I v roce 2017 bude platit heslo,, Hodnoty vytváří jen poctivá práce pro občany“

0
300

Autor: Ing. Jana Čunátová

Jsme úplně na začátku roku 2017 a tak je normální, že se musíme dívat dopředu. V současné době se ladí rozpočet obce na tento rok. Přípravné práce finančního charakteru ukazují, že to co je odbory předkládáno jako podklad pro jeho řádné vypracování obsahuje skutečné potřeby občanů Prahy 10. Finanční prostředky jsou směrovány do školství, sociálního programu, údržby zeleně,ale i takových odvětví jako je sport a kultura.

Jak náročné je plánovat investice do majetku jsme si odzkoušeli již v minulém volebním období. Aby nezůstalo jen u plánů musí být provedena i řádná příprava ať už se jedná o opravu bytového domu,školy nebo školky. To co nás v letošním roce čeká je nejen možná příprava na opravu historické budovy zvaného Stará škola ve Strašnicích nebo KD EDEN, ale také další příprava oprav volných bytů. Mělo by se také pokračovat v přípravě na přeměnu domu na ul. Vršovická dům sociálních služeb. Ten kdo sleduje jednání zastupitelstva jistě chápe o čem hovořím. V horlivosti některých zastupitelů dochází k nepochopení navrženého záměru a následuje odvolávání se na neefektivnost uvažovaných finančních nákladů. Vede to pak k tomu, že doba samotné realizace rekonstrukce poškozuje nejen samotnou budovu, ale následná oprava se tímto v zásadě prodražuje.

V současné době se také řeší pro občany tolik důležitá záležitost jako je nedopustit vybudování velkokapacitního překladiště v oblasti Malešic. Současné vedení ve spolupráci s občany vydalo prohlášení, že nesouhlasí s požadavkem vlastníka zde cokoli budovat na úkor životního prostředí. Požaduje řádné posouzení všech dosud vydaných rozhodnutí umožňující vybodování kontejnerového překladiště a žádá MHMP o vypracování celkového odborných posudku na tento záměr. Nabízí se otázka komu má toto překladiště sloužit za cenu zhoršeného životního prostředí v této části Prahy?

Nedá mne to, abych se nezmínila také o občanech Prahy 10, kteří ,,ještě bydlí“ v domě v současné době zařazeného do prodeje společností ČEZ. Divoká privatizace po roce 1990 se také na těchto občanech řádně podepsala. I když si v této organizaci nechal pod kontrolou převážnou část majetku stát tak v současné době nechává společnosti ČEZ volnou ruku a chce ji umožnit prodej tohoto majetku. Tehdejší zásady pro privatizaci jasně říkaly komu a kdo má nárok na odkup (v tomto případě současní nájemci), ale tato zásada nebyla dodržena. Občané zde bydlící chtěli tuto možnost řádně využít to jim však následně bylo odepřeno. I když jsem žádala o pomoc těmto lidem různé vedoucí veličiny bylo mne sděleno, že je to věc vlády a ani senát zde nemůže pomoci. Znova se tedy ptám jsme právní stát, občané nám dali důvěru a tak ji nemáme zklamat. Pokud platí zákony přijaté PS ČR tak proč to ona neřeší? Nejsem však z těch se vzdávají při prvním nebo desátém neúspěchu a tak budu i nadále bojovat proti této státem zatím schvalované nespravedlnosti.

Poslední co ještě v tomto roce nás čeká a to nejen občany Prahy 10 je řešení parkovacích zón. Současná situace již překročila únosnou mez a to v tom, že již ani záchranka nebo hasiči nemají možnost jinak zastavit než v možném současném jízdním pruhu. Ulice přetékají parkovacími vozy a je již obtížné i chodci přejít na vyhrazených přechodech ulici. Tento stav je hlavně v ranních a večerních hodinách. Ukazuje se, že okolní obvody,které si parkovací zóny zavedly ještě zhoršily situaci na Praze 10, která tyto zóny zatím nemá. A tak naskýtá otázka zda i u nás tyto zóny zavést nebo čekat jak rozhodne MHMP. Mám za to, že tato instituce je v rozhodování velice těžkopádná a rozhřešení se v první polovině tohoto roku nedočkáme.

Poznámka Admina: Je si jistá paní inženýrka a celé zastupitelstvo Prahy 10, že modré parkovací zóny vyřeší problémy s parkováním, průjezdnost pro sanitky a hasiče apod? Osobně neznám jedinou část Prahy (nebo kteréhokoliv většího města), kde byly tyto zóny zavedeny, že by to alespoň částečně vyřešilo problém s parkováním. Modré zóny nejsou nic jiného, jenom další kradení perněz občanům za něco co vůbec nepotřebují! Občan někde bydlící si zaplatí roční parkovací kartu, která mu ale nikdy nezaručí, že po příjezdu domů zaparkuje. Jednoduše proto, že těch aut v dané lokalitě je dvoj-troj násobek, než parkovacích míst. A obráceně, když k vám ve dne přijede návštěva z druhého konce Prahy, nezaparkuje i když bude ulice z 2/3 prázdná, protože se okamžitě vystavuje nebezpečí, že mu MP vloží pokutový lístek za stěrač. K čemu jsou nám platné tyto zóny? Průjezdnost sanitek a hasičů byla podstatně snížena především idiotským neprofesionálním rozhodnutím změnit tramvajové pásy běžného typu, kdy vozidla s předností v jízdě (sanitky, hasiči, PČR), mohla tyto pásy běžně využívat k rychlému přesunu bez ohledu na přeplněnou komunikaci, na (k oku ladícím) zatrávněným pásům, nebo kolejím volně položeným na pražcích, kdy tyto pásy pro jízdu jiným vozidlem, než je tramvaj, nelze použít.  Dalším omezením jsou všechna další tzv. „zklidňovací opatření“ pro zklidnění dopravy. Ať jsou to již přechody pro chodce v mnoha místech ve vzdálenostech 30 m od sebe, samozřejmě se zabudovanými betonovými zábranami a zůžením jízdního pruhu, budování tramvajových „zastávek“ jak pro mezinárodní rychlíky (viz Praha 10 Průběžná), které na vzhled působí impozatně, i když tam z tramvaje vystupuje a nastupuje maximálně kolem 10-15 lidi. To vše zabralo a zabírá kvantum místa, které bylo předtím využito jak pro MHD (BUSy), tak pro IAD. A dnes se začínají všichni divit tomu, že sanitka, nebo hasiči nemohou projet. Dámy a pánové zastupitelé, jak z Magistrátu, tak z MČ, mohou vytvořit kolečko a zaspívat si – „co jsme chtěli to již máme, zklidnili jsme dopravu„. Že přitom neskutečně naštvali tisíce řidičů, koho by to zajímalo. Na VŠD, fakultě provoz a ekonomika silniční a městské dopravy, byl našim šéfem katedry pan Doc. Partyk, (budiž mu země lehká), jehož krédem bylo – „nejkvalitnější a nejlepší doprava je žádná doprava„. Mám dojem, že v Praze se k naplnění jeho kréda již blížíme mílovými kroky.