George Mavrikos na zasedání ILO

0
429

Autor: Vladimír Sedláček

6. června (2016) vystoupil generální tajemník SOF George Mavrikos na Plenárním zasedání 105. konference Mezinárodní organizace práce (ILO). V projevu zdůraznil význam mezinárodní solidarity k dělníkům v bojích po světě, význam třídního boje proti kapitalistům a vládám a přípravy 17. sjezdu SOF 5.-8. října 2016 v jihoafrickém Durbanu.

Projev generálního tajemníka SOF:

„Dámy a pánové,
kolegové, zástupci odborových organizací,
jménem Světové odborové federace chci vyslovit internacionalismus francouzským pracujícím, kteří organizují silné, masivní mobilizace proti antidělnické politice vlády Francoise Hollandea. Zákon prosazovaný francouzskou vládou útočí na práva, jež byla získaná dělnickými boji.

Poskytujeme solidaritu brazilskému lidu, bojujícímu proti nedemokratickým parlamentním manévrům buržoazie; spojujeme své hlasy s hrdinným palestinským lidem, jenž trpí izraelskou politikou. Jsme na straně lidu Sýrie a Venezuely, který je terčem imperialistů a kapitálu.

Dnes jsou zobecněny útoky vlád proti pracujícím a proti odborářským právům ve všech zemích Evropské unie. Tato politika je centrálně plánovaná; je to centrální strategická volba Evropské unie a monopolů.

Ve skutečnosti mají tyto strategie jeden cíl: udělat z nás otroky dnešní doby. Otroky bez platu, práce, sociálního zabezpečení a demokratických práv.
Zároveň neustále sílí státní násilí, persekuce proti odborovému hnutí a těm, kteří bojují v první linii.

Právě teď, když mluvíme tady v Ženevě, bojovníci Světové odborové federace jsou ve vězení, protože bojovali na obranu pracujících.

V Kolumbii je zvolený odborový předák Huber Ballesteros ve vězení už tři roky.

V Guatemale je Julia Amparo Lotanová, místopředsedkyně SOF, ve vězení už déle než rok, vystavena vykonstruovaným obviněním. V Paraguayi je Ruben Villalbe, předák zemědělských dělníků, držen ve vězení už přes čtyři roky za organizování bojů ve svém sektoru.

Nenecháme tyto soudruhy samotné, ani na okamžik, dokud nebudou svobodní. SOF je hrdá na tyto kádry a na jejich hrdý a radikální postoj.

Hlavním problémem pro dělnickou třídu, a nejen pro evropské dělníky, je také obrana života imigrantů a uprchlíků, kteří se snaží chránit tím, že opouštějí válečné zóny. Hlavním důvodem této situace jsou imperialistické války, imperialistické intervence, které míří na vykradení přírodních a ekonomických zdrojů národů.

Obraz milionů imigrantů a uprchlíků je, ruku v ruce s protidělnickou a protilidovou politikou vlád, využíván xenofobními, rasistickými a neofašistickými politickými silami.

Neofašismus opět ohrožuje lid.

Tváří v tvář této situaci si nikdo nemůže dovolit zavírat oči a uši. Nikdo si nemůže dovolit se divit: „Komu zvoní hrana?“ Zvoní každému.
Světová odborová federace, která se připravuje na svůj 17. odborový sjezd 5.-8. října, rozvíjí soudobou, radikální, jednotnou, třídně orientovanou strategii, aby tak dala odpověď ze strany pracujících a ze strany třídně orientovaného odborového hnutí.

Říkáme vládám a nadnárodním společnostem: Nenecháme vás dělat z nás otroky 21. století.
Říkáme světové dělnické třídě: sjednoceni, s třídní jednotou, jako bratři, posílíme odbory, posílíme účast mladých ve svazech, a s internacionalismem solidaritou mezi námi jako našimi zbraněmi dokážeme úspěšně organizovat naši obranu i ofenzívu. Dokud nebude odstraněno vykořisťování člověka člověkem.
Děkuji.“