Co je Program CZ04?

0
210

detiDne 28.09.2015 jsme zde publikovali článek pod názvem – Odporné divadlo kolem Klokánků, aneb příprava na Barnevernet v Česku!, s poznámkou administrátora o schváleném projektu pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí, s názvem – „Kodifikace právní úpravy podpory rodin, náhradní rodinné péče a systému péče o ohrožené děti, financovaném z EHP a tzv. Norských fondů“ (EEA Grants a Norway Grants)“.

Dnes jsme zjistili, že bohužel nejde jen o nějaký jeden samostatný projekt, ale plánovanou rozsáhlou akci.

Ve změti zpráv o Putinem ničené Sýrii, o hodných ilegálech, čestné americké administrativě a o velmi napínavém jednání okolo státního rozpočtu se jen těžko prokousávají důležité zprávy mající přímý vliv na naši budoucnost. Mám na mysli zásadní, ale negativní informace, které se ztrácejí pod hladinou mediálního hluku, odborně přikrmovaném námi placenými specialisty. K úvaze je otázka „Proč nám to dělají?“ , ale jsem si jist, že na tuto otázku je zbytečné odpovídat. Odpověď známe a raději se s vámi podělím o své poslední zjištění, co že jsem to posledně našel ukryté pod tou hladinou hluku – byl to Program CZ04.

Když někde v médiu slyším dětský hlásek nebo vidím fotku dítěte, vždycky zbystřím. Proč? Protože ve sdělovacích prostředcích se děti nesmí vyskytovat z toho důvodu, že jsou na rozdíl od nás dospělých upřímné a když už tam někdy jsou slyšet či vidět, znamená to většinou pokus o systémovou manipulaci.

V první polovině října se tak stalo – dětský hlas se objevil na kanálu Radiožurnálu v reklamě na, pro mě do té doby neznámý, program pravonadetstvi.cz.

Přiznám se, že mě nikdy nenapadlo, že jsem za mého dětství měl právo na dětství a ani jsem to netušil u mých dětí, že takové právo mají. Přes to, že nemám pocit, že bych toto nově nalezené právo já nebo moji potomci dokázali nějak využít, podíval jsem se na českým rozhlasem propagované stránky pravona detstvi.cz. V životě jsem o takových stránkách neslyšel a počítám, že i když běží od roku 2012-13, tak ani valná většina národa. A ta nová reklama v rádiu? Asi proto, že program letos končí. …už tohle stojí za zamyšlení.

Takže, copak se na stránkách pravonadetstvi.cz můžeme dozvědět?

Začněme tím, čím se má začínat vždy – zeptejme se: „Kdo za tím stojí?„, abychom se dopátrali „komu to slouží„.

Odpověď:

http://www.pravonadetstvi.cz/files/files/Prezentace_Norsky_system.pdf
http://www.pravonadetstvi.cz/projekty/cz04-ohrozene-rodiny-a-deti/

Dobré je si povšimnout faktu, kdo že to Sorošovu ministerstvu práce a sociálních věcí ČR dává rady a platí za práci proti českému národu. Snadno to lze poznat z log, které se zde vyskytují opravdu hojně.

Druhá otázka: „Kolik to stojí?“ může být také zajímavá.

Odpověď:

http://www.mpsv.cz/files/clanky/15311/Zprava_17042013.pdf

Komu se nechce počítat, tak je to bez mála 650 miliónů korun českých, ale v dokumentu se toho dá vyčíst mnohem více. Lze tam zjistit, jak daleko jsou práce na zahájení odcizování dětí rodičům, kolik už proběhlo školení na toto téma, jak jsou změny zapracovávány do školních osnov a v jakém rozsahu tento mor již zasáhl do výchovy dětí.

Překvapeni? Vypadá to, že všechno začíná do sebe hezky zapadat:

1. Prodloužení povinné školní docházky pro dřívějšího zahájení působení systému na výchovu dětí

2. Zavedení do školních i předškolních osnov
a) modelu posilování působení státu na úkor odcizování se dětí rodičům a
b) pod záminkou sexuální výchovy také modelu sexuálního znecitlivování a perverze

3. Propagace linky bezpečí spolupracující se „sociálkama“ (mimochodem víte, že těchto linek v různé podobě a pod různými názvy je v České republice zřízeno celkem přes 80?)

4. Výchova systémových pěstounů, mezi kterými bude dítě pendlovat, se záměrem zamezit vytvoření jeho sociálních a citových vazeb

Asi není těžké domyslet výsledek, když bezelstný a důvěřivý malý tvor projde modelováním podle těchto čtyř bodů. Je jisté, že každý korektní psycholog by všechny ty, kteří pod rouškou starosti o děti, na nich páchají zločin nedozírného rozsahu, okamžitě oblékl do svěrací kazajky. Já osobně si nejsem jist, jestli má smysl otitulované asociální psychopaty léčit a proto bych si pro tyto případy raději pronajal kousek Sibiře.

Závěrem?

Snad jen: Chceme-li si zachovat naše děti v takové podobě, v jaké by měly vždy být – tedy dětské a šťastné – dávejme si velmi dobrý pozor, aby se v dosahu našich dětí náhodou nevyskytoval některý z vyškolených adeptů na doživotní neplacené pracovní nevolno v širé Rusi.

Zdroj: Administrátor webu a
Czech Free Press