Dokažme to jako Islanďané!

0
100

 Co dokázali lidé na Islandu – dokážeme to také ?

  Média nás zásobovala do posledního detailu o nepokojích v Egyptě a Libyi.  Mlčela však o revoltách a příkladné ukázce občanské revoluce, která se odehrála  před dvěmi lety na Islandu, kde občané donutili odstoupit vládu a přepsat ústavu.

 Právě proto, že případ Islandu je modelem občanské revoluce, je tento případ  ututláván. Cenzura revoluce na Islandu je nejlepším důkazem jak se zachází s informacemi,  které můžou být nebezpečné pro politickou a ekonomickou elitu.  Na Islandu lidé rezignovali na jakoukoliv podobu vlády, velké banky byly znárodněny a bylo rozhodnuto, že lidé nezaplatí dluhy, které vytvořili politici,  protože je to problém špatné finanční politiky, ne lidí. V nové ústavě bylo  zakotveno,   že občan je hlavním politickým protagonistou, nikoliv politik.   Island je v současnosti nejlepším příkladem mírové a důstojné reakce  veřejnosti   proti této moci, která dovedla zem i celý svět ke krizi. Islandský model, který  ukazuje,   že politici musí mít strach z reakce lidí, pakliže nebudou jednat ve prospěch  nich.  Ne ale strach o život, ale o svoji kariéru.

Umlčená fakta o Islandu:  V roce 2008 – byla znárodněna největší banka. Měna se zhroutila, trh pozastavil svou činnost. Země zkrachovala.

2009 – obrovské protesty před parlamentem, lidé donutí k rezignaci předsedu  vlády a celý jeho vládní blok. Politici volají po splacení dluhu vůči Británii a Nizozemsku a to ve výši 3.500 milionů eur, což je částka, kterou má zem zaplatit v příštích 15 letech s 5,5% úrokem. Rok 2010 – lidé jdou do ulic a vybojují si zákon o obecném referendu. V lednu 2010 ho prezident odmítne ratifikovat,  a oznámil, že ho bude konzultovat s EU. Lidé jdou znovu do ulic. V březnu se koná referendum, jehož výsledek je, že 93% lidí odmítne zaplatit dluh vůči Británii a Holandsku.  Vláda byla donucena k tomu, aby zahájila vyšetřování, které má vyřešit právní odpovědnosti státních představitelů za krizi. Dojde k zatčení několika vedoucích bankéřů a manažerů. Interpol vydal rozkaz a  všichni zúčastnění bankéři opouštějí zemi.

Lidé dávají dohromady novou ústavu, která není kopií dánské ústavy jako to bylo doposud.  Ústavodárné shromáždění složené z lidí přímo volených lidmi zahájilo svoji  činnost v únoru 2011   a předložilo návrh ústavy na základě konsensu a doporučení.   Musí být schválena parlamentem, který byl vytvořen po nových volbách.

Toto je stručná historie islandské revoluce: odstoupení celé vlády,  znárodňování bank, obecné referendum, uvěznění odpovědných lidí za krizi a přepsání ústavy přímo občany.  Co se stalo na Islandu bylo pozorováno politiky jako je Merkelová, Sarkozy, Cameron, Zapatero, Berlusconi a další a vyhodnoceno jako nebezpečné pro jejich zkorumpovaný systém.

 Bojkot informací o Islandu byl striktně dodržován tisíci novináři v rámci veškerého korporátního tisku, rozhlasu a televize.  Masmédiím vládní vyjednávači údajně nabídli i v některých zemích daňové úlevy  výměnou za mlčení.
Ale přesto přese všechno se islandská revoluce šíří po celé Evropě. Postavila se tomuto zkorumpovanému a neudržitelnému systému a dává světu lekci z opravdové demokracie.

Po celém světě bude známa a oceňována, dříve nebo později, a to navzdory vládě politických a ekonomických elit, které zapříčinily celosvětovou krizi. Touha po svobodě nezná hranic!

Přeložil Rudolf Černý

http://www.votoenblanco.com/Las-democracias-degradadas-de-Occidente...