Názor občana – Jak to vidím já.

0
290

Zdroj – diskuse PL

Zachrání nás volba KSČM? Nebo jsou to jen plané naděje? Vyskytují se tu názory tak odlišné a opačné, že mi to nedalo a napíši svůj názor.

Že je současná situace neudržitelná, že je třeba co nejrychleji zastavit rozkrádání země, nevidí snad jen fanatický příznivce ODS.

A jsme u otázky:  Dostane nás KSČM z toho marasmu? Proč si myslíme, že ne?

Představme si situaci, že by KSČM vyhrála v příštích parlamentních volbách a stala se vládnoucí stranou. Tedy, pokud by KSČM chtěla vládnout co nejdéle (a proč by neměla chtít, že?), bezesporu se poučila z chyb její předchůdkyně. Krom toho jsme o dalších padesát let dále a nevstoupíš dvakrát do jedné řeky. Nevěřme bludům, že zde bude nastolen předlistopadový režim. To je už nemožné. Proč to považuji za nemožné? Protože by KSČM byla sama proti sobě.   

Ať chceme, nebo nechceme, dnešní doba je a bude založena na trhu. Ovšem, dnešní predační demokracie je přesným opakem totalitního socializmu. A to tak důsledným opakem, že se mu začíná z druhé strany přibližovat. Lze vysledovat mnoho společných rysů totalitního socializmu a predační demokracie. (Například absolutní pohrdání názory lidí. Ovšem, oba režimy si vypracovaly velice důmyslné mimikry, kterými toto pohrdání maskují. Komunisté se jistě starali o dělníky, nicméně vyžadovali jejich poslušnost a loajalitu. Na jejich názoru jim zase až tak nesešlo. Dnešní „demokracie“ naopak „nevyžaduje“ loajalitu a poslušnost a demokraticky „ponechává“ svobodu projevu a na názorů voličů jim nezáleží už vůbec.)

Tedy, lze předpokládat, že KSČM bude stranou současnou a moderní, protože by musela zákonitě pohořet, kdyby si zachovala strukturu a vlastnosti předlistopadové KSČ! Na druhé straně je bláhovost se domnívat, že zvolením KSČM bude zajištěna cesta správným směrem. Nečekejme spásonosnost KSČM. Taková KSČM není. Nemůže být! Taková není a nemůže být žádná strana! Nicméně, KSČM má jedinou přednost před ostatními stranami. Není dosud namočena v žádných skandálech.

Ale jak řečeno výše, KSČM není spásonosnou stranou. Bude-li zvolena a stane-li se vládnoucí stranou, nebude ještě zdaleka vyhráno. To by si měli uvědomit zejména voliči, kteří je volí podle hesla: „Vhodím lísteček a bude blahobyt“! Tedy, stane-li se KSČM (nebo kterákoli jiná strana, která bude mít zájem napravit zdejší marasmus) vládní stranou, nesmíme je spustit z očí. Neustále jim, jak se říká „šlapat na perka“! Pokud založíme po volbách ruce v klín, budeme stále tam, kde jsme nyní. Na to jsme dojeli po roce 1989. Taky nesmíme očekávat, že se náprava uskuteční do roka! Uklidit tenhle svinčík bude práce na mnoho let a pro všechny!

Tedy, nečekejme spásu u KSČM (ani u jiné strany, ale jen a jen u sebe. Jak říká Mark Twain: „Nejjistější pomocnou ruku najdeš na konci svého pravého ramene“. Musíme brát KSČM jen jako nástroj potřebný k uskutečnění změn. Nástroj možná ne nejvhodnější, ale v současnosti jediný dostupný. Úkolem kterékoli strany, která bude mít zájem na nastolení pořádku, by mělo být nastavení právního prostředí tak, aby se mohla začít odstraňovat korupce, zlodějina, politikaření a výprodej země za hubičku.

Nenutím nikoho, aby se mnou souhlasil. Pokud někdo má lepší alternativu, sem s ní!!! Ale už nemáme mnoho času. Je za pět minut dvanáct, ne-li přímo dvanáct!!!