Finanční strategie českého oligarchy

0
146

Autor: Ing. Věstislav Křenek

Náš pomyslný strážce národní pokladny p. Babiš, ministr financí (MF) měl zase své dny. Věren své životní filosofii – „co krok, to nápad, co druhý krok to geniální nápad“, chtěl v praxi naplnit přísloví, že: „Halíře dělají talíře“, což mělo v jednom z jeho geniálních nápadů představovat úsporu 100 mil. Kč. Jeho původním záměrem od 1.1.2016 bylo zrušit v ČR celkem 23 územních pracovišť Finančních úřadů (FÚ). V závěru srpna ale tenhle geniální nápad pod tlakem veřejnosti přehodnotil a činnost pracovišť FÚ omezil na pondělí a středu po celý rok, včetně snížení personálu na dva pracovníky

Zda šlo o test, co občané ještě snesou nebo skutečně o úsporu 100 mil. Kč, ponechám už fantasii čtenářů. Faktem ale je, že bez ohledu na couvnutí ministra Babiše nejsou vyloučeny jeho další podobné budoucí pokusy. Naprosto chápu snahy MF o naplnění státní pokladny, což by mělo být považováno za cíl, ale formy a metody naplnění tohoto cíle budou vždy rozličné a právě zvolená forma metoda ministrem Babišem není to pravé ořechové. To každý hospodářský a finanční stratég měl by vědět, jen první český oligarcha to neví a pokud to ví a snaží se to prosadit , tak to je ještě o to horší.

Neschopnost MF vybrat daně od malých podniků a živnostníků nutí ministra. Babiše vymýšlet další nové metody, jako například od 1.1.2016 zavedení Kontrolních hlášení plátců DPH, počínaje už živnostníky, aby snad ze strachu náhodou instalatéři, kominici, kadeřnice, atd., nezačali vytvářet karuselové (protáčecí) obchody. Další metodou je zavedení Elektronické evidence tržeb (EET), která měla být původně také zavedena od 1.1.2016, ale pod tlakem řady kolností se to přesouvá do poloviny roku 2016 a v 1. fázi by se to mělo týkat hlavně restaurací a hotelů. V dalších fázích, aby to nebylo líto i těm nejmenším živnostníkům se to pak dotáhne i na ně.

Stále se nemohu zbavit dojmu, který jsem presentoval už v jednom ze svých dřívějších článků, někdy v říjnu 2013, kdy jsem napsal: „To, jak toho chce dosáhnout, prozradil p. Babiš jindy při návštěvě jednoho inovačního centra, když prohlásil: „Malé a střední podniky to jsou klišé a kecy. My potřebujeme podporovat velký průmysl, který má tady tradici.“

Nabádal jsem tehdy také i vedení všech těchto podniků, jejich zaměstnance a další malé živnostníky, aby si tento výrok stále připomínali a byli ve střehu, aby je v budoucnu nezaskočil vývoj, který p. Babiš bude se svým Hnutím ANO nastolovat, pokud bude volebně úspěšný. Ten zmíněný vývoj nastane už od 1.1.2016, který jednoznačně povede k rušení živností, k nárůstu nezaměstnaných na Úřadech práce a k předčasným odchodům do důchodů. Tohle voliči Hnutí ANO ve volbách 2013 opravdu chtěli??

Považuji za přirozené, že každý ministr musí hledat úsporné programy, ale v případě ministra Babiše je to stavění domu od střechy. V souvislosti se současnou migrační krizi jsem si vyhledal, že v ČR v současné době existuje nejméně 17 různých „lidumilných“ sdružení, poraden, center, obecně prospěšných společností, které ve svých názvech požívají taková slova, jako „pro uprchlíky, pro cizince, pro migranty, pro mladé migranty, pro emigranty“ apod. Všechny tyto parazitující subjekty obdržely na rok 2015 příspěvky nebo dotace v celkové výši téměř 1 miliardy Kč, a to v současné době je v ČR jen pár stovek běženců, na které ale přicházejí peníze ze státního rozpočtu. Jak za této situace hospodaří tyto pochybné subjekty s veřejnými prostředky je tak velkou neznámou, ale to naše MF z nějakého důvodu zřejmě vůbec nezajímá. Kdyby se o to zajímal ministr Babiš, tak by měl určitě hned několik stovek milionů Kč ve státní pokladně.

Orgány MF v součinnosti s Ministerstvem vnitra ČR by rozhodně měly prověřit oprávněnost těchto organizací a hlavně pak účelnost vynakládaných veřejných prostředků, protože je vysoký předpoklad, že vynaložené prostředky jdou z 90 % na platy zakladatelů těchto parazitujících organizací. Oč jsou tyhle legální organizace lepší než pašeráci lidí??

Pokud by ale ministr Babiš chtěl do státní pokladny získat přímo miliardy, tak to by musel legislativně řešit „mizení zisků českých oligarchů“ do daňových rájů a bezbřehé odtékání zisků dceřiných společností do mateřských centrál nadnárodního kapitálu bez efektivního zdanění. Jenže to ministr financí by musel přemýšlet a myšlení prý bolí. Tady je pro ministra Babiše zatím pole zcela neorané, takže pane ministře, „nekecat a makat.“

Zdroj: OV-KSČM Domažlice