Hlásná trouba Merkelové Die Welt poukazuje na členství v EU založené na DNA, když Řekové nejsou praví Řekové

0
427

Jakob Philipp FallmeraerBěhem toho, co zní znepokojivě podobě eugenice, rozpoutal konzervativní Německý list blízký straně CDU Merkelové Die Welt proti-řeckou tirádu s varováním, že „Řecko už před tím rozbilo Evropský řád,“ a oživoval nacistické rasové teorie, jelikož autor článku v kontextu způsobilosti k členství v EU na základě DNA cituje rakouského učence z 19. století Jakoba Philippa Fallmerayera, xenofoba a slavofoba, který vynalezl teorii, „Řekové nejsou praví Řekové.“

Jak hlásí KeepTalkingGreece:

V kontextu způsobilosti k členství v EU na základě DNA konzervativní WELT a CDU jasně naznačuje, že kromě těch falešných Řeků, by se ani pravým Turkům, Slovanům a Albáncům neměl umožnit vstup do evropské rodiny nezředěné krve a čistých ras.

Rasisté do morku kostí

Autoři se odkazují na Bitvu u Navarina v roce 1827, během Řecké války za nezávislost (1821-32), kdy velmoci (Británie, Francie a Rusko) zničily Otomanskou armádu, čímž vytvořily průlom pro Řeckou válku za nezávislost na sultánovi.

Avšak podle autora nebyly motivy velmocí geostrategické, jak by si dnes všichni politologové mysleli, nýbrž ušlechtilé a romantické.

„Ty tři mocnosti jednaly ve skutečnosti proti svému přesvědčení (že lidé by neměli povstávat proti svému monarchovi), ale kvůli ryzímu romantismu, jelikož klasicky vzdělaní Západoevropané nechtěli, aby potomci Homéra, Sokrata a Perikla byli dále utlačováni Turky.“

Pak argumentace autora padá jak těžký perlík na hlavy těch, kdo věří, že Německo se poučilo z osudových chyb své minulosti a vymanilo se z hluboce pod kůži a do duše zakořeněného rasismu a národního socialismu. Autor z WELTU německým konzervativním čtenářům vysvětluje, že velmoci pomohly Řecku, „ale z chybných důvodů.“ A to proto, že „Řekové nejsou pravými Řeky“ – jak to WELT tvrdí – na základě hledisek rasové čistoty, duality „podřadnosti a nadřazenosti“ a kulturní arogance Evropského severu vůči Evropskému jihu.

„Mezi vzdělanými Evropany panovala představa, že Řekové jsou potomci Perikla či Sokrata, a ne v moderních časech Turky zformovanou slitinou namíchanou ze Slovanů, Byzantinců a Albánců. Dokonce i architekti EU podlehli této víře. A v jejím smyslu tu slátaninu Řeků v 80. letech nalodili na Evropskou loď. Důsledky toho lze teď prožívat každým dnem.“

Myšlenka, že Řekové nejsou skutečnými Řeky, není nová a nevynalezl ji žurnalista WELTU. Poprvé se objevila u Jakoba Philippa Fallmerayera, tyrolského cestovatele, žurnalisty a politika 19. století, který je „lépe znám svými kontroverzními (někteří by řekli i rasistickými) teoriemi týkajícími se rasového původu Řeků.

Fallmerayerova teorie Řeků

Fallmerayer se oddával svým badatelským aktivitám v dalším řecky mluvícím regionu Střední Egeidy, v Moree – na poloostrově Peloponés. Obzvláště rozvíjel svou teorii, že dávná „helenistická“ populace jižního Balkánu byla nahrazena během období Stěhování Slovanů (roky 350-800). Podobnou představu už navrhl i britský cestovatel William Martin Leake, ale Fallmerayer to rozvinul do teorie, kterou s charakteristickou horlivostí obhajoval.

