Bude se historie opakovat?

0
395

Prioritní opatření v souvislosti s vojenskou agresí Ruské federace – návrh usnesení
ze dne 17. 3. 2014

ukrajina-planekPod několika úvodními odstavci, najdete doslovný překlad „USTANOVENÍ Nejvyšší rady Ukrajiny“ k řešení politické, hospodářské a vojenské situace na Ukrajině.

Co mi to jen připomíná obsah tohoto „Ustanovení“ a stávající vývoj politické siuace na Ukrajině? Možná, že takříkajíc „slyším trávu růst“, ale spíše si připomínám staré přísloví o tom, jak se v mnoha případech „historie opakuje“. Když sleduji jak se, zejména v západních rajonech Ukrajiny, jako jsou Lvov, Ivanofrankovsk a další, více a více nabývá na síle nacionalistické hnutí potomků a obdivovatelů Bandery, nedá mi to, abych si nepřipomněl situaci v předválečném Německu a nástup Hitlera k moci.

Na připomínky, že v případě Ukrajiny jde, v porovnání k počtu obyvatel, jen o nepatrný počet těchto novodobých neonacistů, stačí si přečíst pár vět na Wikipedii o nástupu k moci německých nacistů ve dvacátých a třicátých létech minulého století a porovnat se stávající situaci na Ukrajině.

V roce 1928, po odeznění hyperinflace z let 1922-3, proběhly v Německu spolkové volby, ve kterých nacisté získali pouze 12 křesel, tj. 1,9 % poslaneckých mandátů. O dva roky později ve spolkových volbách vyhlášených po rezignaci kancléře Heinricha Brüninga dne 14. září 1930 a krachu akciových trhů v USA dostali nacisté již 6 400 000 hlasů (17,5 %), což jim zajistilo 107 poslaneckých mandátů a NSDAP se stala druhou nejsilnější stranou v Reichstagu. V červenci 1932 se konaly další spolkové volby, ve kterých nacisté získali 230 křesel, čímž se staly nejpočetnější politickou stranou působící v Reichstagu.

Hitlerovým nástupem k moci započala etapa nacionálně socialistického uchopení moci. Již 28. února 1933 bylo po požáru budovy Říšského sněmu, ze kterého Hitler obvinil komunisty, vydáno nařízení, kterým byla zrušena základní lidská práva obsažená ve výmarské ústavě. Komunistická agitace byla zakázána a komunistická strana byla zanedlouho postavena mimo zákon.

Nařízením na ochranu národa a státu z 29. března 1933, které bylo následně zneužito k neomezenému zatýkání politických oponentů. V roce 1932 proběhlo v Německu 268 procesů velezrady, v roce 1933 jich bylo již 11 000. Vznikla síť mimořádných soudů bez poroty. V roce 1934 byla zřízena instituce Lidového soudu (Volksgerichtshof), jež měla projednávat případy velezrady. Hitlerova rozhodnutí se stále častěji stávala výnosem či dokonce zákonem a soudci neměli právo tato rozhodnutí zpochybňovat.

Jak vidíte, nacisté a Hitler v roce 1928 také začínali s 1,9% poslaneckých mandátů. A po 17 létech skončili, ale zanechali po sobě zničenou a rozvrácenou Evropu, část Asie, Japonsko s desítkami milionů mrtvých. Nová Ukrajina se tak může rychle stát „zbraní“ v rukou novodobých „Hitlerů“ jen pod jinými jmény. Opravdu si přejeme, aby se historie opakovala?

hr

19.3.2014
Nejvyšší rada Ukrajiny ustanovuje, že:

1) občané Ukrajiny, kteří se zúčastní separatistických demonstrací za přistoupení k Ruské federaci nebo budou bránit pohybu vojenských zařízení, budou označeni za komplice útočníků, zbaveni ukrajinského občanství a stíháni pro velezradu;
2) se po dobu vojenské agrese zavede trest smrti pro zrádce, sabotéry, lupiče, vrahy, špióny a dezertéry.

Návrh přednesen národním poslancem Ukrajiny OV Ljaškovem (evidenční číslo 429)

USTANOVENÍ Nejvyšší rady Ukrajiny

Prioritní opatření v souvislosti s vojenskou agresí Ruské federace

Vzhledem ke smrtelnému nebezpečí, hrozícímu Ukrajině v souvislosti s vojenskou agresí Ruské federace; s přihlédnutím k suverenitě Ukrajiny a k anexi části území Ukrajiny – autonomní republiky Krym, opírající se o rozhodnutí prezidenta Ruské federace a Rady federace – horní komory Federálního shromáždění Ruské federace o uvedení vojsk na území Ukrajiny a provedení tzv. referenda o připojení Krymu k Rusku,

Nejvyšší rada Ukrajiny, vyjadřující svrchovanou vůli ukrajinského lidu,

prohlašuje, že nikdy, za žádných okolností nebudou lidé na Ukrajině souhlasit s ruskou anexí území Ukrajiny – autonomní republiky Krym.

