Na Slovensku to jde, v Česku NE!

0
350

Na Internetu se objevil článek ze slovenského tisku, který informuje o nejnovějších opatřeních slovenské vlády k ochraně občanů při sjednávání úvěrů, půjček a výkonu exekucí. Je zajímavé sledovat, jak se v Česku o tom, jak je podobný zákon potřebný, neustále mluví a mluví, ale skutek utek. Žádná naše vláda z těch co dosud vládly, ani tato nejnovější zatím nic konkrétního v praxi nerealizovala. Článek publikuji tak jak jsem ho našel, tedy ve slovenském jazyce.

Prezident Ivan Gašparovič podpísal novelu Občianskeho zákonníka, ktorá ma zabrániť úžerníckym praktikám. Medzi najpodstatnejšie zmeny patrí definícia úžery aj v Občianskom zákonníku a stanovenie maximálnej odplaty za poskytnutie úveru. 


Nebankovým subjektom sa sprísnia podmienky pre podnikanie, obmedziť sa majú aj úžernícke praktiky. To sú hlavné ciele novely Občianskeho zákonníka, ktorú podpísal prezident SR Ivan Gašparovič.

Zákon schválený parlamentom začiatkom apríla definuje, čo je to úžera a nekalé praktiky. Ak sa preukážu nekalé praktiky po uzatvorení zmluvy, prestane platiť. Novela zároveň zabraňuje takzvanému reťazeniu úverov. Po novom nebude možné, aby sa ľudia cyklicky zadlžovali ďalšími a ďalšími pôžičkami.

Poslanci taktiež presadili, aby nebola v zmluvách s veriteľmi použitá rozdielna veľkosť písma. Zmeny sa udejú aj v prípade vyplácania úverov, ktoré budú realizované bezhotovostne. Obmedzená bude výška odplaty za požičanie peňazí, ohraničenie bude určovať vláda svojím nariadením.

Nebankové služby

Sprísnia sa aj požiadavky na poskytovateľov nebankových služieb. Tí budú musieť podľa zákona disponovať vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa a trojročnou praxou v oblasti úverových obchodov, alebo v inej oblasti finančného trhu, alebo stredoškolským vzdelaním s maturitou a sedemročnou praxou.

Poskytovateľ nebankových služieb zároveň bude musieť byť bezúhonný voči Slovenskej obchodnej inšpekcii aj voči ďalším orgánom štátnej správy.

Novela taktiež zamedzuje tomu, aby pri pohľadávkach do 2000 eur dochádzalo k exekúcii nehnuteľností. Exekútori po novom nebudú môcť exekúciu vykonať predajom nehnuteľnosti, v ktorej má dlžník hlásený trvalý alebo prechodný pobyt.

Drobná exekúcia

Budú však môcť dať dlžníkovu nehnuteľnosť do exekúcie, ak je voči nemu vedených viacero prípadov nesplácania záväzkov, pričom jeho pohľadávky prevyšujú v úhrne 2000 eur a exekútor preukáže, že táto pohľadávka sa nedá vymôcť iným spôsobom, ako predať dlžníkovu nehnuteľnosť.

Za drobnú exekúciu sa nepovažuje ani exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom.

Exekútori po novom budú môcť dlžníkovi na účte zablokovať iba sumu vo výške pohľadávky, a nie celý účet, ako to platilo doteraz. Zabráni sa aj exekúcii motorových vozidiel zdravotne ťažko postihnutých ľudí a vozidiel potrebných na výkon povolania. Zmeny týkajúce sa exekútorov začnú platiť od júna tohto roka.

Veriteľom pribudne aj nová povinnosť informovať spotrebiteľa o tom, že nezaplatil splátku zo spotrebiteľského úveru, a to písomnou formou alebo formou SMS. Veriteľ tak bude musieť urobiť do 15 dní od uplynutia splatnosti konkrétnej splátky.

Ak tak veriteľ neurobí, hrozí mu, že dostane pokutu vo výške do 70.000 eur a ak bude túto povinnosť viackrát porušovať, hrozí mu pokuta až do výšky 140.000 eur.

Uvedený zdroj: TASR