Loučení s volebním obdobím. Hlasy komunistů rozhodly o mnohém!

0
5480

Vložil: Admin

Nejdřív se kuloáry neslo, že pražští zastupitelé budou na svém posledním zasedání v tomto volebním období schůzovat do rána, nakonec vše »odsejpalo«. Zářijové zastupitelstvo skončilo před půl osmou večer. Komunisté přispěli například k tomu, že byly navýšeny příjmy městským částem o 464,5 milionů Kč, že neprošlo omezení památkářů nebo nebyla schválena dotace Arcibiskupství pražskému, vyjadřovali se k záměrům na změny územního plánu či k dopravě, podpořili dotace na sociální služby, přispěli k záchraně památky Nové Dvory. Šokováni byli, když se v odpovědi na interpelaci dozvěděli, že Praha nechystá žádnou akci k výročí Mnichova a následného obsazení československého pohraničí.

Při projednávání programu vyjádřil zastupitel, kandidát do ZHMP a zastupitelstva MČ Prahy 6 Ivan Hrůza (KSČM) hluboké rozhořčení nad tím, jak pražská vládnoucí koalice jedná s opozičními politiky. Upozornil, že na programu je 10 843 stran textu, což přitom nebyl celý podkladový materiál, neboť jednotlivé tisky měly další odkazy. »Navíc do upraveného programu bylo na poslední chvíli včleněno ještě dalších deset nových tisků. Na přípravu jsme dostali 6 dní. Kdybych vyšel z toho, že při rychlém čtení je potřeba přibližně 2 minuty na stranu textu a vzal za základ oněch 10 843 stránek, tak by čtení trvalo asi patnáct dnů. To bychom ale nemohli spát ani jíst a chodit do práce. Jenže my nejsme politici, kteří se politikou živí, pracujeme ve svých zaměstnáních, a vy nám vytváříte podmínky, které jsou neúnosné. Je to vyvrcholení přístupu k zastupitelům, kteří nejsou pro politiku uvolněni. Vám to nevadí? Nám jo!« uvedl Hrůza, když závěrem použil předvolební slogan KSČM v Praze.

Připomněl, že komunisté neúspěšně navrhovali v podobných situacích svolávat dvě zasedání. »Jenže pro vás jsme pouze hlasovací mašinérie, vy něco technicky připravíte a většinou dvou koaličních hlasů protlačíte. Je ale třeba vést nad problémy debatu, což nám znemožňujete, nejsme schopni se řádně připravit, projednat materiály s odborníky,« dodal. »To, jak byl sestaven program, je pro nás nepřijatelné. Je to neseriózní nejen k nám zastupitelům, ale především k občanům, které zastupujeme. Nechápeme, proč zastupitelstvo nebylo svoláno v červenci a srpnu, kdy se vše mohlo v klidu projednat,« uvedla pro Haló noviny předsedkyně komunistického zastupitelského klubu, vedoucí kandidátka KSČM do ZHMP a do Senátu ve volebním obvodu 17 (Praha 12 atd.) Marta Semelová.

Nutnost silničního okruhu

Hrůza si osvojil podnět místostarostky Prahy 6 Evy Smutné a navrhl zařadit nový bod programu s požadavkem urychlené výstavby silničního okruhu kolem Prahy a obnovy stavební uzávěry v místě plánované trasy. »Je to téma, které má řešit stát, záleží ale na tom, jak bude Praha aktivní, nakolik se podaří zrychlit procesy. Chceme přeci odstranit zátěže, které jsou důsledkem toho, že okruh doposud neexistuje. Potřebujeme ho co nejdříve,« řekl. Pro zařazení se ale vyslovilo jen dvacet zastupitelů, na program se tedy nedostal. Hrůza vyjádřil podiv nad tím, že Rada hlavního města Prahy nenašla v programu prostor pro vyjádření, jak plní programové prohlášení. »Čtyři roky vládnete a nikdo jste nenašel sílu na posledním jednání ZHMP říci, co se vám podařilo, co se vám nepodařilo, co je potřeba rychle řešit reprezentací, která bude zvolena v nadcházejících komunálních volbách. Je to zásadní politická chyba, ukazuje to váš vztah k voličům a Praze,« dodal. Jelikož většina opozičních návrhů k zařazení nových bodů nebyla do programu schválena, komunisté jej nepodpořili, prošel jen těsnou nadpoloviční většinou 33 hlasů.

