Moskva-Brusel rozpory jako stimul k dialogu

0
419

Jednání Putina s představiteli EUSummit EU-Rusko, který se konal 28. ledna v Bruselu, se nestal průlomovým, i když se přece jen podařilo dosáhnout jistých dohod. Na pozadí událostí na Ukrajině, k nimž mají v Moskvě a Bruselu různý vztah, a určitého snížení intenzity politického dialogu, strany už předem prohlásily, že se soustředí na ekonomiku.

Jednání ruského prezidenta Vladimira Putina s předsedou Rady Evropy Hermanem van Rompuy a šéfem Evropské komise José Manuelem Barrosem se konala neveřejně. Na závěrečné tiskové konferenci však dali najevo, o čem se jednalo. Ukázalo se, že mj. také o Ukrajině, a to dost důkladně.  

Výsledky nedávného summitu Východního partnerství ve Vilniusu, na němž nepodepsala Ukrajina dohodu o asociovaném členství v EU, ovlivnily formát nynějších jednání. Bruselu se zřejmě nelíbila volba Ukrajiny ve prospěch rozvoji vztahů s Ruskem.

Vysocí evropští úředníci prohlásili o odpovědnosti oficiálního Kyjeva za události na Ukrajině, a zapomněli se přitom zmínit o tom, kdo a v jaké podobě využívá protestů Euromajdanu. Jde především o extremistické a nacionalistické síly. Nicméně, předsedové Rady Evropy a Evropské komise prohlásili o svém odhodlání i nadále aktivně ovlivňovat situaci na Ukrajině.

Rusko se však všemožně vyhýbá tak otevřenému nátlaku na nezávislý stát. Vladimir Putin prohlásil, že o dalším osudu země může rozhodovat jen ukrajinský národ.

Na návrh evropské strany bylo rozhodnuto zkrátit program summitu a omezit se na strategické otázky. Jsou dobře známy: vzájemný obchod, energetika, integrační procesy v Evropě a v euroasijském prostoru. Vladimir Putin připomenul, že EI je klíčovým obchodně ekonomickým partnerem Ruska. Obrat zboží mezi nimi se počítá na stovky miliard USD, a vzájemné investice – na desítky miliard. Prezident komentoval integrační úkoly takto:

Je třeba si vytyčovat ambicióznější úkoly. Jedním z nich je spojení evropského a euroasijského integračních procesů. Jsem přesvědčen, že nejsou mezi nimi žádné rozpory. Mohly by se navzájem efektivně doplňovat. Vyměnili jsme si názory také na Východní partnerství. Máme zájem na stabilitě a prosperitě zemí, které jsou našimi společnými sousedy. Tyto země usilují a aktivnější spolupráci s EU, chtějí si však zachovat také své tradiční styky. Je třeba tomu napomáhat, vytvářet nové dělicí čáry je však nepřípustné. Navrhli jsme vytvořit pásmo volného obchodu mezi EU a Celní unií.

Putin dodal, že se konala zainteresovaná beseda o společné bezpečnosti, a poděkoval kolegům za spolupráci pro její zajištění v Soči v době konání ZOH. Jednalo se také o situaci v Sýrii, Íránu a Afghánistánu v souvislosti se stažením amerických vojsk. Ruský předák rovněž prohlásil, že počítá s tím, že se domluví s EU o Třetím energetickém balíku, který může zabránit výstavbě plynovodu Jižní proud.

Podle výsledků summitu byl schválen jediný dokument – prohlášení o boji proti terorismu. K projednání nové základní smlouvy mezi Ruskem a EU se strany rozhodly vrátit v létě na řádném summitu v Soči.

Zdroj: Hlas Ruska