Frontex: V EU došlo k 1,8 milionu ilegálním příchodům. EU se vyčerpá, spojí nebo rozpadne!

0
412

Autor: Irena Válová

V roce 2015 došlo k bezprecedentnímu počtu 1 820 000 ilegálních přechodů vnějších hranic EU. Státy se musí naučit bránit tisícihlavým davům migrantů, kteří staví ženy a děti do první linie a kteří se z médií dozvěděli, že jsou v EU vítáni. Uvádí to agentura Frontex ve výroční analýze rizik 2016.

Analýza rizik 2016, kterou aktuálně zveřejnila evropská agentura na ochranu vnějších hranic EU, je určena především těm, kteří rozhodují o dalším osudu Evropské unie, uvádí se v analýze. Čísla a další data obsažená v materiálu mají původ v jednotlivých zemí EU, ale také v zemích sousedících se schengenem. V samém závěru nabízí sedm scénářů budoucího vývoje, vypracovaných ve spolupráci experty na strategické plánování a další disciplíny.

Agresivní migranti nasazují při útoku na hranice do čela ženy a děti

Stále častější jsou incidenty migrantů na hranicích, kdy cizinci ignorují příkazy pohraničních úředníků nebo dokonce ve velkých skupinách ukazují agresivní chování vůči nim. „Incidenty mezi Řeckem a Makedonií nebo mezi Srbskem a Maďarskem ukázaly, že mnoho migrantů se nezastaví, když jsou o to požádáni pohraničními strážníky, neposlechnou příkazy hraničních autorit a nebojí se ani zapojit do fyzického kontaktu při přecházení hranic,“ uvádí se aktuální v analýze Frontexu Rizika 2016.

Zpráva poté popisuje znaky střetů s migranty: Společnou charakteristikou těchto incidentů je zapojení davů s více než 1000 osob, jejichž pohyb byl přechodně zastaven. Shromáždění lidé s velmi rozdílným zázemím a národností velmi obtížně reagují na komunikaci nebo příkaz. „Davy jsou také namíchány z osamělých mužů a z rodin včetně žen a dětí, které někdy účelově umísťují do čela skupiny, aby tak zajistili postup,“ uvádí zpráva Frontexu.

Toto chování činí takový dav odlišným od ostatních davových zločinů a od způsobů, jak vymáhat právo na davu – například během sportovního utkání, na demonstracích nebo při politických nepokojích. „Drasticky to omezuje způsob odezvy, která může být použita,“ přiznává Frontex bezmocnost proti útoku davu migrantů na hranice v čele s dětmi a ženami.

frontex-02Pracovníci Frontexu také vytahují uprchlíky z chatrných bárek a nafukovacích člunů Foto: Frontex

Jedna z prvních reakcí je zabránit zformování velkého davu, což je obtížné na ostrovech nebo poblíž hraničních oblastí. V mnoha instancích byly nepokoje vyvolány frustrací migrantů. Mnoho jich očekávalo, že budou v EU vítáni tak, jak o tom často média podávala zprávy, ale na místo toho museli čelit registraci, dlouhým čekacím lhůtám v přeplněních místech, uvádí se v analýze Frontexu.

Situace se vymkla kontrole

V roce 2015 nahlásily členské zem EU více než 1 820 000 zjištěných nelegálních přechodů vnějších hranic. Toto dosud nevídané číslo činilo šestkrát více, než v roce 2014, který byl sám osobě bezprecedentní, uvádí se v materiálu.

Novým rekordem se stal červen 2015, kdy bylo zaznamenáno více než 100 000 ilegálních přechodů, a to v souvislosti se změnou zákona v bývalé jugoslávské Republice Makedonie, která umožnila legalizovat pobyt migrantů na 72 hodin poté, co vyjádřili přání požádat o mezinárodní ochranu. „Výsledkem byl další nárůst proudu a po celé léto scény chaosu na hranicích, kde se situace vymkla kontrole,“ uvádí se v materiálu čítajícím sedmdesát stran dat a analýzy.

Kompletní „Analýzu rizik 2016“ si můžete stáhnout zde.

Co se týče původu těchto cizinců, nejvyšší podíl na ilegálním překračování hranici mají Syřané (594 059) a Afghánci (267485). “Zatímco Syřanů je nepochybně největší část, jejich přesné číslo je obtížně zjistitelné vzhledem k faktu, že mnoho dalších migrantů se prohlašuje být ze Sýrie za účelem urychlení jejich cesty. Ustanovit identitu velkého množství migrantů s chabými dokumenty je jedna z největších výzev, se kterou jsou konfrontovány úřady hraničních kontrol,“ uvádí Frontex.

