Migrační manifest

0
449

Autor: Admin

Když se v současné době podíváte na kterýkoliv server, všude najdete moře připomínek, článků, diskusních příspěvků, atd., atd., jež se pohoršují nad rozhodnutím Sobotkovy vlády, přijmout v tomto roce nějakých 80 imigrantů (uprrchlíků ze Sýrie, dle slov pana premiéra perfektně prověřených BISkou).  Osobně bych rád viděl, jak BISka prověřuje nějakého uprchlíka, který o sobě prohlásí, že se jmenuje Abdul Mohamed, je mu 30 let a pochází z vesnice XY v Sýrii. Bohužel všechny doklady cestou ztratil, nebo mu byly ukradeny, akorát mu zbyl iPhone a těch 5.000 USD. Jinak je absolventem vysoké školy v oboru elektrotechnika a chtěl by zde pracovat v odvětví IT. Trochu tedy vadí, že anglicky umí říct jen OK, Yes a Helou, ale to nemůže být na závadu.

Ale pojďme k meritu věci. Těch 80 plánovaných imigrantů je nula, nula, nic proti tomu,co zamýšlí jina „ELITA“ vytvořená v tomto našem kotlíku, který se kdysi jmenoval Československo, pak Česká Republika, pak to někdo zprznil na „Česko“, aby tomu nyní dala naše věrchuška poslední ránu, přejmenováním na „Czechie“.

Chci vás všechny informovat o dokumentu „Migrační manifest“ ( www.migracnimanifest.cz ) , který v roce 2015 vytvořilo © Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, o.s. 2015. Tento dokment vznikl v rámci projektu „Společně za práva migrantů„, který realizuje Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR. Projekt je podpořen granty z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz | www.eeagrants.cz. Jde o oficiální dokument, nalezený dnes na internetu, který podepsalo 18 nevládních neziskových organizací, které jsou převážně placeny ze státního rozpočtu, různých sbírek a darů, a zřejmě i ze zahraničí.

Trochu níže si můžete přečíst obsah toho jejich manifestu. Všimněte si prosím zejména posledního úseku pod bodem 8 a to zejména –

8. 1. 1. Volební právo na místní úrovni musí být zpřístupněno všem usazeným migrantům (ještě do nedávna jsem myslel, že volební právo má jen OBČAN ČR, tedy člověk, jenž má české občanství a ne kdokoliv, kdo si sem přijde a usadí se zde.  Dovedete si do důsledku představit takové právo? Kdyby dnes exiastovalo takové právo, tak máme v Karlových Varech „Ruskou“ radnici a ruské zastupitelstvo, protože si myslím, že ve Varech dnes žije více Rusů, než Čechů.

8. 1. 3. Vytvoření poradních orgánů k zastupování usídlených migrantů na místní úrovni musí být umožněno . „Hej počúvajte Kefalín. Čo si vy predstavujete pod takým pojmom – poradní orgán k zastupování migrantů“? To jako, že si vytvoří vlastní aparát – takový malý soudní dvůr šária, – který pak bude vydírat místní zastupitelstvo?

Osobně považuji celou tuto akci za velmi, velmi závažnou. Na všech možných webech se lidé dohadují, zda chránit hranice Schengenu, nebo vlastní, zda budovat ploty, dokonce o tom mluvil i prezident republiky Zeman, přičemž tyto protičeské a protinárodní skupiny tvrdě vyžadují například –  dodržování úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951, zejména zásady netrestat uprchlíka za neoprávněný vstup na území. Tak k čemu nám budou nějaké ploty, zdi, nebo zátarasy? Jestliže se těmto šmejdům povede naplnění jejich vize, tak se Česká republika brzy změní na kolonii „Evropského chalifátu„. Jsme na nejlepší cestě k tomu. Chce to někdo z vás?

Členské organizace

Člověk v tísni;  iPoradna pronegrtaci; Charita Česká republika; Agency for Migration and Adaptation; Sdružení pro integraci a migraci; Multikulturní centrum Praha; Organizace pro pomoc uprchlíkům; Evropská kontaktní skupina; Společnost pro příležitosti mladých migrantů; La Strada; Sdružení občanů zabývajících se emigranty; InBáze; MOST PRO; Slovo 21; Nesehnutí; Poradna pro občanství, občanská a lidská práva; Centrum pro integraci cizinců; Lačhe Čhave.

