Jak se žije a bude žít seniorům v Praze?

0
100

Důsledky současné ekonomické krize dopadají na většinu obyvatel České republiky. Zpočátku se ekonomové a zejména politici chovali, jako by přišla jedna větší letní bouřka, která nezanechá mnoho škod a opět bude na nebi Evropské unie zářit sluníčko kapitalismu. Jejich předpoklady, kterým mnozí chtěli věřit, se bohužel nenaplnily a v současné době se začínáme potýkat s druhou vlnou krize. Ta může a zřejmě bude mít horší dopady než vlna první. Současná vláda zná jediné řešení – škrty. Neustále slyšíme, že je třeba posouvat věk odchodu do důchodu, že se prodlužuje délka života, že mladí budou doplácet na staré apod. K čemu to vede? Staví se tím generační bariéry a vyvolává nesnášenlivost mezi dvěma skupinami. Ti tak zvaní staří mají mnohdy pocit, že jejich celoživotní práce není uznávána a že není správné, aby byli chápáni jako ti, co jsou zbyteční a překážejí. Mladí mají zase pocit, že v případě, že budou platit školné, vysoké nájmy nebo hypotéky, pak budou žít z jednoho platu při pořízení rodiny a to všechno při každodenní hrozbě ztráty zaměstnání, tak i kdyby chtěli, nejsou schopni někoho dalšího podporovat.

Podle průzkumů patří čeští senioři k slušně finančně gramotným, mají velmi dobrý přehled o jednotlivých spořeních, pojištěních, účtech apod. To je samozřejmě vynikající, ale ani sebelepší finanční gramotnost nevyváží to, že jich většina žije „od důchodu k důchodu“.

Ekonomická situace v Praze je odlišná od průměru České republiky v několika bodech. Je zde vyšší zaměstnanost, dosažitelnější zdravotní péče, na druhou stranu nesrovnatelně vyšší nájemné a služby.

Do jaké míry je odlišná situace seniorů? Mají v průměru o něco vyšší důchody, ale také jsou vyšší jejich životní náklady. Ti, kteří bydlí ve svém bytě pociťují nárůst cen za energie, teplo a služby. V ještě horší situaci jsou ti, kteří bydlí v nájemních bytech a k výše uvedenému jim neustále roste i nájemné. Tam, kde je situace ještě únosná v okamžiku, kdy se o náklady dělí manželé, se dramaticky mění, pokud zůstane pouze jeden. Již schválený způsob valorizace důchodů v budoucnu je zcela nedostatečný.

Další kapitolou je zvyšování cen za léky, lékařskou službu apod. U nejběžnějších onemocnění seniorů –  obtíže srdeční nebo cukrovka, pak pohltí poplatky za léky a lékařské ošetření nemalou část jejich důchodu.

Nabídka kulturního vyžití v Praze je velká, ale pro většinu seniorů cenově nedostupná. Tam, kde se podařilo, že fungují kluby důchodců, je to pro seniory jedna z mála možností, jak se setkávat a pobavit. Pro většinu z nich, ale zůstává jedinou „kulturou“ televize. To vede za prvé k jejich postupné izolaci a za druhé k ovlivňování jejich myšlení v tom smyslu, že kroky, které dělá současná vláda jsou nezbytné.

Pravicová vláda zneužívá krize jako prostředku k přijímání zákonů, které  ruší principy mezigenerační solidarity, zvyšuje zadlužování České republiky a dopad těchto zákonů bude mít za následek snížení životní úrovně naprosté většiny obyvatel, zejména důchodců a rodin s dětmi.

KSČM se k důchodové politice staví zcela jednoznačně:

  • důchodový systém povinný pro všechny občany
  • průběžně financovaný
  • dávkově definovaný
  • solidární příjmově i generačně
  • regulovatelný
  • státem garantovaný

 Cílem KSČM je dosažení průměrného dlouhodobého náhradového poměru na minimální úrovni 40 procent průměrné hrubé mzdy v daném roce ve státním důchodovém systému – důchodovém pojištění (možnost navýšení v penzijním připojištění).

Garance státu nad veřejnými prostředky je zárukou všech, i neprivilegovaných občanů, že jejich stáří bude důstojné.

OV KSČM Praha 10