Krym se stal součástí Ruské federace

0
418

Podpis připojení Krymu k RF
V úterý 18. března 2014, byla v Moskvě podepsána dohoda mezi Ruskem a Republikou Krym o přijetí do Ruské federace a o vzniku nových ruských subjektů.

Dokument podepsali ruský prezident Vladimir Putin, předseda Státní rady Krymu Vladimir Konstantinov, šéf Rady ministrů republiky Sergej Aksenov a lidový starosta Sevastopol Alexey Chaly.

Dva nové subjekty

V textu dokumentu zveřejněného na internetových stránkách Kremlu, je Krym považován za součást Ruské federace ode dne podpisu smlouvy. Od tohoto okamžiku jsou součásti Ruské federace dva nové subjekty – republika Krym a federální město Sevastopol. 

Státními jazyky republiky Krym byly prohlášeny ruský, ukrajinský a krymsko tatarský.

Podle textu smlouvy je na Krymu do 01.01.2015 vyhlášeno přechodné období, v jehož průběhu budou vyřešeny problémy integrace nových subjektů do hospodářských, finančních, úvěrových a právních systémů Ruské federace a systému vlády Ruské federace. Od přijetí Krymu do RF nabývají v republice účinnost ruské právní předpisy. Vlastní předpisy, které nejsou v rozporu s ústavou RF, budou i nadále funkční do ukončení přechodného období.

V průběhu přechodného období budou vyřešeny všechny problémy, včetně otázky vojenské služby a stávající vojenské služby na území nových subjektů. Občané, jež v současné době vykonávají vojenskou službu na Krymu a v Sevastopolu, budou i nadále sloužit na území těchto subjektů až do roku 2016.

Volby do orgánů státní moci na Krymu a Sevastopolu se budou konat v druhou neděli v září 2015. Před volbami, podle dokumentu, bude vládu vykonávat i nadále Státní rada republiky a zákonodárné shromáždění v Sevastopolu.

Ukrajinští občané žijící na Krymu, po podpisu dohody o přijetí republiky a Sevastopolu k Ruské federaci budou Rusové, pokud se v termínu do jednoho měsíce nerozhodnou ponechat si stávající občanství.

Stanovení teritoriální mořské hranice v Černém a Azovském moři, bude provedeno v souladu s mezinárodním právem.

Putinův projev ve Federálním shromáždění

Dohoda byla podepsána na Krymu po mimořádné žádosti předsedovi Federálního shromáždění. Dále Putin oznámil přijetí zákona Parlamentem o přičlenění Krymu a Sevastopolu do RF.

Přišel jsem do Federálního shromáždění se žádosti, aby jste zvážili přijetí dvou nových subjektů do ústavního zákona Ruské federace – Republiky Krym a města Sevastopol,. – řekl Putin v úterý v projevu k Federálnímu shromáždění. Jeho slova se setkala s obrovskými ovacemi ve stoje.

Putin zdůraznil, že předkládá federální zákon na podkladě výsledů krymského refenda a vůle krymských občanů. Poté požádal ruské zákonodárce o ratifikaci smlouvy o přistoupení Krymu a Sevastopolu k RF.

V průběhu projevu dále Putin řekl, že všechny ty roky, kdy byl Krym mimo Rusko, byla do očí bijící nespravedlnost. Všichni lidé cítili, že Krym je „rodný kus ruské země“ a Sevastopol ruské město. Všichni jsme si toho byli dobře vědomí a cítili to ve svém srdci a ve své duši, ale bylo nutné vycházet z dané reality.

Podle prezidenta, rusky mluvící obyvatelstvo Ukrajiny je unaveno z pokusů k nucené asimilaci. Znovu a znovu se pokoušeli zbavit lidi ruské historické paměti a někdy i mateřského jazyka a tlačit do nucené asimilace.

Zdůraznil, že Rusko bude vždy hájit zájmy ruských občanů. Na Ukrajině žijí a budou žít miliony ruských lidí, rusky mluvících občanů, a Rusko bude vždy hájit jejich zájmy s využitím svých politických, diplomatických a právních prostředků. Nicméně, především Ukrajina sama by měla mít zájem na tom, aby práva a zájmy těchto lidí byly zaručené zárukou stability, ukrajinské státnosti a územní celistvosti země.

Ve stejné době, Putin zdůraznil, že Rusko nemá zájem na zhroucení Ukrajiny. Chci, abyste mě slyšeli, drazí přátelé. Nevěřte těm, kteří se děsí toho, že jste Rusové, a jejich výkřiků, které následovaly v některých dalších oblastech na Krymu. Nechceme rozdělení Ukrajiny. Nepotřebujeme to.

Žádna agrese nebo zásah na Krymu nebyly, řekl ruský prezident. Podle něj Rusko kromě Sevastopolu nemá vojáky na Krymu, a pokud posílí jejich stavy, bude to plně v limitu stanoveném mezinárodními smlouvami.

Pořád se mluví o agresi a ruské intervenci na Krymu. Nevzpomínám si však v historii na jediný případ, kdy by došlo k podobnému výsledku jako zde, bez jediného výstřelu a jakýchkoliv obětí. Současně děkuji všem ukrajinským vojákům, že se nenechali vyprovokovat ke krveprolití a utápění v krvi.

K prohlášení, že by Ukrajina mohla rozšířit spolupráci s NATO, Putin řekl – jsme proti vojenské organizaci ubytované u našeho plotu, u nás doma, nebo na našich historických územích. Já si prostě neumím představit, že bychom šli na návštěvu k námořníkům NATO do Sevastopolu.

Krym je naším společným dědictvím, a hlavním faktorem stability v regionu, a tato strategická oblast musí být silně odolná proti jakékoliv cizí mocnosti, a zajistit to lze jenom pokud bude ruská.

Za úžasný cynismus nazval Putin prohlášení EU a USA, že Rusko porušuje mezinárodní právo. Podle něj je situace na Krymu takřka totožná s vyhlášením nezávislosti Kosova, jenž uznaly všechny západní mocnosti. Putin ocitoval rozhodnutí Mezinárodního soudu v této věci. Neexistuje žádný obecný zákaz jednostranného vyhlášení nezávislosti. Podobně v praxi Rady bezpečnosti, mezinárodní právo neobsahuje žádný použitelný zákaz vyhlášení nezávislosti.

Z nějakých důvodů to bylo v Albánii a v Kosovu v pořádku a my to respektujeme, ale na Krymu ne. Opět vyvstává otázka proč?

Putin připomněl, že vyhlášení nezávislosti na podkladě referenda bylo Nejvyšší radou Krymu provedeno v souladu s Chartou OSN s odkazem na právo národů na sebeurčení.

Mimochodem, samotná Ukrajina při svém odstoupení ze svazku SSSR udělala to samé téměř doslovně. Ukrajina na to právo měla a Krymu to upírá, proč asi?

Ruský prezident vyjádřil názor, že na Krymu by měly být tři oficiální jazyky. Ruský, ukrajinský a krymsko tatarský. Podle něj je nutné, aby byla přijata veškerá politická a legislativní opatření s cílem dokončit rehabilitaci zejména Krymsko-tatarského lidu, na kterém byla v minulosti spáchána krutá nespravedlnost, podobně jako i na mnoha dalších národech v bývalém SSSR.

Zdroj: Interfax ru
Překlad: Administrátor