K sedmi základním podmínkám pro toleranci vlády

0
966

Autor: Jiří Dolejš

dolejsVe vyjednávání o toleranci vlády si KSČM stanovila především sedm podmínek, které byly písemně předloženy vítězi voleb a byly skutečně také všechny zapracovány do textu návrhu programového prohlášení. Je tedy důležité, jakým způsobem se tak stalo.

Za prvé šlo o trvalý růst minimální mzdy. Program slibuje, že mají být přijata závazná pravidla pro předvídatelný růst minimálních mezd, tedy v podstatě jasný výhled jejich zvyšování bez každoročního handrkování. Dále se v oblasti mezd mají platy ve školství dostat do roku 2021 na úroveň 150 procent jejich výše pro rok 2017.

Za druhé šlo o valorizaci důchodů. Vláda navrhla zvýšení základní výměry důchodu na deset procent průměrné mzdy a navýšení důchodu lidem, kteří dosáhnou věku 85 let. Naši experti se mají také zapojit do přípravy důchodové reformy. Babiš připomíná oddělení tzv. důchodového účtu. To je ale jen fiktivní účet, způsob, jak sledovat příjmy a výdaje správy penzí.

Je třeba jasně říci, že v tomto formálně jiném vykazování toků peněz není podstata. Systém penzí se neodstátní, výplaty důchodů jsou i nadále mandatorní (garantované státem). Co ale je důležité, že vláda slibuje stanovit závazně vztah mezi tímto tzv. důchodovým účtem a státním rozpočtem, případně dalšími zdroji. A také závazek, že plošné zabezpečení na stáří bude na principu solidarity.

Za třetí jsme požadovali chránit přírodní zdroje před zcizením do zahraničních rukou. Domácí suroviny bude vláda chránit a zpracovávat tak, aby byl efekt pro stát co nejvyšší. Hájit zájmy státu zejm. u strategických nerostných surovin. Pokud jde o lithium, tak se prověří možnost jeho těžby a zpracování prostřednictvím s. p. DIAMO. S touto prioritou souvisí i ochrana zemědělské půdy před skupováním ze zahraničí, záborem a degradací.

Za čtvrté chceme zvýšit podíl veřejného sektoru v hospodaření s vodou. Tady vláda slibuje zajistit ochranu vodních zdrojů, především pitné vody. Prosadí centrálního nezávislého regulátora v oblasti vody, který zajistí férovou cenu vody. Podpoří získávání vodohospodářského majetku zpět do rukou obcí, krajů a státu. A zajistí i podporu investic na obnovu vodohospodářské struktury obcí.

Za páté jde o náš opakovaný návrh na zdanění církevních restitucí. Když byl v prosinci 2017 podán náš návrh zákona, tak jej vláda Andreje Babiše již v lednu odsouhlasila s tím, že ve svém stanovisku ho označila za věcně správný, a nepodpořila návrhy na jeho zamítnutí v prvním čtení v parlamentu. S ohledem na rizika napadení u Ústavního soudu nyní další projednávání našeho návrhu čeká na zpracování právních posudků.

Za šesté jsme požadovali bránit nárůstu ceny bydlení a podporu výstavby obecních bytů. Zde vláda dává příslib zvýšení prostředků objemu finančních prostředků na státní podporu bydlení v rámci transformace Státního fondu rozvoje bydlení. Rovněž slibuje důslednou kontrolu regulovaných cen, především vodného a stočného. Také je tu jasný příslib přípravy zákona o sociálním bydlení.

Za sedmé jsme se zaměřili na udržení kvalitní a dostupné zdravotní péče bez zvyšování spoluúčasti pacientů. Za klíčový je třeba označit slib nezvyšování spoluúčasti pacientů na zdravotní péči. Vláda chce také zvážit snížení počtu zdravotních pojišťoven a omezit tak náklady na konkurenci ve zdravotním pojištění. Prosazení obnovení náhradní mzdy v prvních třech dnech pracovní neschopnosti ve výši 60 procent vyměřovacího základu byl také původně náš návrh.

Těchto sedm požadavků nevyčerpává celý obsah politických a expertních jednání, celá řada dalších témat byla řešena způsobem přijatelným, ale v návrhu jsou pochopitelně i témata kontroverzní. Vždyť nejde a ani nemůže jít o levicovou vládu. Ale určitý posun k zájmům většiny voličů prosazování těchto podmínek přineslo.

Zdroj: Halo Noviny