Makronovci v Paříži bojují za prodej fondu sociálního bydlení

0
795

Vložil: Admin

Macronovi naklonění pařížští radní obhajují návrh z 4. května 2018, s cílem zbavit se 1% sociálního bydlení ročně. Tuto iniciativu odsoudila většina rady.

Pryč s pařížským sociálním bydlením! Několik Macronovců na pařížské rdnici, bývalých členů republikánské a socialistické strany budou v pátek obhajovat znepokojující návrh. Jaký je jejich nápad? Přijmout „pětiletý plán“, který každoročně umožní prodej 1% sociálního bydlení z v Paříži, což je přibližně 2 000 domácností.

Jedná se o návrh, který má splňovat jeden z cílů evropského zákona o rozvoji bydlení a digitalizace. Očekává se, že na začátku června Národním shromáždění navrhne legislativu, která ulehčí prodej sociálního bydlení. To má vést ke zvýšení finančních prostředků na vybudování nových budov a na snížení státních výdajů. Oficiálně se tento návrh rovněž zaměřuje na střední vrstvu, která je stále více vyloučena z nákupu vlastního bydlení v hlavním městě, kde náklady na nákup překročily 9 000 eur za metr čtvereční.

Jean-Claude Driant, profesor na pařížské škole městského plánování uvedl: „Problémem je, že s přihlédnutím k obtížím spojeným se stavěním budov tam, kde je prostor vzácný a drahý, tvrdit, že prodejem jednoho sociálního domu vytvoříme prostředky na vybudování tří nových prostě nejsou pravda. „

To znamená, že tváří v tvář nemožnosti stavby v rámci samotné Paříže, návrh Macronvců povede ke snížení množství sociálního bydlení v hlavním městě a jeho přesun na předměstích a do okolí Paříže. Záměrem je odsunout chudší obyvatele mimo pařížský okruh. To je zásadní motiv radních, neboť neexistuje záruka, že současní nájemci, z nichž mnozí nemají prostředky na nákup bydlení, budou z tohoto prodeje jakkoli těžit.

Ian Brossat, náměstek starosty odpovědný za bydlení z francouzské komunistické strany vysvětluje: „Máme dvě možnosti, buď se majetek prodává za sníženou cenu, což vytváří problém s nehospodárným využíváním veřejných prostředků a nese s sebou riziko, že kupující budou mít potíže s údržbou a skončí ve chátrajícím domě, nebo se nemovitost prodává za tržní cenu je tu riziko, že tyto domy budou předmětem spekulace na trhu s bydlením a jejich cena pak dramaticky roste. „

Návrh Macronovců koncentrovat sociálního bydlení na severu a východě hlavního města
je v rozporu s politikou parížské radnice. Podle oddělení pařížského plánování města poskytuje Paříž s 90 886 jednotkami sociálního bydlení financovaného v letech 2001 až 2016 domov 470 000 lidí a představuje 20% domácností v hlavním městě. Cílem je dosáhnout 25% do roku 2025, aby bylo možné uspokojit poptávku 200 000 lidí, kteří v současné době na sociální bydlení čekají.
Součástí plánování této výstavby je i takzvaný social mixing, který má předcházet vzniku vyloučených lokalit. Nový návrh by i tento plán pohřbil
Ian Brossat uvedl: „Ve městě, jako je Paříž, stejně jako ve všech hlavních městech, kde jsou dvě třetiny obyvatel nájemníky, trpí střední třída především vysokou cenou nájemného v soukromém sektoru. Nejlepší způsob, jak jim pomoci, je zastropování nájemného, které ukončí jeho nekonečný růst“.

Tváří v tvář explozi růstu nákladů na pronájem na soukromém trhu (29 eur za metr čtvereční a až 40 eur v případě malých bytů) a přísné podmínky některých pronajímatelů na získání nájemní smlouvy (příjem třikrát vyšší než náklady na nájemné), je sociální bydlení stále nezbytnější, a to i pro pařížskou střední třídu, ze které až 24% využívá institutu sociálního bydlení. Jedná se o jeden z aspektů problému, který Macronovci zcela ignorovali, očividně více motivovaní ideologickou pozicí, než snahou řešit reálné problémy s bydlením.

Zdroj: Překlad z LHumanité, francouzského komunistického deníku