Krym je a vždy bude nedílnou součástí Ukrajiny.
S vědomím, že bez boje, bez ohledu na to, jak těžký může být, ztratíme Ukrajinu, Nejvyšší rada Ukrajiny:

1. apeluje na prezidenta Ukrajiny aby:

1) vyhlásil plnou bojovou pohotovost ozbrojených sil, všeobecnou mobilizaci záložníků a vybídl k vytváření milic;
2) vzhledem k současnému stavu logistiky ozbrojených sil Ukrajiny požádal vládu USA a další členské státy NATO, aby poskytly maximální materiálně – technickou pomoc v podobě moderní vojenské výstroje a výzbroje;
3) přerušil diplomatické vztahy s Ruskou federací;
4) zavedl vízový režim s Ruskou federací.

5) vypověděl:
1) Dohodu mezi Ukrajinou a Ruskou federací o statutu a podmínkách Černomořské flotily Ruské federace na území Ukrajiny z 28.května 1997;
2) Dohodu mezi vládou Ukrajiny a vládou Ruské federace o vzájemném vypořádání týkajícího se Černomořské flotily a umístění Černomořské flotily Ruské federace na území Ukrajiny z 28.května 1997;
3) Smlouvu o přátelství, spolupráci a partnerství mezi Ukrajinou a Ruskou federací z 31. května, 1997;
4) Dohodu mezi Ukrajinou a Ruskou federací , týkající se umístění Černomořské flotily Ruské federace na území Ukrajiny z 21. dubna 2010.

2. obrací se na:
1) Radu Evropské unie a Evropský parlament:
1) se žádostí o přistoupení k Evropské unii;
2) se žádostí o zavedení bezvízového styku pro ukrajinské občany, poskytování naléhavé pomoci při řešení hranice s Ruskou federací a zavedení zákazu vstupu do zemí Evropské unie pro ty obyvatele autonomní republiky Krym, kteří mají ruský pas.

2) Organizaci Severoatlantické smlouvy (NATO), – se žádostí o členství v této mezinárodní vojensko-politické organizaci.

3. přikazuje Kabinetu ministrů Ukrajiny:
1) stanovit cenu ruského tranzitu plynu přes Ukrajinu do Evropy na 500 dolarů za tisíc metrů krychlových a tento tranzit okamžitě zastavit, pokud Ruská federace odmítne požadovanou cenu zaplatit. – Poznámka admina – No to budou mít vlády a občané EU radost, až jim Rusko přestane dodávat plyn!
2) zajistit, aby Ministerstvo obrany Ukrajiny spolu s pořádkovými silami a v souladu se zákony Ukrajiny zavedlo přísná opatření s cílem zastavit separatistické snahy zaměřené na destabilizaci situace na východě Ukrajiny.

4. přikazuje Ministerstvu spravedlnosti a Generální prokuratuře obrátit se na soud ohledně zákazu:
1) Komunistické strany Ukrajiny a Strany regionů, jejichž vůdci vystupovali jako poskokové ruských okupantů a podporovali tzv. referendum o odtržení autonomní republiky Krym od Ukrajiny a vstup autonomní republiky Krym do Ruské federace;
2) ruských televizních a rozhlasových kanálů a tištěných publikací, které jsou používány jako nástroje válečné propagandy proti Ukrajině.
5. přikazuje Generální prokuratuře, aby požádala Nejvyšší radu Ukrajiny o zrušení poslanecké imunity u poslanců, kteří vyzývali k rozdělení Ukrajiny – Kolesnichenka, Tsareva, Deitche – a postavila je před soud.

6. ustanovuje, že:
1) občané Ukrajiny, kteří se zúčastní separatistických demonstrací za přistoupení k Ruské federaci nebo budou bránit pohybu vojenských zařízení, budou označeni za komplice útočníků, zbaveni ukrajinského občanství a stíháni pro velezradu;
2) se po dobu vojenské agrese zavede trest smrti pro zrádce, sabotéry, lupiče, vrahy, špióny a dezertéry.

7. přikazuje Kabinetu ministrů Ukrajiny neprodleně předložit Nejvyšší radě změny zákonů ve smyslu tohoto nařízení.

8. Toto nařízení vstupuje v platnost dnem jeho přijetí.

Předseda Nejvyšší rady Ukrajiny

Článek převzat ze serveru „Zvědavec