Európski ministri plánujú vytvoriť Spojené štáty európske “za chrbtom Británie”

1
448

Európski ministri prejavili svoj zámer vytvoriť federálny zväzok pod názvom Spojené štáty európske, čo priamo odporuje snahám britského premiéra Davida Camerona v úvahach o vzťahu k Európskej únii.

Ešte v septembri minulého roka bol v Ríme európskymi ministrami a predsedami parlamentov krajín Nemecka, Francúzska, Talianska a Luxemburska prijatý zámer vytvorenia federálnej Európy. Neuspokojili sa s menovou úniou a voľným pohybom osôb, kráča sa ďalej až k integrovaniu širokého spektra politík. “Konkrétne návrhy” na prehĺbenie integrácie EÚ smerom k “federálnej únii štátov” budú vypracované na stretnutí v Luxemburgu budúci mesiac.

“Súčasná situácia ponúka príležitosť pokročiť s európskou politickou integráciou, ktorá by mohla viesť k federálnej únii štátov. Mala by zahŕňať všetky otázky týkajúce sa európskeho ideálu – sociálne a kultúrne záležitosti, ako aj zahraničnú, bezpečnostnú a obrannú politiku,” uvádza sa vo vyhlásení, s dodatkom: “Sme presvedčení, že musí byť daný nový impulz k európskej integrácii. Sme presvedčení, že Európa musí viac reagovať na výzvy, ktorým čelíme.”

Súhrnne povedané, hlbšia integrácia by bola komplexná a “nemala by byť obmedzená len na oblasť hospodárskych a fiškálnych záležitostí či na vnútorný trh a poľnohospodársku politiku”. Európska komisia však takýto zámer poprela. Jej hovorkyňa pre Sunday Times vraví: “Nie som si vedomá žiadneho takého podnetu. Je to niečo, čo nesúvisí s komisiou.”

Samotná Veľká Británia by však takýmito snahami EÚ príliš nesúhlasila, pretože premiér David Cameron už skôr zdôraznil: “Británia bude vždycky proti stále tesnejšej únii, nikdy súčasťou európskeho superštátu.” Vodca dolnej snemovne Chris Grayling konštatuje: “Vyzerá to tak, že existujú vážne plány na politickú úniu, keď sa krajiny v eurozóne pohnú smerom k vytvoreniu jedinej vlády.”

Súhlasí s Cameronom, že Británie a Dánska by sa to netýkalo, ale v praxi by v tom nebol nejaký veľký rozdiel. “Budeme mať veľmi malé slovo v tom, čo sa deje. Musíme sa rozhodnúť, či chceme byť nezávislou krajinou, alebo či chceme byť zachytený do toho, čo rýchlo smeruje k vytvoreniu Spojených štátov európskych.”

Britská tlač o tom prináša články s titulkom, že “EÚ vypracúva plány Spojených štátov európskych za chrbtom Británie”, aby nezistila, čo ju čaká pri zotrvaní v EÚ.

Breitbart London k tomu všetkému dodáva, že zverejnenie plánov prichádza v čase, kedy Nemecko a Holandsko sa už dohodli na akomsi “federálnom” ponímaní európskych ozbrojených síl tým, že zlúčia svoje národné ozbrojené sily. Pritom dúfajú, že vytvoria jadro armády EÚ, ktorá môže byť ďalej rozširovaná. Nemecko doteraz prevzalo minimálne dve holandské armádne jednotky a dánsku vojnovú loď pod spoločnú kontrolu nemeckého a holandského námorníctva. Česká republika už dokonca vstúpila do rokovaní o pripojení svojich ozbrojených síl pod nemeckú kontrolu.

Zdroj: Hlavné správy

1 komentář

  1. Posoudíme-li uvedený článek z hlediska toho, jak působí na čtenáře, potom můžeme dojít k následujícímu závěru: Článek nepatří mezi ty články, které vymývají čtenáři mozek. Zatím je takových článků málo. V současnosti už vývoj sdělovacích prostředků, především internet, má takovou úroveň, která umožňuje všem rozumným lidem na planetě globálně se dohodnout. Zatím to zdánlivě vypadá tak, že se budoucnost lidstva nedá věrohodně předpovídat, ale v současnosti už je možné budoucnost lidstva vytvářet-realizovat. Navrhuji vytvořit-zrealizovat následující budoucnost lidstva: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-planete.html

Comments are closed.