění nebo prázdné řeči zbavené jakéhokoli konstruktivního záměru.

Právě teď jsme nespravedlivě obviňováni z „devastace“ amazonského deštného pralesa, biomu, který i přes veškerý humbuk zobrazený v médiích je v 84% jeho oblasti téměř nedotčen. Jedná se o rozšíření o 3 500 000 km2, nebo o velikost Francie, Německa, Spojeného království, Irska, Švédska, Norska, Finska, Holandska, Itálie, Španělska a Portugalska (pokud by to byla země, byl by to svět sedmý v prodloužení, větší než Indie).

Poslední poznámka: Četl jsem, že neletáte, protože letadla jsou považována za produkování velkých emisí uhlíku. Kromě uhlíkové hysterie je rozvoj letectví zodpovědně považován za jeden z největších úspěchů lidstva, a to nejen pokud jde o zúčastněné znalosti a technologie, ale také o úroveň mezinárodní spolupráce, která je nezbytná pro její řádné fungování po celém světě a jen stěží bude překonan jakoukoli jinou lidskou činností. Letectví přitáhlo lidi po celém světě k podnikání, politice, cestovním ruchu a všemožným osobním záležitostem (s časově úspornými plány kompatibilními s možnostmi většiny lidí, kteří nemohou trávit mnoho dní nebo týdnů cestováním jinými prostředky), zachránilo životy v místní mimořádné události a velké katastrofy, přepravovalo všechny druhy nákladu do všech možných destinací, šířilo aktualizované technologie mezi mnoho dalších průmyslových odvětví a obsahuje seznam úspěchů příliš dlouhý, než aby byly shrnuty zde. A měli byste být hrdí na to, že Švédsko je uznávaným světovým lídrem v letecké technologii. Škoda, že to dnes jen vyrábí vojenské letouny, ale dříve navrhovalo kvalitní komerční letadla jako Saab Scandia, (brazilská společnost koupila všechny. Některá stále létala kolem, když jsem byl na konci 60. let mladým teenagerem).

Greto, ukončila jste svou řeč silným slovem jako „zrada“ pro předchozí generace, včetně mé. Nebudu se tím zabývat, protože si myslím, že jste dokonale schopna si dokázat a rozpoznat nespravedlnost takové pomluvy. A protože také doufám, že vaše brilantní inteligence brzy převáží nad oslněním, že se ocitnete ve vedení této nadšené – ale dezorientované – mládežnické křížové výpravy proti jedné z nejlepších klimatických podmínek, které tato planeta za tisíciletí zažila.

Zdravím z Rio de Janeiro, Brazílie.

Poznámka: Autor je geolog, bývalý environmentální konzultant a zakladatel a ředitel Iberoamerického hnutí solidarity (MSIa); e-mail:  geraldoluislino@gmail.com.

Zdroj článku a úvodního obrázku: Veterans Today
Překlad: Administrátor