Jaká je a jaká by mohla být česká levicová politika

0
713

Vložil: Admin

Problematice levicové politiky, zejména pak v českých podmínkách, věnoval Klub společenských věd svůj veřejný červnový seminář. K úvodnímu slovu přizval v jedné osobě, vzhledem k tématu, nejen politologického odborníka, ale i levicového politika, jenž působí v současné politické praxi – PhDr. Josefa Skálu, CSc., místopředsedu ÚV KSČM. Skála ve svém vystoupení objasnil svůj názor na nynější rozpory současného světa, zvláště pak u nás, a roli levice v jejich řešení. Podle něj se tyto rozpory stále prohlubují a stavějí před současnou společnost z hlediska jejího přežití naléhavé otázky, na něž je nezbytné se znalostí věci reagovat. Jak naznačil, v tomto směru je politická levice ve společenském pohybu nezastupitelná, a to potud, pokud se nebude jen omezovat na pouhé tzv. změkčování dosavadních liberálních reforem. Tyto i jiné názory vyvolaly diskusi, jež je spolu s úvodním slovem zachycena na zde publikované videopřednášce.