Novela zákona podle Pinocheta, demonstrace jen podle uvážení policie

0
434

Autor: Admin

Tak jsme asi zase přišli o kousek svobody. Čeští poslanci se nechali inspirovat Pinochetovým zákonem z roku 1988. Policie bude moci svévolně rozpouštět a přemisťovat demonstrace!

Poslanci českého parlamentu totiž naprosto drzým způsobem, který se rovná plivnutí do obličejů obyčejným občanům a nezřídka vlastním voličům, přijali novelu zákona o shromažďování, která nově dává policii do ruky pravomoc, kterou jsme v ČR znali před rokem 1989. Policie bude moci z vlastního uvážení rozpustit kteroukoliv demonstraci, aniž by musela tento krok s kýmkoliv z úředníků konzultovat anebo vysvětlovat odůvodnění.

Minimálně ve dvou nově schválených paragrafech se totiž objevuje úplně nově pravomoc Policie české republiky, která tam doposud nebyla.

V nově koncipovaném paragrafu 8, který až dosud měl jediný odstavec, se objevuje najednou odstavců šest. Prvních pět – stejně jako dosud – stanovuje pravomoc povolujícího orgánu (tedy Úřadu), a to včetně dosti ošemetné pravomoci stanovit oznamovateli jiné místo ke shromáždění, než by oznamovatel původně chtěl, bez toho, že by třeba byla nějak nastavena pravidla.

Jako vrchol následuje paragraf šestý – a ten poslední je dosti výživný – raději doslova: „Není-li zástupce úřadu přítomen nebo vyžadují-li to okolnosti na místě, zejména rozsah či povaha shromáždění, může podle odstavců 3 až 5 obdobně postupovat příslušník Policie České republiky (dále jen „policista“)“.

Velmi podobné ustanovení se našim nejmoudřejším podařilo vklínit i do paragrafu 12, který pojednává o možnostech a postupech v případě, že se shromáždění koná přes zákaz Úřadu nebo není oznámeno vůbec – i tady se razantně změnila pravomoc policie – znovu raději citace: „Nekoná-li zástupce úřadu nebo je-li zástupce úřadu nepřítomný, může shromáždění rozpustit i policista a dále zástupce krajského úřadu, v jehož správním obvodu se shromáždění koná, nebo Ministerstva vnitra; ustanovení odstavce 5 se použije obdobně. Jestliže byl úkon směřující k rozpuštění shromáždění proveden bez přítomnosti zástupce úřadu, policista nebo zástupce správního orgánu podle věty první vyrozumí do 15 dnů úřad o provedeném zákroku“. Tady je – dle mého – špatně to, že zmíněný „policista“ vlastně může rozpustit jakékoli shromáždění, bez toho že by ověřoval pravidla zmíněná v předchozích odstavcích. A pak má ještě k tomu 15 dnů na to aby si důvody opatřil.

Už v minulých měsících bylo vidět, jak policie zabraňovala opozičním subjektům v demonstracích a pochodech k Úřadu vlády, jak rozpouštěla předčasně shromáždění Národní demokracie atd. Taková rozhodnutí musela být tehdy koordinována s úředníky magistrátů, ale nově po této novele už to nebude třeba. Policie bude moci podle svého uvážení zcela rozpustit demonstraci, vykázat demonstraci jinam, přesunout jinam atd. Do rukou policie se tak dostává další rozhodovací pravomoc úzce spjatá s občanskými právy na svobodu shromažďování.

Tato situace úplně mění pravidla hry pro politické strany v ČR. A především pro strany opoziční, které mají protimigrační, protibruselský a anti-NATO akcent. Většina demonstrací těchto stran bude mít nově velké problémy. Všechno to vede k tomu, aby klid na práci (na demonstraci) měly jenom sluníčkové a systémové pro-bruselské a pro-multikulti subjekty. Opoziční názor a ostrá kritika nebude připuštěna, namísto toho bude demonstrace ihned rozpuštěna, v mírnějším případě odsunuta a vykázána na jiné, méně viditelné, místo. Trochu to připomíná Pinochetův režim v Chile, který na sklonku své éry v roce 1988 povolil demonstrace, ale policie měla tehdy právo demonstrace přesunout „z bezpečnostních důvodů“ do míst, kam určila policie anebo je rozpustit, pokud uznala za vhodné. Je neuvěřitelné, že čeští poslanci se nechali v této novele zákona inspirovat právě Pinochetovýcm režimem. Svůj k svému?


Svoboda a demokracie anebo útisk a diktatura?

Bývaly doby, kdy si lidé mysleli, že demokracie je systém, který se prosazuje zezdola. Dodnes lidé jako trumbelínkové podepisují petice v domnění, že NWO a režimy, které ho pomáhají prosazovat, hrají podle demokratických pravidel. Ne, dávno už ne. A po Brexitu už vůbec ne. Šíbrové a elitisté si uvědomili, že referenda a demonstrace jsou nástroji odporu lidu a tento odpor musí být zlikvidován. Zakázat shromažďování úplně si zatím elity ještě netroufnou, ale rozpustit policií demonstraci jen tak, to už ano.

Lidé jsou v principu nepoučitelní. Volí strany, které jim jdou po krku. Postupně občané ztrácí své svobody. V takovém Švýcarsku by se o tak zásadní věci jako je dání pravomoci policistům svévolně rozpouštět demonstrace muselo hlasovat v referendu. V Česku žádné obecné referendum raději pro jistotu politici ani nechtějí, aby měli klid na práci. A tak zatímco český daňový soustrastník se cachtá na Jadranu v moři, jeho politik v Praze mu stačil za dva dny zprznit název republiky na „Čechii“ a ještě dát policii pravomoc k libovolnému rozpouštění demonstrací. Česká letní dovolenková pohoda proložená okurkami? Kdepak, tyhle okurky k jídlu nejsou, naopak z nich hrozí prudká otrava a pro někoho i smrt. Česká demokracie opět došla k úrazu. Kdybyste si jí vyfotili, tak zapláčete. Je celá pomlácená, se zlomeninami, ostříhaná jako ovce, sedřená z kůže, dořezaná do krve, oholená na kost, v odrbaných hadrech, s vymlácenými zuby a v ruce už nedrží ani standartu s nápisem Pravda vítězí, protože jí nějací aktivisté ukradli a rozstříhali. Ano, přesně tak vypadá „česká demokracie“ po 27 letech.

Na závěr poznámka Admina: Pro mě je na tom neuvěřitelné to, že komplet CELÝ poslanecký klub KSČM jednomyslně hlasoval PRO schválení této protidemokratické a fašismus připomínajíci novelizaci zákona o shromažďování. Tak se ptám, KOHO zastupují naši poslanci v PS? Za čí zájmy hlasují? Za zájmy lidi, kteří jim dali důvěrů, nebo proti nim? Jediná strana, která byla PROTI schválení, byla ta námi všemi opovrhována TOP09. Bohužel! Výsledky hlasování můžete vidět ZDE

Část textu a foto převzato z AE News