Něco z historie Prahy 10

Praha 10 – Vršovice     Praha 10 – Malešice     Praha 10 – Strašnice     Praha 10 – Záběhlice

Praha 10Vážení návštěvníci, naši snahou je, na těchto stránkách postupně přinášet pár informací (textem i obrazem), o historii Prahy 10 a jejich jednotlivých částí. Pár informací proto, že nikdo z nás není profesionální historik, takže jsme závislí na zdrojích z Internetu. Velmi bychom přivítali, kdyby „pamětníci“ nám zaslali další informace z jejich hlubokých znalostí.

Prozatím zde najdete odkazy na stránky týkající se jednotlivých částí MČ Prahy 10, bez připojených obci, ale postupně budeme tyto doplňovat i o ty samostatné MČ, jež byly až do nedávna součástí Prahy 10, (Hostivař, Horní s Dolní Měcholupy, Petrovice, Uhříněves a další).

Kliknutím na obrázek vlevo obdržíte zvětšenínu 1000 x 751 px, kliknutím na odkazy výše, otevřete stránky pro jednotlivé částí MČ Prahy 10.

Stručně z historie Prahy 10:

Poprvé existoval obvod Praha 10 označený arabskou číslicí v rámci šestnáctiobvodového uspořádání Prahy v období 1. dubna 1949 – 30. června 1960 na základě vládního nařízení č. 79/1949 Sb. Tvořily jej Hostivař, Malešice, Staré Strašnice, část Záběhlic (Zahradní Město). Sousedním obvodem byla Praha 13, kterou tvořily Vršovice a části Michle a Záběhlic.

Základem tohoto obvodu Praha 10 byl dosavadní obvod Praha XX – Strašnice, který vznikl ke 14. listopadu 1947 na základě vládního nařízení číslo 187/1947 Sb. vyčleněním z dosavadního obvodu Praha XIII. Odštěpení Zahradního Města od zbytku Záběhlic přitom bylo prvním případem, kdy jedno katastrální území v Praze bylo rozděleno do více obvodů. Do nového obvodu Praha 10 byly zároveň začleněny i Malešice, které doposud patřily k Žižkovu do obvodu Praha XI.

Od 11. dubna 1960 zákon č. 36/1960 Sb. vymezil v Praze 10 obvodů. Jedním z nich je i obvod Praha 10. Ten vznikl v podstatě sloučením dosavadních obvodů Praha 13 a Praha 10 (viz výše) a jihovýchodní části Královských Vinohrad ze zaniknuvšího obvodu Praha 12, Spořilov (část Záběhlic) však byl zařazen do nuselského obvodu Praha 4. Obvod tedy tvořily Vršovice, Strašnice, Hostivař, Malešice, Záběhlice bez Spořilova a jihovýchodní část Vinohrad.

K 1. lednu 1968 se obvod rozšířil o nově připojené obce Dolní Měcholupy, Horní Měcholupy, Petrovice a Štěrboholy. V rámci rozšiřování Prahy zákonem ČNR č. 31/1974 Sb. od 1. července 1974 přibyly do Prahy 10 Benice, Dubeč a Dubeček, Hájek, Kolovraty, Královice, Křeslice, Lipany, Nedvězí, Pitkovice a město Uhříněves.

V současné době obvod zahrnuje městské části Praha 10, Praha 15 (Horní Měcholupy a Hostivař), Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Petrovice, Praha-Štěrboholy, Praha-Dubeč, Praha 22 (Uhříněves), Praha-Benice, Praha-Kolovraty, Praha-Královice, Praha-Nedvězí, Praha-Křeslice.

Od roku 1990 není obvod jednotkou územní samosprávy ani obecné státní správy, ale je značen na tabulích územní orientace a jsou podle něj nadále organizovány například justice, pošta nebo finanční úřady. Do jeho území spadají 3 z 22 správních obvodů podle systému zavedeného 1. ledna 2002 (obvody 10, 15 a 22), městská část Praha-Křeslice spadá do správního obvodu městské části Praha 11, ležící mimo obvod Praha 10.

Zákon č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, s účinností od 24. listopadu 1990 a poté znovu Statut hlavního města Prahy (vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. HMP) s účinností od 1. července 2001 vymezily městskou část Praha 10 jako část obvodu Praha 10 bez částí připojených v letech 1968 a 1976. K 18. listopadu 1994 byla městská část Praha 10 zmenšena o Hostivař, která byla přičleněna k dosavadní městské části Praha-Horní Měcholupy, přejmenované současně na Prahu 15.

Území městské části Praha 10 tak tvoří katastrální území Vršovice, část Vinohrad, většina Strašnic, téměř celé Malešice, nepatrná část Hrdlořez, nepatrná část Hloubětína, část Záběhlic, část Michle, nepatrná část Žižkova. Sídlo úřadu městské části je ve Vršovicích.

Na území městské části Praha 10 bylo v roce 2001 evidováno 6786 domů a 55 860 bytů. Z celkového počtu cca 109 000 obyvatel připadá 36 000 na Vršovice, 38 000 na Strašnice, 12 000 na Malešice, 19 500 na Záběhlice, 7 tisíc na část Vinohrad v Praze 10, 2 tisíce na část Michle v Praze 10.

Použité zdroje: Administrátor a Wikipedia