Farmaceutické privilegia, 40 milionů ročně na lobbování a TTIP

0
714

Léky Podle nových závažných informací vynakládají farmaceutické společnosti každoročně desítky miliónů eur na lobbisty, s cílem zajistit si privilegovaný přístup k rozhodovací bruselské pravomoci. Následující data znovu odhalují skutečný vliv farmaceutického byznysu na opatření Evropské unie v oblasti léků a zdravotní péče.

Průmyslové odvětví dnes ročně utrácí přibližně 40 miliónů eur- 15 krát více než nevládní organizace a sdružení spotřebitelů- a podle odhadů si farmaceutičtí reprezentanti užívají obrovské množství setkání s oddělením Evropské komise a eurofunkcionáři.

Zpráva výzkumné skupiny Corporate Europe Observatory (CEO) uvádí:

      • Vlivná Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) měla více než 50 setkání s výkonným orgánem EU, během prvních 4 až 5 měsíců funkčního období Jean-Claude Junckera, který byl ve vedení Komise.
  • „Osobní moc“ zástupců průmyslu korporátně dominovala nad skupinami odborníků Komise, využívaje široký přístup ovlivňování evropské farmaceutické politiky.

 

  • Roste používání slova „Pharmish“- což je forma „doublespeaku“ přenesená z průmyslových dokumentů do rétoriky EU, která manipuluje veřejných chápáním.

 

  • Pacienti proplácejí „výzkum“ léků dvojnásobně, protože mnohé náklady jsou již pokryty univerzitami, které jsou financovány daňovými poplatníky a které často provádějí výzkum a vývoj před koupí práv farmaceutickými korporacemi.

 

  • Mezi farmaceutickým průmyslem ovlivňované právní evropské předpisy patří pravidla transparentnosti klinických zkoušek, obchodní tajemství a jednání o americko-evropské dohodě TTIP, uvádí zpráva.

 

Výdaje na ovlivňování eurofunkcionářů ještě porostou

V evropském registru transparentnosti se dnes objevuje 40 farmaceutických společností – což je změna oproti 23 v lednu 2012. Na vrcholu seznamu je Bayer AG, GlaxoSmith-Kline a Novartis, přičemž jen tyto firmy utratily za poslední rok na lobbování 6,5 miliónů eur. Ale soudě podle informací a vyhýbavých odpovědí velké farmaceutické lobby, mohou být výdaje mnohem vyšší, tvrdí CEO.

Federace EFPIA, jejíž výdaje na lobbování vzrostly z 50 tisíc eur v roce 2010 na 5 miliónů loni, hraje vysíláním lobbistů jako přísedících na poradách „skrytou a explicitní“ roli v utváření politické agendy. Zástupci EFPIA se objevují na oficiálních jednáních týkajících se alkoholu a zdraví, společenské odpovědnosti a významu patentovaného práva v oblasti biotechnologie a genetického inženýrství.

Organizace reagovala prohlášením: „EFPIA si klade za cíl být transparentní ve všech činnostech a pozicích. Pokud lidé chtějí náš pohled na širokou škálu témat, které mají vliv na farmaceutický a zdravotnický průmysl, stačí se zeptat. Chceme zdůraznit, že od našeho vysoce regulovaného odvětví se často vyžadují připomínky k iniciativě veřejné politiky. EFPIA to dělá a je šťastná, že může přispět informacemi v konstruktivním a kooperativním duchu.“

V průběhu příštích let vyprší rekordní počet patentů. To umožňuje levnější produkci generických léků, což ohrožuje průmyslové zisky. Obrovský nárůst výdajů na lobbing se tedy shoduje s kritickým obdobím pro toto odvětví.

Ustanovení TTIP posílí nerovnost v oblasti zdraví

Průmyslové skupiny prosazují i bilaterální obchodní smlouvu TTIP mezi EU a USA, která by zajistila déle monopolní periody a vyšší ceny pro jakýkoliv exkluzivní lék, píší autoři zprávy. Upozorňují, že ustanovení o právech duševního vlastnictví v navrhované smlouvě by farmaceutickým firmám umožnily žalovat členské státy kvůli opatřením na podporu přístupu k lékům (například kontroly cen a přísnější parlamentní normy), a to prostřednictvím systému mezinárodního řešení sporů.

„Tato ustanovení posílí nerovnost v oblasti zdraví, kompromisní přístup k cenové dostupným lékům a předají více moci a výsad nezodpovědnému průmyslu,“ uvádí zpráva CEO.

Tento postup využívaly i velké tabákové korporace, které aplikovaly podobné bilaterální obchodní dohody pro žalování zemí, které se snažily zpřísnit svou legislativu v oblasti kouření.

Rachel Tanseyová, výzkumnice a autorka zprávy CEO uvedla: „ Rozsáhlé úsilí velkých farmaceutických společností formovat politiku EU k vlastnímu obchodnímu prospěchu a jejich privilegovaný přístup k rozhodovací moci EU jsou hluboce znepokojující. Je třeba jednoznačných opatření, aby se zabránilo ovládnutí politiky EU v oblasti zdraví velkým farmaceutickým odvětvím, počínaje plnou transparentností lobbingu, až po zamezení privilegovaného přístupu.“

„Doublespeak“: Pozor na jazyk

Podle spotřebitelských skupin v USA a EU, řeč používaná farmaceutickým průmyslem při lobbingu je forma orwellovského „doublespeaku“ (dvojité řeči).

David Hammerstain z Transatlantic Consumer Dialogue tvrdí, že mnoho frází s termínem „pharmish“, v nichž „přístup“ je nepřístupný, „transparentnost“ neprůhledná a „dostupnost“ nedostupná, lze nalézt v průmyslových lobbistických materiálech. CEO je také znepokojeno faktem, jaké množství „doublespeaku“ přešlo i do rétoriky institucí EU. Pokud průmysl odkazuje na přístup k lékům, neznamená to přístup pacientů, ale vlastní schopnost průmyslu dostat „inovační léčiva“ na trh.

Další příklady zahrnují všudypřítomné využití termínů jako „inovace“, a to navzdory tvrzení významné skupiny, že průmysl vyvinul jen málo smysluplně nového a že je založen na výzkumu, který z větší části probíhá na univerzitách financovaných z daní občanů a práv na duševní vlastnictví. CEO o nich píše, že ve skutečnosti to nejsou práva, ale monopolní výsady udělená vládami, které tlačí ceny vzhůru.

Poznámka Administrátora: V prvním pravém sloupci (sidebaru) vidíte odkaz na e-knihu „Nacistické kořeny Bruselské EU„. V této knize najdete důkazy o tom, že celá koncepce EU byla propracována a nakonec vytvořena zejména farmaceutickými korporacemi jako například BASF, nebo smutně proslulá IG Farben, jenž byla za války hlavním dodavatelem smrticího plynu Cyklon B, pro koncentrační tábory fašistického Německa. Doporučuji stáhnout, nebo otevřít on-line.

Zdroj: Svobodé noviny bez cenzury