Omezení památkářů neprošlo

Jak už Haló noviny informovaly, omezení památkářů, navržené Radou hlavního města Prahy, neprošlo a metropole nebude iniciovat změnu zákona o státní památkové péči, podle něhož by úředníci magistrátu mohli v budoucnu rozhodovat bez ohledu na názor Národního památkového ústavu. Proti záměru se postavili pražští zastupitelé včetně komunistických. Hrůza odmítl pokus o využití zákonodárné iniciativy již při projednávání návrhu programu schůze, komunisté hlasovali pro vyřazení tohoto bodu z jednání zastupitelstva. »Je pro nás nemyslitelné, aby o ochraně památek rozhodovali pouze magistrátní úředníci. Pokud vládnoucí koalice projednání bodu prosadí, klub KSČM bude hlasovat proti podstatě návrhu, který vytlačuje odborné instituce státu z příslušných řízení,« uvedl. Pro vyřazení tohoto bodu z navrženého programu hlasovala většina čtyřiceti zastupitelů z 58 přítomných. Výsledek komunisté ocenili. »Návrh primátorky Krnáčové, který měl za cíl zákonem oslabit pozici Národního památkového ústavu, považuji za naprostou neúctu k historickému a kulturnímu dědictví Prahy. Navrhované omezení pravomoci památkářů vyjadřovat se k památkám a k památkovým rezervacím, by ohrozilo systém památkové péče. Zároveň hrozilo, že Praha bude vyškrtnuta ze seznamu UNESCO. Někteří z pražské koalice by si zřejmě přáli, aby developeři mohli stavět všude,« uvedla pro Haló noviny Semelová.

Sdílené elektrovozy, arcibiskupství bez dotace

Díky hlasům zastupitelů KSČM byl schválen záměr a zadávací dokumentace na realizaci veřejné zakázky E-carsharing, jehož záměrem je zajištění služby sdílených elektrovozů a související výstavba nabíjecích stanic nutných pro zajištění provozu. Naopak také díky komunistům nebyl schválen návrh na poskytnutí investiční dotace Arcibiskupství pražskému na sousoší sv. Vojtěcha, Radima a Radly ve výši 3,5 milionu korun, pro tento návrh bylo jen 31 zastupitelů. KSČM zastává dlouhodobě názor, že církve dostaly majetek v tzv. církevních restitucích, netřeba tedy, aby dostávaly ještě dotace. »Je dobře, že návrh neprošel, církve dostávají peníze a majetek, který dostat neměly. A ještě by chtěly peníze od magistrátu,« uvedla pro náš list Semelová. Zastupitelé KSČM podpořili návrh na změnu statusu fondu zaměstnavatele týkající se zaměstnanců Magistrátu hlavního města Prahy. Tisk byl schválen. Schválená změna spočívá v rozšíření možností, na něž lze prostředky fondu zaměstnavatele použít. Nově bude možné použít je na úhradu jízdného v pražské MHD. Hrůza zdůraznil, že komunisté návrh podporují, zeptal se jen, kolik to město bude stát, dostalo se mu odpovědi, že 8,6 milionu korun pro všechny zaměstnance.

