Můj názor

0
444

Autor: Josef Heller
člen OV KSČM Praha 10

Atentát na redakci časopisu Charlie Hebdo polarizoval svět. Lidé ve Francii i v jiných zemích se výrazně diferencují podle názoru na atentát i jeho bezprostřední příčinu – údajně protiislámské karikatury.

Na jedné straně se zdůrazňuje svoboda slova a nemožnost, aby menšina cizinců vnucovala svůj pohled na svět většině občanů státu s odlišnou kulturou. Na druhé straně je i z hlediska evropských norem legitimní přístup požadující neurážet přesvědčení jakkoli malé části obyvatel kdekoli na světě.   

Zlé je, že se rozdělují i levicově a antikapitalisticky orientovaní občané. Připomínáme, že popravený šéfredaktor „Charlie“ byl zapáleným komunistou a na jeho pohřbu zněla Internacionála, časopis karikoval i zlořády kapitalismu, katolickou církev a časopis je zaměřen levicově. Karikatury projevů islamismu nesměřovaly proti přesvědčení neprivilegovaných mas muslimů, v jejichž vědomí přežívá militantní reakce na zločiny západního, ale i ruského imperialismu, ale zesiluje ho bezvýchodné postavení mnoha muslimů doma i ve světě způsobené soudobým imperialismem vyspělých zemí.

Na druhé straně musí zejména levicoví intelektuálové na západě citlivě vnímat způsoby myšlení neprivilegovaných muslimských vrstev, žijících i ve svých mateřských zemích a získávat jejich spojenectví v antikapitalistickém boji.

Za momentální faktické vítězství buržoasní ideologie a propagandy považujeme fakt, že neprivilegovaní občané bez rozdílu etnické příslušnosti či náboženského přesvědčení nechápou, že problémy ve vztahu muslimů a nemuslimů působí ekonomickými zájmy podmíněný boj o nadvládu ve světě, mezi známými imperialistickými globálnímu hráči jako jsou USA i ostatní velmoci, bez výjimky, a zájmy nově a ve skrytu se formující globální buržoasie využívající na rozdíl od západu ano ne tolik prostředků slabých muslimských států, jako těžko-postižitelných elit kryjících se islámskými náboženskými formami a strukturami.

Ve shodě se stanovisky V.I.Lenina z dob první světové války se třídně uvědomělí neprivilegovaní občané a zejména komunisté nesměji přidávat na některou ze soupeřících stran a neměli by tleskat ani formujícímu se spojenectví mezi islamisty a rusko-čínským kapitalistickým blokem. Komunisté by měli odhalovat třídní příčiny konfliktu a burcovat k internacionálnímu spojenectví neprivilegovaných lidí různých kultur a náboženství proti kapitalismu a bránit mír. Sjednocovat lidi k odporu proti globální národní buržoazii.