Nový stát v Evropě?

0
454

Autor: Admin

LiberlandV Evropě vznikl nový stát, založila ho skupina Čechů mezi Chorvatskem a Srbskem.

Skupina českých občanů, shromážděná v přípravném výboru, se rozhodla v souladu s mezinárodním právem na níže uvedeném a souřadnicemi vymezeném území vyhlásit nový stát, Svobodnou republiku Liberland.

Svobodná republika Liberland (dále jen Liberland) je suverénní stát ležící mezi Chorvatskem a Srbskem na západním břehu Dunaje. Nejbližší obce jsou Zmajevac (Chorvatsko) a Bački Monoštor (Autonomní oblast Vojvodina, Srbsko). Na některých mapách je toto území označeno jako „Gornja Siga“.

Poloha státu: 45°46’N 18°52’E

Liberland vznikl díky hraničnímu sporu mezi Chorvatskem a Srbskem. Tuto oblast podél západního břehu řeky Dunaje si nenárokuje Chorvatsko, Srbsko ani žádný jiný stát. Jednalo se tedy o terra nullius, neboli zemi nikoho a to do té doby, než této situace využil Vít Jedlička, který dne 13. 4. 2015 v této oblasti založil nový stát – Liberland. Hranice byla definována tak, aby nezasahovala do území Chorvatska ani Srbska. Svojí celkovou rozlohou cca 7 km2 je hned po Vatikánu a Monaku třetím nejmenším suverénním státem.

Mottem Liberlandu je „Žít a nechat žít“, protože Liberland si zakládá na velké míře osobní i ekonomické svobody pro svůj lid, což garantuje Ústava, která značným způsobem omezuje moc politiků tak, aby nemohli příliš zasahovat do svobod liberlandského lidu. Liberland má zájem o udržování přátelských vztahů nejen mezi sousedními státy, ale i se zbytkem světa.

Přípravný výbor 13. dubna 2015 přímo v místě nový stát vyhlásil a území označil vztyčenou vlajkou. Zvolil také prezidenta republiky, kterého rovněž pověřil, aby vznik nového státu Liberland v rámci příslušných diplomatických nót oznámil nejen oběma sousedním státům, ale také Organizaci spojených národů a postupně i dalším zemím.

——————————————————————–
Poznámka pod čarou:

Svobodná republika a hned v úvodních odstavcích diskriminuje možné občanství:

Liberland aktuálně potřebuje osoby, které:
nemají komunistickou, nacistickou nebo jinak extremistickou minulost

Dá se říct, „svoboda“ tak nějak po česku. I kdyby někdo byl v mládi byť jen půl roku členem KSČ nemá šanci a pak, kdo rozhodne, co to je jiná extremistická minulost? A co bude následovat poté – židé, muslimové, cikání, černoši, liliputání, homosexuálové, kuřácí – nekuřáci, atd., atd. Takže, svoboda ale jen pro vyvolené! Čím se tedy tento „svobodný“ stát bude líšit od těch současných „nesvobodných“ států?  Zdá se mi, že zakladatelé si o 13 dnů spletli datum založení.