K článku „Operace Golgota“

0
647

Autor: František Lojda
předseda OV KSČM Praha 10

franta2 V pondělní příloze HaNo 26.1. byl otištěn článek o tzv. Operaci Golgota opírající se o vzpomínky vysoce postaveného analytika KGB gen. Ljubimova. Podle něj byl pád socialismu v SSSR a v souvislosti s tím i jinde výsledkem vědomého záměru a aktivity KGB, jejímž cílem bylo zničením socialismu dát občanům lekci a znovu je tak získat pro větší a lepší angažovanost za socialismus. Plán vymyslel šéf KGB a pozdější generální tajemník KSSS Andropov a pro roli likvidátora socialismu byl dlouho připravován a posléze nastolen Michail Gorbačov.

Legenda o operaci Golgota patří mezi tzv. spiklenecké teorie, které se vyrojí v souvislosti s každou významnou dějinnou událostí a vždy vyjadřují nálady a zájmy určitých společenských skupin, většinou reakčních tříd, nezřídka s cílem poštvat masy na určitou skupinu, etnikum, rasu, náboženství (viz teorie o tzv. Protokolech sionských mudrců a o různých židovských, templářských aj. spiknutích). Vždy jde o dezinformace, neschopnost či nechuť akceptovat skutečný vývoj a jeho příčiny, jen někdy o nechuť některých sil k vládnoucí elitě (viz spekulace o 11. září 2001). Časté je také zviditelňování některých osobností či politických sil s nadějí na hmotný zisk, publicitu apod.

Operace Golgota patří mezi legendy, které vyjadřují neschopnost určité části elity, minulé elity, přijmout fakt, že první pokus o socialismus trpěl vážnými vnitřními systémovými vadami a především kvůli nim podlehl kapitalismu. Tyto legendy o vědomém záměru či zradě především M. Gorbačova, činnosti KGB a západních rozvědek velmi škodí komunistickému hnutí, protože vlastně omlouvají minulost a politiku vládnoucích kruhů, tím propagují návrat zpět, bez jakéhokoliv poučení a podstatných změn v případě budování socialismu nového. Odrazují od perspektivy socialismu a komunistického hnutí občany, zejména mládež a intelektuály a maří politiku strany. Uveřejnění tohoto článku bez kritického komentáře v HaNo považujeme za hrubou politickou chybu redakce, která na našem obvodě vyvolala oprávněně rozčarování členů KSČM. Zvláště senioři, kteří v dobré víře budovali socialismus, se cítí podvedeni a zneužiti.

Operace Golgota nemá nic společného s marxismem a materialistickým pojetím společnosti. Ignoruje rozhodující roli ekonomiky a vlastnictví a zájmy tříd, přeceňuje politiku a roli úzkých mocenských skupin, jejich osobních omylů a špatných rozhodnutí, případně špatné morálky. Přeceňuje úlohu vnějších faktorů a tlak kapitalismu. Většinou jsou uměle vykonstruované a odvolávají se na fakta či sdělení, jejichž pravdivost nelze ověřit. V daném případě, i kdyby gen. Ljubimov vypovídal pravdivě o názorech, záměrech a aktivitách alespoň části KGB kolem J.Andropova a jeho sdělení bylo možno ověřit příslušnou dokumentací a dalšími svědky, vyjadřovalo by to maximálně naprostý úpadek sovětských mocenských složek, jejich rozchod s marxismem a nereálné iluze. Také neschopnost KSSS i celého politického systému tyto složky kontrolovat z pozic zájmů socialismu a pracujících. Už jen to dokazuje, že v systému byly závažné vady a že ztratil schopnost realizovat zájmy dělnické třídy a neprivilegovaných vrstev. Ukazuje, že elita nebyla schopna řešit problémy a v zájmu udržení své moci se dokázala uchýlit k nejfantastičtějším záměrům, místo aby analyzovala své vlastní chyby a přiznala je před lidem. Tím připravila neprivilegovaným vrstvám na celém světě neskutečné utrpení a přímo ohrozila další existenci lidstva. J.Andropov a M.Gorbačov v tomto případě představují jen naprostou špičku ledovce, loutky zmítané vichrem rozkladu systému. A právě z toho by se měla současná KSČM poučit a zaujmout k minulosti jasné a občanům srozumitelné stanovisko.