Milion lidí bez řádných dokladů, s neznámou motivací

V roce 2015 nahlásily členské země celkem 8 373 falešných dokumentů třetích zemí zachycených na letištích. Takové číslo sice znamená pokles o 11%, ale současně jde o nárůst 30% falešných dokumentů z Turecka, konkrétně z letiště Istanbul Atatürk. Nejčastěji zadrženi s falešnými dokumenty byli Ukrajinci, Maročané a Syřané. Zpráva rovněž upozorňuje na nízkonákladové letiště Istanbul Sabiha Gokcen, jehož důležitost narůstá od loňského podzimu.

Následkem masivních ilegálních příchodu osob do EU nastal sekundární pohyb lidí v EU, který dosáhl bezprecedentní úrovně, uvádí agentury Frontex. Většina lidí, kteří přišli ilegálně přes Řecko Itálii, se pohybovala do konečné destinace, nejčastěji do Německa. Výsledkem byl pohyb milionu lidí cestujících Evropskou unií bez řádných dokladů.

frontex-03Frontex poskytuje měsíční data o počtech lidí zaznamenaných na vnějších hranicích Evropské unie Foto: Frontex

„Bezprecedentní úroveň tohoto sekundárního pohybu vytvořilo novou výzvu členským zemím včetně registrace a transportu obrovského proudu lidí stejně jako věci vnitřní bezpečnost spojené s identifikací totožnosti a motivace migrantů,“ popisuje Frontex situaci v EU. Následováno chaotickými scénami na externích hranicích v září 2015, kdy si migranti vymohli cestu skrz hranice a na palubách autobusů a vlaků, dodává zpráva.

Téměř milión lidí v Bosně je ilegálně vyzbrojeno

Kromě problému převaděčství, nelegálních přechodů hranic a chování davů přistěhovalců, zohledňuje analýza rovněž pašeráctví drog a zbraní. V roce 2015 se do EU například dostala marihuana na turecké lodi s tureckou posádkou v hodnotě 40 milionů euro.

Naopak přes Španělsko, ale také Baltickým mořem a Černým mořem přijíždí do EU kokain z Jižní Ameriky. Heroin j Afghanistánu, Íránu a Pákistánu je do EU dopravován přes Turecko, Balkánskou stezkou a přes Rusko.
Převážně z Balkánu se do západní Evropy – zejména do Německa – dostávají samopaly typu kalašnikov. Zpráva v této souvislosti přináší informaci o statisících lidech s ilegálními zbraněmi. „Mnoho těchto zbraní bylo nezákonně prodáno z někdejších konfliktních oblastí Západního Balkánu, kde pouze v Bosně a Hercegovině podle odhadů vlastní nelegálně zbraně 800 000 lidí.“

Zpráva Frontextu se rovněž věnuje zdravotním rizikům masivní migrace, a to jak stavu samotných migrantů, tak možnostem zavlečení chorob do hostitelských zemí. Přičemž východiskem zprávy je alazýza Světové zdravotnické organizace.

Závěrem přináší rozsáhlý text sedm prognóz toho, jak se bude situace dále vyvíjet:

  1. Vyčerpání Evropské unie: Extenzivní migrace a selhání integrace vede ke konfliktům a nacionalismu. Silná migrace, ale rozdělené společnosti, neakceptace a konflikty.
  2. Pasivní Evropská unie: Strach a pasivita vede ke ztrátě důvěry, soustředění na bezpečnost a obstavování zemí zdmi. Uzavřené společnosti, méně migrace a žádná vůle k integraci.
  3. Řízená různorodost: Kontrolovaná migrace do různorodých společností a bezpečná společnost. Silná migrace do otevřených společností a vysoká úroveň integrace.
  4. Restriktivní politika: Restriktivní a nekoordinovaná migrační politika, ale společná dlouhodobá bezpečností strategie.Uzavřené společnosti a žádná potřeba integrace.
  5. Vícerychlostní Evropa: Omezená migrace a úspěšná integrace v přizpůsobené EU. Omezená migrace, avšak vysoká akceptace a dobrá integrace vysoce vzdělaných migrantů.
  6. Více Evropy: Integrovaná Evropa těží z migrace a pracuje s globálními výzvami. Silná migrace do otevřených společností s vysokou mírou integrace.
  7. Otevřené dveře: Vnější hranice ztrácejí v mírovém světě relevanci.Silná migrace do otevřených společnosti s vysokou mírou integrace.

Zdroj: Česká justice.cz