Česká republika čelí nejhoršímu ohrožení od svého vzniku.

0
377

Česká republika čelí nejhoršímu ohrožení od svého vzniku. Kombinace rizik spojených se vstoupením v účinnosti nového Občanského zákoníku, rozpočtového provizoria a neschopnosti vyjednat si dobré podmínky pro čerpání fondů EU v rozpočtovém rámci 2014 – 2020 představuje pro občany, podniky a národního hospodářství ohrožení, jaké naše země nepoznala od ukončení nacistické okupace. Škody mohou být větší než kdyby se současně opakovaly ničivé povodně z roku 2002 a vybuchla atomová elektrárna Dukovany, píše Martin Kunštek v otevřeném dopisu předsedovi ČSSD, zveřejněném v internetovém deníku Britské listy a pokračuje:

České republice sice nehrozí vojenské napadení ani okupace. Povodně máme snad za sebou a nebyly tak ničivé jako v roce 2002 (i když podle meteorologů se při silnějších deštích může situace znovu prudce zhoršit). Politici a někteří občané s nimi „žijí“ politickou krizí spojenou s pádem Nečasovy vlády. A ustavováním vlády odborníků, jejímž vedením prezident Miloš Zeman pověřil Jiřího Rusnoka. Členové bývalé vládní koalice křičí o ohrožení parlamentní demokracie. Bývalá a vlastně i současná opozice volá po předčasných volbách.

V zápalu si jaksi nevšimli, že na Českou republiku se valí několik obrovských ekonomických a právních katastrof současně.

Bezodkladné řešení si vyžaduje problém nového Občanského zákoníku. Do nabytí jeho účinnosti k 1. lednu 2014 zbývá přesně 6 měsíců a 2 dny. Každý, kdo zná parlamentní procedury, potvrdí, že čas na řešení problému Občanského zákoníku je už nyní velice na hraně.

Nový Občanský zákoník, který byl Parlamentem schválen (a tím, že byl vyhlášen ve Sbírce zákonů je platný) je však v tuto chvíli v rozporu se všemi ostatními platnými a účinnými zákony naší země (možná s výjimkou Ústavy). Ve Sněmovně v tuto chvíli leží zákon o změně ostatních zákonů, který by měl nový Občanský zákoník a ostatní zákony uvést do souladu.

Pokud by poslanci 16. července svým hlasováním rozpustili Sněmovnu, tak všechny občany, podniky a další subjekty vystaví extrémnímu riziku právního chaosu, který hrozí vypuknout po 1. lednu 2014. Právnímu chaosu jaký naše země doposud nezažila. Období divokých 90. let , kdy v rámci privatizace „ekonomové utíkali před právníky“, bylo ve srovnání s tím co hrozí v podstatě „skvělým skoro německým ordnungem“.

Bezprávní stav, který hrozí vypuknout za půlroku, nemá srovnání ani s dobou tuhého bolševika. Ani v 50. letech ani v roce 1964, kdy vstoupil v účinnost socialistický Občanský zákoník, tady nebyl stav, kdy by si tolik právních předpisů vzájemně odporovalo.

To, co nám hrozí, je naprosté bezpráví.

Stav, který je schopen zcela paralyzovat veškerou ekonomickou aktivitu v zemi.

S nabytím účinnosti nového Občanského zákoníku mimo jiné zanikne Obchodní zákoník. Tedy norma, podle niž byly založeny, existují a fungují všechny podniky v zemi.

Nahradit jej sice má zákon o obchodních korporacích. Jenže ten řeší pouze vznik a existenci nových obchodních společností – těch, které vzniknou až po novém roce. Hlavně však neřeší obchodní vztahy. Tedy způsoby, jakým podniky mezi sebou uzavírají kontrakty. Ani způsob, jak řešit spory z již uzavřených smluv nebo těch nově vzniklých. To by měl řešit nový Občanský zákoník. Jenže ten je v rozporu s ostatními zákony. Za takové situace absolutně nelze podnikat. Obchodní vztahy v podmínkách, kdy nelze podle zákona řešit spory, již není podnikáním, ale hazardem.

Problém se však netýká pouze podniků, ale prakticky všech občanů. Mimo zákon se totiž v roce 2014 ocitnou prakticky všechny smlouvy.

Nájemní smlouvy, smlouvy o užívání, manželské smlouvy, obchodní transakce mezi občany nepodnikateli a firmami. Jde o desítky a možná stovky milionů smluv (nebo také o miliardy kontraktů). Ani Ministerstvo spravedlnosti, které nový Občanský zákoník předložilo Parlamentu ke schválení v době, kdy byl ministrem spravedlnosti Jiří Pospíšil, neumí odpovědět na otázku, kolika platných smluv se toto riziko týká. Dovolím si podotknout, že ani poslanci a ministři nebudou tohoto průšvihu ušetřeni.      <— Celý článek na BL —>