První svazek Fallmerayerových Geschite der Halbinsel Morea während des Mittelalters se objevil v roce 1830 a v úvodu vyjádřil svou ústřední teorii následovně:

„Helenistická rasa už byla z Evropy vymazána. Fyzická krása, intelektuální brilantnost, vrozená harmonie a jednoduchost, umění, soutěživost, města, vesnice, spousta sloupů a chrámů – opravdu, dokonce i jméno se ztratila z povrchu řeckého kontinentu… Už ani kapka nezředěné helenistické krve neproudí žilami křesťanského obyvatelstva Řecka dnešních dnů.“

Fallmerayer tento jev dále interpretoval jako projev převrstvení „Latinů“ a „Germánů“ „Slovanskými“ národy, což byla myšlenková linie, kterou dále rozvíjel ve svých politických spisech. Dále argumentoval, že velmoci, které podpořily Řeckou válku za nezávislost, byly svedeny „klasickou opilostí“ k chybným úvahám o charakteru nového řeckého státu.

Ovšem Fallmerayerovy ne tak moc vědecké teorie nebyly čistě akademické. Byly politicky motivované. Tento učenec byl oddaným příznivcem rakouské reálpolitiky, a tudíž i touhou po rozšíření impéria na jih na Balkán a k antagonismu s ruskými zájmy v této oblasti.

Fallmeyer, který byl „v německy mluvícím světě považován za velkého intelektuála 19. století“ byl průkazně slavofobem a jeho rasistické teorie byly populární složkou nacistické propagandy.

„Fallmerayerovy teorie byly populární součástí nacistické propagandy Osy okupující během II. světové války Řecko (1941-1944), kdy je klasicky vzdělaní nacističtí oficíři používali jako záminky k páchání četných ukrutností vůči řeckému obyvatelstvu.“ (Uvádí Wikipedie).

Řecké DNA a čtenáři WELTU

Ale žurnalisté WELTU znají denní čtenářstvo velice dobře a vypadá to, že promlouvali přímo k rasistickému DNA svých čtenářů. Je to zajímavé a děsivé, nikoliv však zároveň i překvapující, vidět, kolik klasicky vzdělaných Němců v části komentářů on-line vydání vyjádřilo svoji podporu tvrzením této rasistické teorie tvrdící, že dávní Řekové (Dórové a Jónové) byli velcí, blonďatí a modroocí, zatímco moderní Řekové jsou převážně černovlasí a hnědoocí.

Pár z těch komentářů:

  1. Zvláště lidé dnes žijící v Řecku nemají absolutně nic společného s dávnými Řeky.
  2. Dórové a Jónové byli blonďatí a modroocí a velcí. Nic srovnatelného s dnešními hnědookými tmavovlasými Řeky.
  3. Divné, Mykénci byli černovlasí a černo nebo hnědoocí. Ti tedy nejspíš nebyli příbuzní s Jóny, že?!
  4. Samozřejmě, že ne. Dórové a Jónové byli Germáni, Mykénci byli Slované, Mínójci byli Egypťané a já jsem Marťan. Ignorujme všechny genetické testy, které to ukazují jinak.
  5. Mykénci byli migranti ze Severu.

Způsobilost pro EU na základě DNA

Německé vydání populárního webu VICE v měkce ironické kritice článku v DIE WELT uvádí:

„Naznačovat, že Řekové jsou pro EU poněkud příliš „turecká přestavba“ a že prohráli veškerý nárok na členství v EU kvůli své nedostatečné rasové čistotě, je skutečně zajímavou interpretací evropské historie.

Možná ale autor jen závidí, protože Řekové na rozdíl od jeho předků opravu svou Tisíciletou říši měli.“

Pro příznivce, „Vykopejme Řeky z Eura,“ to musela být opravdu ohromná morální úleva, když si vytvořili současného obětního beránka na základě historicky a vědecky pochybných teorií rasové čistoty. Pomiňme rasistický aspekt… Hlavní, o co jde, je moci ospravedlnit, že Řekové byli pro Evropu vždy ti špatní, zatímco Němci byli naopak vždy ti dobří.

Kromě faktu, že Němci poslali na smrt ve WWI 16 milionů lidí a 50-85 milionů ve WWII, je to už pár let znepokojivý německý ideál Heile Welt, tj. perfektně idylického světa klidu a ignorance.

P.S. DIE WELT není BILD a klasické vzdělání nezajišťuje imunitu k „rasové nákaze.“ Očekávejte okamžik, kdy technokraté Dvojrychlostní EU začnou provádět budoucím členům EU DNA testy na „evropské ideály“.

Submitted by Tyler Durden on 06/14/2015 12:45 -0400
Zdroj: New World Order Opposition
Původní zdroj: Zerohedge.com
Překlad: Miroslav Pavlíček