Za klidné parkování

Zastupitelé schválili bod týkající se vyúčtování provozu zón placeného stání v městských částech Praha 1 až 8. Hrůza uvedl, že městským částem nelze nařídit, co s obdrženými penězi udělají, ale že je potřebné vyslat jasný apel, aby takto získané finanční prostředky byly použity k vytváření nových parkovacích míst – ať již v podzemmích či nadzemních parkovištích. To je cesta ke zkvalitnění veřejného prostoru města. Zastupitel a kandidát do ZHMP Petr Šimůnek (KSČM) se vyjádřil k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města a poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 14. Uvedl, že chápe nutnost přijetí bodu a zeptal se na to, zda s financemi na rekonstrukci mostu v ulici Za Rokytkou se počítá v příštím roce. Náměstek Petr Dolínek (ČSSD) odpověděl, že je třeba vytvořit adekvátní rezervu na leden či únor 2019. Šimůnek se vyjádřil i k bodu ohledně poskytnutí peněz na opravy ulic Krymské, Zhořelecké a Libeňského mostu. Při opravě komunikací je podle něj nutná lepší součinnost, na jejíž absenci si nedávno stěžovali obyvatelé Bohnic.

Podpora městských částí

Hrůza se vyjádřil k návrhu týkajícího se finančního vztahu města a městských částí. Jednalo se o nově zařazený bod. »Politici zprava říkají, abychom přebytek neprojídali, nicméně častokrát se snaží zajistit si pozitivní body u veřejnosti či kolegů, kteří jsou ve vedeních městských částí, tím, že tuto otázku opakovaně otevírají. Hlasovali jsme pro zařazení bodu, neboť je třeba o tom diskutovat. Jistě není sporu, že většina zastupitelstva si myslí, že městské části byly řadu let nedostatečně financovány, a proto je nutné jim finanční prostředky navyšovat. Debata by měla směřovat k tomu, v jakém rámci a v jaké výši změny nastavit. Jde totiž i o to, zachovat schopnost Prahy zaplatit velké stavby města. Jsem rád, že vedle dílčích informací byla nakonec vyřčena i celková částka navýšení 464,5 milionů, což je pro naše rozhodnutí zásadní. V posledních letech se Praze nedaří dle plánu vynakládat kapitálové výdaje, infrastruktura stárne nebo chybí, máme přitom přebytkový závěrečný účet,« uvedl. Zastupitelé KSČM se proto v krátké poradě rozhodli, že návrh k navýšení finančních vztahů pro městské části všichni podpoří. Návrh nakonec dostal podporu od 35 zastupitelů, z čehož vyplývá, že bez hlasů komunistů, by schválen nebyl. Pro zvýšení příjmů městským částem totiž nehlasovala většina zastupitelů z řad hnutí ANO a TOP 09.

Václav Novotný z iniciativy Ne základnám, která je součástí platformy Spojenectví práce a solidarity, se v interpelaci opět zabýval Mariánským sloupem, jehož případná instalace (proti které se zastupitelé již v minulosti postavili prostřednictvím usnesení ZHMP) by podle něj nebyla aktem smíření. Zastupitel Bohuslav Svoboda (ODS), který byl interpelován, si myslí opak, podle něj by nebyl problém, kdyby stál blízko pomníku Jana Husa, spory by podle něj měly být překonány. »Sloup vypadá jako sloup nenávisti na první pohled,« uvedl v pozdější interpelaci občan Zdeněk Zacpal. Náměstí by podle něj měla zůstat bez ideologických doplňků. Komunisté jsou od začátku ostře proti znovuinstalaci Mariánského sloupu.

Zanedbaná hladová zeď na Petříně

Hrůza urgoval odpověď na interpelaci od radního Jana Wolfa (KDU-ČSL-Trojkoalice), týkající se hladové zdi na Petříně. Dosud mu totiž neodpověděl. »Upozorňoval jsem na závažný stavební stav části hladové zdi. Ve stráni v Praze nad Újezdem se směrem k vrcholu Petřína táhne hladová zeď. V této historicky významné zdi je přibližně v jedné třetině branka s cestou v severojižní orientaci. Pod touto cestou, klesající ve směru k Praze 5, pokračuje opevnění Prahy, které zřejmě upadlo v zapomnění a postupně se rozpadá. V poslední době byla hladová zeď v tomto místě posprejována, navíc na ni padají poškozené stromy,« uvedl Hrůza. Zajímá ho, co s tím město bude dělat. Wolf uvedl, že záležitost spadá do gesce radní pro životní prostředí Jany Plamínkové (STAN-Trojkoalice), reagovat budou úředníci.

