Kdo je to Viktor Orbán a jaká je jeho politika?

0
476

Viktor OrbánZ publikovaného textu níže vidíme, že jde o politika silně pravicového zaměření se značnými prvky nacionalismu. Avšak na rozdíl od našich tzv. pravicových politiků, od kterých jsme se za posledních 8 let dočkali pouze zvyšování životních nákladů pro 90% občanů státu, Orbánovi ani jeho pravicová jeho orientace nezabraňuje přijímat ekonomická opatření vedoucí k úsporám všech občanů, viz 10% snížení cen u všech rozhodujících energií. Správně usoudil, že 90% lidí si takto ušetřené peníze nebude schraňovat do šuplíku, ale utratí je za spotřební zboží a pomůže tak rozhýbat ekonomiku státu.

Na druhou stranu nelze opomenout jeho silnou nacionalistickou orientaci, což ne zrovna nadšeně vnímají a přijímají občané Slovenska, hlavně v jeho jižních částech, kde (zejména u starších lidí) stále přežívají vzpomínky na jejich násilné připojení k Hortyovskému fašistickému Maďarsku. Některá vystoupení Orbána ve vztahu k Maďarům žijícím na Slovensku silně kritizoval slovenský premiér Fico a dokonce označil Orbána, za hrozbu pro Slovensko.   

Viktor Orbán je maďarský pravicový politik, předseda nejsilnější parlamentní strany Fidesz a po vítězných parlamentních volbách 2010 také současný, v pořadí osmý, premiér Maďarska. Narodil se dne 31. května 1963 v Székesfehérváru v župě Fejér. Vystudoval práva na univerzitě Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) v Budapešti, studium dokončil roku 1987. Další dva roky žil v Szolnoku, ale dojížděl do Budapešti, kde pracoval na Ministerstvu
zemědělství a výživy. V roce 1989 obdržel stipendium od Soros Foundation, nadace amerického finančníka George Sorose, a strávil rok v anglickém Oxfordu, kde studoval na Pembroke College.

Orbánova politická dráha začala 30. března 1988, kdy spolu s třiceti šesti mladými intelektuály a univerzitními studenty založil hnutí mladých demokratů – Fidesz. Fidesz byl založen jako nezávislá mládežnická organizace, protiklad ke komunistickému svazu mládeže KISZ] Jelikož členy v té době byli jen studenti a mladí lidé pojmenovali svou organizaci jednoduše Fiatal Demokraták Szövetsége, česky Svaz mladých demokratů. Dokonce byla stanovena horní věková hranice členství 35 let. Tato podmínka byla na sjezdu v roce 1993 zrušena.

V prvních svobodných volbách v březnu 1990 získal Fidesz 21 křesel a Orbán se stal předsedou parlamentní frakce. Tuto funkci zastával až do roku 1993, kdy byl v rámci přeměn uvnitř strany zvolen jejím předsedou. V této době vystupoval ještě jako liberální politik, ovšem po volbách 1994, kdy Fidesz získal jen 7 % hlasů, rozhodl o výrazné přeměně ideologie Fideszu, spočívající v přechodu od liberalismu k národně-konzervativní orientaci. Od této chvíle vystupoval Orbán mnohem více jako nacionalista.

Do voleb 1998 šel již Fidesz jako hlavní pravicová strana s programem, jenž obhajoval zájmy celého maďarského národa, včetně Maďarů žijících v zahraničí, požadoval ochranu maďarského jazyka a kultury, hájil význam církví pro soudržnost společnosti či trval na důsledném hájení národních zájmů při vyjednávání vstupu do Evropské unie. Tyto volby Fidesz vyhrál a společně s MDF a FKgP utvořil koaliční vládu. Viktor Orbán se stal na čtyři roky premiérem Maďarské republiky. Pod jeho vedením vstoupilo Maďarsko spolu s Českou republikou a Polskem roku 1999 do vojensko-politického uskupení NATO. Vláda kladla větší důraz na podoporu zahraničních Maďarů, což vyvrcholilo dne 19. června 2001 přijetím takzvaného Krajinského zákona, který dává Maďarům žijícím mimo území Maďarska stejná práva, jako mají občané Maďarské republiky.

Parlamentní volby 2010 se pak pro stranu Fidesz podle očekávání staly nejúspěšnějšími volbami od jejího samotného vzniku. Fidesz zvítězil se ziskem 263 mandátů, což je 68,13%. Získal tak ústavní dvoutřetinovou většinu nutnou ke změně ústavních zákonů. Měl takto otevřenou cestu nejen k reformám v hospodářství, ale také k dalekosáhlým změnám ve struktuře státního aparátu a jeho personálního obsazení.

Po oznámení oficiálních výsledků tehdejší prezident republiky László Sólyom pověřil Orbána sestavením nové vlády. Dne 29. května 2010 složil Viktor Orbán v parlamentu slib a stal se tak po osmi letech v opozici v pořadí již osmým premiérem Maďarska. Pod jeho vedením byla vypracována nová maďarská ústava, která vstoupila v platnost k 1. lednu 2012. Touto ústavou byl mimo jiné změněn název státu z Maďarské republiky na Maďarsko.

Některá data a foto použity ze zdroje: Česká Wikipedie