Pár slov o Desítce.

Proč právě Desítka?

Antický filozof a matematik Pythagoras (Pythagorejská škola, Předsokratovská (kosmologická) filozofie) považoval číslo 10
ve své filozofii za vrchol a dosažení dokonalosti.

Číslo 10 totiž vznikne součtem čísel 1, 2, 3 a 4, kterým rovněž přisuzoval v rámci filozofie specifické vlastnosti.

1 považoval za jeden konkrétní bod,
2 pak za přímku, co má začátek a konec,
3 za plochu (už pomocí 3 bodů můžeme definovat základní plochu), která má začátek, konec a „prostor mezitím“,
4 pak považoval za prostor.
10 vznikne součtem těchto 4 „magických“ a významných čísel a právě proto je podle něj vrcholem dokonalosti.

V našem obecném životě má pojem Desítka poměrně hodně významů. Podívejme se jen na několik z nich:

  • v Česku se nejvice piva vypije s lidovým označením „Desítka„,
  • ve sportu všichni známe „Desítku“ – pokutový kop,
  • v mariáši má Desítka vysokou hodnotu, v karetní hře „oko“ spolu s „esem“ tvoří výhru známou jako „jednadvacet“
  • na rukou a na nohou máme všichni, (kromě invalidů) po deseti prstech,
  • desetikoruna je základem naši měny – všechny všechny ostatní hodnoty jsou odvozeny od Desítky
  • nejužívanější, jak v občanském životě, tak ve vědě a technice, je desítková soustava.
  • Prahadeset hlavních městských částí, (dříve obvodů), no a shodou okolností, já bydlím více jak 50 let na „Desítce“.
Co od nové Desítky můžete očekávat?

V současné době provozuji dva weby. Jako hlavní je můj web TOP-CZ, který má zaměření, jako Video Novinky, (Video News). Přesto i tam jsou publikovány některé články, ale přehodím je všechnmy na Desítku. Druhým je tato nová Desítka.

Mou snahou bude, tak jak je to napsáno v horním banneru na Home stránce, týdně publikovat nejméně 10 nových aktualit. Budou to, především mnou překládány články z alternativních webů ve světě, poté převzaté články z českých alternativních webů, a samozřejmě také videa s českými titulky. Zaměření, na politiku domácí a zahraniční, ekonomiku, trochu historie, společnost, služby, kulturu, zdravotnictví, migraci a NWO, no a občas i trochu humoru. Věřím však, že mě omluvíte, když některý týden tam bude méně aktualit jak deset.

Vážení přátelé, věřím, že nová Desítka se vám bude líbit a najdete trochu volného času a cestu k její pravidelné návštěvě.

Majitel a administrátor webu Desítka.