Praha nechystá žádnou akci k výročí Mnichova

Hrůza se zároveň zeptal, zda hlavní město chystá něco k tragickému výročí Mnichova, k anexi československého pohraničí, po němž – v důsledku nacistické okupace – následovalo 365 tisíc obětí z řad československého lidu. »K různým výročím se letos konají akce, chci se zeptat, zda i k této tragédii…,« zeptal se. Wolf odpověděl, že Praha vlastní akci nechystá, nezaznamenal totiž žádnou žádost organizátora, nicméně dal za pravdu Hrůzovi, že na výročí se nemá zapomínat a že by bylo dobré zúčastnit se nějaké besedy. Hrůza reagoval, že je smutné, že Praha při tak osudovém výročí spí na vavřínech. Komunisté k neblahému výročí Mnichova chystají shromáždění v Praze i Brně.

Hrůza následně interpeloval primátorku Adrianu Krnáčovou (ANO), které se zeptal, zda a kdy budou zastupitelé seznámeni se zprávou o plnění programových vizí vládnoucí koalice. »Stalo se již obvyklou praxí, že ti, kteří kandidují, seznamují v předvolebním období voliče s tím, co dosud vykonali a co chtějí na radnicích učinit, aby se nám žilo lépe. Předpokládal bych, že na dnešním jednání zastupitelstva vystoupí radní se zprávou, co se jim podařilo prosadit a co nikoli, volební období je třeba završit politickým účtem, porovnat s programovými dokumenty a se sliby, s nimiž šli politici do voleb. Je důvodné požadovat od vás, abyste učinili závěrečný účet, seznámili s ním kolegy i veřejnost. Možná ji s tím budete seznamovat na plakátech a sloupech. Škoda, že to nejdřív neřeknete na zastupitelstvu,« uvedl. Kdy budeme seznámeni se zprávou o plnění politického programu vládnoucí koalice? Krnáčová nebyla interpelaci přítomna, měla by odpovědět písemně.

Proti snížení ochrany zeleně

Hrůza se vyjádřil k návrhu na vydání celoměstsky významné změny územního plánu. Podle důvodové zprávy se jedná o změnu platného územního plánu, která pravděpodobně ještě na řadu let (do doby nabytí účinnosti nového Územního plánu hlavního města Prahy) významným způsobem ovlivní jeho užívání. Podle Hrůzy navrhovaná změna snižuje ochranu zeleně, což je špatně. »A to i s ohledem na to, že prvním bodem jednání zastupitelstva bylo připojení se hlavního města k iniciativě starostů a primátorů, zaměřené na snižování CO2. Nesouhlasíme, aby sami úředníci měli právo navyšovat hrubé podlažní plochy u objektů nad 250 m² až o 40 % a navyšovat koeficienty využití území. Máme mít naopak takovou regulaci, která limity jednoznačně stanoví,« uvedl. Na tisku naopak ocenil například výškovou regulaci. KSČM tisk nepodpořila, přesto byl schválen.

