Evropa nemůže vymýtit korupci

0
380

korupce v EU
Korupce v Evropě dosáhla nepředstavitelného rozsahu a stojí EU ročně 120 miliard eur. Praví se o tom v prvním referátu o korupci v členských zemích EU, který připravila Evropská komise. Referát obsahuje rozbor situace v každém jednotlivém státu Starého světa a výsledky průzkumů veřejného mínění. Více než polovina Evropanů zastává názor, že v posledních třech letech se úroveň korupce prudce zvýšila.

Korupce vzkvétá ve všech bez výjimky 28 zemích Evropské unie, prohlásila komisařka EU pro vnitřní záležitosti Cecilia Malmströmová na prezentaci referátu. Podle průzkumů veřejného mínění byl v posledním roce každý dvanáctý obyvatel Evropy buď svědkem, nebo účastníkem korupčních akcí. A 76% dotázaných občanů zemí EU soudí, že se korupce stala neoddělitelnou součástí jejich národních ekonomik.

Nejvíce se zakořenilo úplatkářství na jihu Evropy, v Itálii, Španělsku a Řecku postižených krizí. Třeba 99% Řeků a 97% Italů pokládají korupci za prakticky jediný způsob dosažení žádoucích výsledků. V severských zemích bude podle referátu těžší se s někým „domluvit“. Nejvíce korumpovanou sférou jsou pro celou Evropu státní nákupy, prohlásila komisařka EU pro vnitřní záležitosti Cecilia Malmströmová:

– Ročně se vydává jedna pětina HDP Evropské unie na státní nákupy zboží a služeb. To je důležitá součást naší ekonomiky. A jak vyšlo najevo, až jedna čtvrtina hodnoty státních smluv v členských zemích EU mizí v kapsách úředníků.

Korupce v Evropě se zaznamenává prakticky ve všech hlavních sférách ekonomiky, zdůrazňuje Vladislav Bělov z Ústavu Evropy:

– V rámci státních objednávek se uskutečňují všechny infrastrukturální projekty. Především projekty spojené s výstavbou silnic a s komunikacemi. Vezmeme-li sféru ekonomiky, je to také výstavba. Jsou to tradičně nejvíce korumpované sféry. Z korupčních schémat se obviňuje často i samotná Evropská komise, zejména pokud jde o lobbování zájmů toho či onoho byznysu. Oficiálně není lobbování zakázáno ani stíháno zákonem – vždyť teoreticky se má omezovat jen na přesvědčování a argumentaci. V praxi se ale často končí přijetím nových zákonů ve prospěch korporací, a to za slušnou odměnu. Přičemž často bývá podobná tvorba zákonů zcela absurdní. Například Evropská komise zavedla omezení týkající se tvaru a křivky okurek. Když neodpovídala okurka těmto normám, měla být zpracována. Tento nehorázný zákon lobbovaly obchodní společnosti, které se rozhodly, že do krabice se vměstná více rovných okurek, a tím budou sníženy dopravní náklady. Později byl tento zákon, který způsobil farmářům obrovské škody, přece jen zrušen. Celkem zrušila Evropská komise během pěti let téměř 6000 zákonů. A není možno spočítat, kolik z nich bylo korumpovaných nebo lobbovaných.

Zdroj: Hlas Ruska