Bůh nebo bohové, ochraňuj-/te nás!!

0
411
Stěhování národů

Kliknutím na URL adresu níže se otevře velmi zajímavý web, který znázorňuje nové stěhování národů s nedefinovatelnými následky. Přinese toto nové stěhování národů vznik nových říší, okupaci nových území a zánik některých etnik?

Každý pohybující se bod na mapě představuje 25 lidí – od roku 2012. Podélná linka grafu ukazuje celkovou míru žadatelů o azyl. Pomocí ukazatele myší lze zjistit stěhování v čase.

http://www.lucify.com/the-flow-towards-europe/