Coronavirus a nový světový řád. Válka je ve vzduchu

0
1063

Autor: Dr. Rudolf Hänsel, 16.02.2020

„Čas není společný …“ –   „Něco je shnilé ve státě Dánském“. Tyto dvě věty anglického dramatika Williama Shakespeara z jeho tragédie Hamlet (Akt I, Scéna V a IV), přicházejí na mysl, když se podíváte na současné události a neztrácíte nervy. Celosvětový strach z dosud neznámého, ale údajně vysoce nakažlivého viru na úrovni zbraně, znamená, že mnoho lidí se cítí ohroženo. Vlády v některých státech ochromují veřejný život, jsou však zároveň kritizovány neboť přísně omezují základní občanské svobody a také armáda je připravena.

Co se to tu děje? Bývalá hlava Sovětského svazu Michail Gorbačov nedávno označil současnou politickou situaci za mimořádně znepokojující. Podle „Sputniku News“ ze dne 12.03.20 napsal: „Válka je ve vzduchu.“

Dne 11. března 2020 upozornil „Neue Rheinische Zeitung NRhZ“ v článku „Two Corona Mosaic Stones“ (Dva koronové mozaikové kameny), na publikaci německé vlády z ledna 2013, „Informace německé vlády – Zpráva o analýze rizik v civilní ochraně 2012“ (tiskovina 17/12051 ze dne 3. ledna 2013). Ve zprávě lze vidět děsivé podobnosti s tím, co se v současné době děje, zejména s výslovným uvedením „SARS coronavirus (CoV)“. V tomto scénaří je popsáno šíření, průběh, trvání, úmrtnost atd., jenž vede až k nezbytnému drastickému omezení základních práv.

Scénář v tomto ohledu uvádí:

Příslušné orgány, především orgány veřejného zdraví a úředníci veřejného zdraví, musí přijmout opatření k prevenci přenosných nemocí. IfSG (Infektionsschutzgesetz), jenž umožňuje mimo jiné omezení základních práv (§16 IfSG), jako je například právo na nedotknutelnost domu (čl. 13 odst. 1 GG). V rámci nezbytných ochranných opatření lze rovněž omezit základní právo na osobní svobodu (čl. 2 odst. 2 věta 2 GG) a svobodu shromažďování (článek 8 GG), (§ 16 odst. 5 až 8 a § 28 IfSG). Kromě těchto opatření, která mají být nařízena přímo úředníkem veřejného zdraví, může Spolkové ministerstvo zdravotnictví nařídit zákonným nařízením, aby se ohrožené skupiny obyvatelstva musely účastnit ochranných očkování nebo jiných opatření specifické profylaxe (čl. 20 odst. 6). IfSG).

Další zpráva z 9. března nutí jednoho přemýšlet a brát na vědomí. Dva měsíce před vypuknutím koronaviru v čínském městě Wuhan provedla skupina odborníků pandemickou simulaci „Event 201“, kterou uspořádala John Hopkins Universita v Baltimoru v USA, sponzorovanou WEF a Bill & Melinda Gates Foundation. Simulace ukázala alarmující výsdledky. Cílem bylo vyzkoušet, jak by se vlády a úřady chovaly v případě globální pandemie s „potenciálně katastrofickými důsledky“ a jaké by to mohlo mít dopady. Virus, který se k tomu používal, se jmenoval CAPS: Coronavirus Associated Pulmonary Syndrome. Odhadovalo se, že zemře 65 milionů lidí. Viz ZDE

Souhlasila vládnoucí „elita“ na počátku roku 2020 s plánováním laboratorního experimentu s občanskou společností zemí po celém světě? Které státy a instituce jsou zodpovědné za účast na tomto „zlověstném převratu“? Jakou roli hrají supervelmoci Čína, USA a Rusko?

Je zajímavé, že Čína nyní zažívá pokles počtu infekcí a úmrtí. Jaká je role Organizace spojených národů (OSN), která již dlouho měla na mysli NWO? A jakou roli v této špinavé „hře“ byla svěřena nezávislé Světové zdravotnické organizaci (WHO)? Chtějí „zlikvidovat“ současný politický systém, chopit se moci ve světě a odvrátit pozornost občanů od této geopolitické události? Jaký je jejich cíl?

Otázky k otázkám, na které my občané a současná „morčata“ požadujeme odpověď, abychom věděli, jaká forma vlády nebo diktatury se objeví v blízké budoucnosti a jak na ni můžeme reagovat a jak musíme uspořádat své životy .

V žádném případě nesmíme ztratit své hlavy a myšlenky v současné extrémně obtížné situaci. To tyto temné síly chtějí. Je naléhavé myslet na celý den a dívat se dopředu. Naše myšlenky jsou zdarma (Cicero). Protože mnozí z nás nedůvěřují politikům a mainstreamovým médiím ani určitým sociálním institucím, přátelství s důvěryhodnými lidmi a praktikovaná vzájemná pomoc se stává stále důležitějším pro každého z nás.

Amicus certus in re incerta cernitur.“ – „Nullam sine amicitia vitam esse.“ Dvě citace od Marka Tulliuse Cicera (106 až 43 př.nl), politika, právníka, spisovatele a filozofa římské antiky: „Bezpečný přítel je rozpoznán v nejisté situaci.“ – „Bez přátelství je život na nic.“

***

Poznámka pro čtenáře: Sdílejte tento článek, přepošlete ho do e-mailových seznamů. Publikujte na vašem blogu, na internetových fórech. atd.

Dr. Rudolf Hänsel je postgraduálním psychologem a pedagogem.

Originál článku: Global Research
Překlad: Administrátor

VLOŽTE ODPOVĚĎ

Vložte Váš komentář
Prosím, vložte zde Vaše jméno

*

code