KSČM: Neodpouštět privatizační zločiny

0
394

Vložil: Admin

Trestné činy spáchané při vypracování nebo při schvalování privatizačního projektu a také trestné činy spáchané při zadávání, schvalování nebo realizaci veřejných zakázek mají být nepromlčitelné.

Navrhuje to skupina poslanců KSČM v čele s místopředsedou sněmovního ústavně právního výboru Stanislavem Grospičem, ke které se přidala Jana Lorencová (ANO). To, co slíbil předseda klubu poslanců KSČM Pavel Kováčik před novináři před necelými dvěma týdny, komunisté splnili. Návrh novely už leží ve sněmovně.»Vycházíme z toho, že trestné činy spáchané při realizaci zákona o tzv. velké privatizaci a zákonů upravujících zadávání veřejných zakázek, splňují podmínky pro výjimku z jinak obecné promlčitelnosti trestní odpovědnosti za spáchané trestné činy,« sdělil našemu listu Grospič. Trestným činem spáchaným při vypracování nebo při schvalování privatizačního projektu se míní v zásadě jakýkoliv trestný čin namířený proti řádnému průběhu tzv. velké privatizace, a to bez ohledu na to, zda byl spáchán úmyslně nebo z nedbalosti, a bez ohledu na trestní sazbu stanovenou za jeho spáchání.

Grospič: Uvidíme, jak se k návrhu postaví vláda

Opodstatněnost této výjimky spatřují komunisté především ve společenské škodlivosti a závažnosti takových trestných činů. Ukázalo se totiž, že mnohé trestné činy spáchané při uplatňování zákona o tzv. velké privatizaci nebyly potrestány pro uplynutí promlčecí doby, přestože potrestány být mohly. »Tento stav je proto třeba do budoucna změnit. Proto předkládáme návrh zákona, který předpokládá změnu současného stavu tak, aby trestné činy spáchané při realizaci zákona o tzv. velké privatizaci byly nepromlčitelné. Zároveň jsou do kategorie nepromlčitelných trestných činů zařazeny jakékoliv trestné činy spáchané při realizaci veřejných zakázek a koncesních řízeních, a to též bez ohledu na to, zda byl spáchán úmyslně nebo z nedbalosti, a bez ohledu na trestní sazbu stanovenou za jeho spáchání,« dodal komunistický poslanec.

Věří, že při projednávání předlohy ve sněmovně se k tomuto názoru připojí také poslanci z dalších klubů. Zvědavý je na to, jak se k návrhu postaví Sobotkova vláda. »Poučení je tu z velké privatizace, my jsme si vědomi toho, že nelze jít retroaktivně v českém právním řádu,« doplnil Grospič, ne vždy a ne vše se při velké privatizaci zřejmě dělo zákonně, řada možných trestných činů tak už může být promlčená. Připomeňme, že současná právní úprava zakotvuje zánik trestní odpovědnosti po uplynutí dvaceti let.

Zdroj: Halo Noviny