Jen pro zajímavost a porozumění, o co těmto „vyžírkům“ jde, podívejte se na“OBSAH“ toho jejcch manifestu:

1. Úvod 3

2. Volný pohyb 4
2.1. Možnost svobodně migrovat musí být zajištěna
2. 1. 1. Imigrační systém České republiky musí být zjednodušen a zprůhledněn
2. 1. 2. Opatření omezující svobodu pohybu musí mít legitimní základ a být spravedlivá
2. 1. 3. Exteritorializace českých státních hranic nesmí být pravidlem
2. 1. 4. Princip volného pohybu v rámci Evropské unie musí být udržen a dále rozšiřován
2.2. Svoboda pohybu rodinných příslušníků musí být zajištěna

3. Solidarita s uprchlíky a spravedlivá azylová politika
3.1. Přístup uprchlíků k mezinárodní ochraně musí být zajištěn
3. 1. 1. Pravidlo non-refoulement Ženevské úmluvy musí být dodržováno
3. 1. 2. Revize Dublinského nařízení je nezbytná
3. 1. 3. Možnosti legálního vstupu uprchlíků na území EU a ČR musí být posíleny
3.2. Uprchlíci nesmí být trestáni za to, že utekli ze své země bez dokumentů
3.3. Integrace uprchlíků musí být umožněna již během azylového řízení
3.4. Možnost pomáhat uprchlíkům musí být systémově zajištěna
3.5. ČR se musí aktivně podílet na řešení humanitárních krizí a geopolitických výzev ve světě

4. Integrace a integrační politika
4.1. Do procesu integrace musí být zapojeny všechny strany a subjekty
4. 1. 1. Integrační politiky musí vznikat a být aplikovány na vládní, krajské a místní úrovni
4. 1. 2. Integrační politiky musí zahrnovat všechny migranty bez ohledu na pobytový status
4. 1. 3. Interkulturní vzdělávání zaměstnanců státní/veřejné správy musí být koncepčně zajištěno
4.2. Postupné nabývání práv
4. 2. 1. Integrace musí být nejenom povinností, ale i právem
4. 2. 2. S přibývajícími roky pobytu musí přibývat i práva a pobytová jistota
4. 2. 3. Individuální regularizace migrantů bez povolení k pobytu musí být umožněna
4.3. Občanská integrace musí být zásadním zájmem politiky integrace

5. Sociální práva migrantů
5.1. Dostupnost evropského sociálního systému pro občany EU a jejich rodinné příslušníky musí být garantována
5.2. Migranti ze zemí mimo EU s dlouhodobým pobytem mají být začleněni do sociálního systému
5.3. Důchodové pojištění pro migranty ze třetích zemí musí být spravedlivé a zohledňovat humanitární okolnosti
5.4. Sociální služby musí být garantovány všem migrantům bez ohledu na pobytové oprávnění
5.5. Migranti musí mít právo na začlenění do veřejného zdravotního pojištění
5.6. Migranti bez přístřeší musí mít přístup k pomoci

6. Vzdělávání
6.1. ČR musí mít jasnou koncepci vzdělávání migrantů a jejich začleňování do vzdělávacího systému
6.2. Podpora migrantů při začlenění do všech stupňů vzdělávacího systému musí být zajištěna
6.3. Odbornost vzdělavatelů v interkulturních kompetencích a otevřenost vzdělávacích zařízení musí být posílena
6.4. Přístup migrantů v neregulérním postavení ke všem druhům vzdělávání musí být zajištěn

7. Postavení migrantů na trhu práce
7.1. Je třeba porozumět procesům a politikám, které vytvářejí poptávku po pracovní migraci
7.2. Pracovní migrace nesmí být vnímána čistě utilitárně
7.3. Migrační kontrola nesmí vést k nesvobodné práci
7.4. Vymahatelnost práva musí být zajištěna pro všechny zaměstnance

8. Politická participace
8.1. Migrantům musí být umožněna účast na správě věcí veřejných
8. 1. 1. Volební právo na místní úrovni musí být zpřístupněno všem usazeným migrantům
8. 1. 2. Migrantům musí být umožněno se stát členy politických stran
8. 1. 3. Vytvoření poradních orgánů k zastupování usídlených migrantů na místní úrovni musí být umožněno

9. Doslov

Celý „Manifest“ v PDF formátu lze stáhnout z URL adresy http://bit.ly/2aUimB8

Přejí všem hezké počtení.