Šimůnek s Hrůzou u některých tisků opětovně upozorňovali na to, že je třeba hlasovat jednotlivé dílčí návrhy zvlášť, nikoli v jednom balíku, protože ne ke všemu mohou mít jednotliví zastupitelé stejný postoj. Vyjadřovali se tak zejména k pořízení změn stávajícího územního plánu, kde u řady tisků byly návrhy předkládány ve skupinách ke schválení nebo zamítnutí, nikoli jednotlivě. Komunisté nepodpořili směny pozemků Hrůza uvedl, že Praha by měla pozemky spíš kupovat, než směňovat, navíc při nedostatku času k přípravě na jednání lze těžko posuzovat bonitu směňovaných pozemků.  »Nechceme se zbavovat obecního majetku, v případě zájmu podnikatelů, lze situaci řešit cestou dlouhodobých nájmů«  řekl.  Hrůza kritizoval také mimo jiné prodej pozemku Prahy o výměře 451 m² v Hodkovičkách firmě provozující golf. U jiné skupiny předkládaných tisků, radní Karel Grebein Procházka (ANO) uvedl, že Hrůzu potěší, neboť Praha pozemky kupuje a žádného se nezbavuje.

Boj o čističku v Počernicích i památku Nové Dvory

Debata se vedla o situaci v Horních Počernicích, kde je podle místních potřeba druhá čistírna odpadních vod, která by měla být umístěna na Sychrově. Pro novou zástavbu ta stávající totiž nestačí. Má malou kapacitu. Komunisté záměr podpořili. »V územním plánu můžeme mít na čistírnu odpadních vod prostor,« uvedl Šimůnek. To prošlo 41 hlasy, včetně komunistických, navzdory tomu, že někteří zastupitelé měli za to, že se mělo jít cestou rozšíření stávající čistírny, nikoli výstavby nové. »Podporujeme požadavky místních obyvatel na zřízení nové na východě městské části,« uvedla již v minulosti Semelová.

Zastupitelé neschválili navýšení kódu využití území, které by vedlo ke zbourání bývalé zemědělské usedlosti Nové Dvory z 19. století. Náměstkyně Petra Kolínská (SZ-Trojkoalice) dala k dobru, že tam byl zabit podnikatel Mrázek, a když by se budova zdemolovala, už by se nezjistilo, kdo ho zavraždil. Nezávislý zastupitel Jiří Nouza dodal, že neví, jestli to lidi naláká tam jít… Zastupitelka Prahy 12 Eva Tylová (az Piráty, Zelené a LES) uvedla, že výsledek hlasování je pouze částečné vítězství, protože neprošlo zamítnutí podnětu k navýšení kódu. Komunisté nejprve hlasovali pro zamítnutí tisku, pro což ale bylo jen 25 hlasů, následně zvedli ruku proti návrhu navýšení kódu využití území, který by vedl k demolici usedlosti, pro ten hlasovalo jen 24 zastupitelů. Nebylo schváleno nic. Zastupitelka Semelová pro náš list uvedla, že likvidace památky je pro KSČM nepřijatelná, komunisté navíc odmítají zahušťování sídlišť, jsou pro výstavbu kupříkaldu na bronwfieldech, tedy nevyužívaných plochách. Na problém zahušťování sídlišť například v Praze 12 Semelová upozorňuje dlouhodobě.

Proti dotaci Post Bellum, pro sociální služby

Komunisté hlasovali jednotně proti individuální neinvestiční dotaci ve výši 1 900 000 korun společnosti Post Bellum, o.p.s., za účelem instalace expozice pro výstavu Paměť národa. Peníze půjdou na úhradu nákladů na výrobu a stavbu dočasné konstrukce venkovní zdi a expozic ve vnitřním prostoru bývalého Stalinova pomníku v termínu 1. října až 31. prosince 2018. Komunisté naopak podpořili dotace do sociálních služeb. »Podporujeme jak domovy seniorů, azylové domy, tak například domy s pečovatelskou službou. Ze strany státu jsou podfinancované a je třeba podpořit je,« uvedla pro náš list Semelová. Pražští zastupitelé jednali v tomto volebním období naposledy, příště se už sejdou ti nově navolení. KSČM jde v Praze do voleb s heslem »Vám to nevadí? Nám jo!« a čtyřmi prioritami: bydlení, hospodaření s majetkem města, doprava rozvoj města.

Zdroj: ac
Úvodní foto: Pražský deník