Nacistické kořeny bruselské EU

0
5395

Dostala se mi na stůl, respektive do mého PC, velmi zajímavá kniha s názvem „Nacistické kořeny bruselské EU„, plná konspiračních detailů o založení, průběhu rozvoje a stávajícího stavu bruselské Evropské Unie. Jak dalece jsou tyto údaje jen konspiračními názory autorů, nebo skutečnými důkazy, nechám na posouzení každého, kdo si tuto knihu přečte. Každopádně veškeré detaily uvedené v knize jsou velmi zajímavé, mnoho z nich nebylo nikdy nikde zveřejněno a většina z nich je podložena relativními odkazy. Jestliže si najdete hodinku volného času, doporučuji tuto knihu přečíst. Je možné ji číst on-line kliknutím pravým tlačítkem myši na odkaz: www.desitka.org/nkbeu.pdf a vybrat „otevřít„, nebo si ji stáhnout do svého PC. Níže publikuji úvodní část knihy.

Nacistické kořeny bruselské EUV této knize se čtenáři dozví o skutečnostech, jež nejeden z nich bude – z pochopitelných důvodů – zpočátku možná odmítat. Bude namítat, že kdyby zde dokumentované a tak dalekosáhlé historické informace byly pravdivé, určitě by se už o nich někde doslechl.

Toho jsme si jako autoři byli pochopitelně vědomi. Proto také zastáváme názor, že by součástí naší odpovědné práce by mělo být čtenáře nejen povzbudit, aby si tuto knihu přečetl, ale aby také četl a studoval zdroje dokumentů, uvedené pod textem na každé stránce.

Téměř tři čtvrtě století se svět dovídal, že 2. světovou válku způsobil jakýsi psychopat Adolf Hitler s družinou rasisticky motivovaných úletářů, nacistů. Ve skutečnosti ale byla 2. světová válka dobyvačnou válkou, vedenou v režii chemického, petrochemického a farmaceutického Kartelu s cílem kontrolovat multibilionové globální trhy v nově vznikajících oblastech patentovaných chemických výrobků.

Oficiální dokumenty amerického Kongresu a tribunálu pro válečné zločiny v Norimberku jednoznačně dokazují, že 2. světová válka byla nejen připravována, ale z logistického a technického hlediska umožněna tehdy největším a nechvalně známým Kartelem, německou společností IG Farben, jehož dceřinými společnostmi byly firmy Bayer, BASF, Hoechst a další chemičky. Souhrnná obžaloba v Norimberku dokazuje, že bez IG Farben by ke 2. světové válce ani nemohlo dojít.

Stejně tak se v naší knize dovíte, že 1. světová válka, druhá největší tragédie 20. století, byla v podstatě prvním pokusem o dobytí světa protagonisty těchto korporačních zájmů. Kromě toho, poté, co tyto vojenské pokusy o podmanění Evropy a světa selhaly, petrochemický a farmaceutický Kartel investoval do třetího pokusu: dobýt Evropu ekonomicky a politicky s pomocí bruselské EU.

Proto ani nepřekvapuje, že nábor klíčových architektů pro bruselské EU probíhal v líhních těchto technokratů, kteří měli návrh plánu pro uspořádání Evropy po ukončení 2. světové války pod kontrolou koalice nacistů a Kartelu už hotový.

V této knize se čtenář zároveň doví, kdo jsou satrapové Kartelu, kteří se po válce převlékli z vojenských uniforem do elegantních šedých obleků. Nejznámější z nich je Walter Hallstein, první prezident tzv. Komise EU.

Odpověď na otázku, proč jste nejspíš ještě neslyšeli o těchto otřesných skutečnostech je nabíledni: po roce 1945 Kartel investoval stovky miliard dolarů s jediným cílem: přepsat dějiny a zahladit stopy své zločinecké minulosti. Tato nesmírně nákladná kamufláž korporačního původu obou světových válek byla první podmínkou třetího pokusu Kartelu o dobytí a kontrolu Evropy – tentokrát pod vlajkou ‚bruselské EU‘.

Kartel očividně doufal, že se mu podaří upevnit svou kontrolu Evropy přes bruselskou EU, aniž by jeho temné kořeny vyšly vůbec někdy najevo. Tento plán nicméně selhal. Zveřejnění naší knihy a odkazy na desetitisíce autentických dokumentů v ní zmiňovaných znamená, že experimentu bruselské EU odzvonilo. Žádný demokrat, žádná organizace nebo strana si po tomto odhalení už nemohou dovolit podpořit třetí pokus o dobytí Evropy.

Tato kniha je i jedinečnou příležitostí pro politiky a politické strany, které bruselské EU sedli na vějičku a podporovali ji, aniž by si uvědomovali její skutečný původ nebo účel. K těm bohužel patří i 27 hlav států, které podepsaly Lisabonskou smlouvu, přičemž většina z nich si neuvědomovala, že tím zároveň podepsala ‘Zmocňovací zákon’, jímž Kartelu a jeho satrapům spadla kontrola nad Evropou do klína.

Tito politikové a politické strany mají nyní jedinečnou historickou šanci provést zásadní obrat a veřejně podporu modelu Evropy, vybudovaném na desetiletích lži a klamu, odvolat.

Pro obyvatele Velké Británie je odhalení historických kořenů bruselské EU zcela mimořádně hořkou pilulkou. Poté, co Anglie už dvakrát předtím za 1. a 2. světové války sehrála ústřední roli při záchraně Evropy před záborem Kartelu a jeho politických satrapů, je teď konfrontována s alternativou, že nesmírné lidské oběti jejich krajanů přijdou vniveč.

Tím, že se podrobí Lisabonské smlouvě a bruselské EU, by se životy šedesáti milionů dnes žijících Britů, stejně jako bezpočet ještě nenarozených, ocitly v gravitačním poli těch samých zájmů, které se pokoušely dobýt a uchvátit kontrolu nad Spojeným královstvím už dvakrát předtím.

Proto bychom vás, čtenáře této knihy, rádi poprosili, abyste pomohli šířit tyto důležité informace dál – ve vaší rodině, mezi přáteli, kolegy a ve vaší obci. Stejně tak bychom vás rádi poprosili, abyste seznámili a konfrontovali své politické zástupce jak na místní, tak regionální, národní a nadnárodní úrovni s informacemi v této knize obsažené. Tím své politiky přimějete k volbě: buď budou před pravdou strkat hlavu do písku a tím bezhlavě podporovat zábor Evropy diktátem korporačních zájmů, anebo jednat ve prospěch demokracie, zdraví a životně důležitých zájmů milionů lidí. Volba, kterou vaši politici ve svém postoji k bruselské EU učiní, bude tím nejdůležitějším rozhodnutím jejich politické dráhy.