Odsouzení zásahu polských úřadů do situace na Ukrajině

0
378

Komunistická strana Polska odsuzuje zásah polských úřadů do vnitřní situace na Ukrajině a podporu pachatelů převratu v zemi.

Na Ukrajině jsme svědky globální kapitalistické hry o politický a ekonomický vliv. Ukrajinská pravicová opozice se dlouho připravovala na rozvracení a odmítnutí podpisu asociační smlouvy s EU ukrajinskými představiteli bylo jen záminkou k jejich nástupu. Disidenti byli zajištěni a financováni evropskými a americkými nadacemi a nevládními organizacemi už hodně let. S využitím aktuálního napětí ve společnosti vyvolali revoltu, směřující protesty k nacionalismu a šovinismu.

Politici EU otevřeně zasahovali do vnitřních záležitostí Ukrajiny; předstírali, že vedou jednání, ale ve skutečnosti stáli na straně pachatelů převratu. Když bylo v závislosti na návratu k bývalé ústavě a výzvě k prezidentským volbám dosaženo smlouvy, byla okamžitě se souhlasem západu rozbita.

Důsledkem bylo, že došlo k destabilizaci státu, k ohrožení politických svobod a bezpečnosti občanů, aktivaci pravicových nacionalistických organizací, které vyzývají k uznání svých úderných oddílů a vojenských jednotek a také vznášejí územní nároky vůči Polsku. Pravicové oddíly byly použity k zastrašování všech, kteří chtěli pronášet sociální a třídní hesla. Západní „demokraté“ demonstrovali, že jim nevadí neofašistické síly; naopak, jejich existence se jim velice hodí. Nikdo neinformoval společnost o výdajích na asociační smlouvu s EU. Současné prozatímní orgány by až do nových a legálních voleb neměly mít právo rozhodovat o složitých a důležitých problémech Ukrajiny.

Jsme přesvědčeni, že občané Krymu mají právo rozhodnout o své vlastní budoucnosti co nejpříměji a nejdemokratičtěji – v referendu. Na rozdíl od Majdanu toto probíhá poklidně, protože formováním oddílů sebeobrany obyvatelé Krymu nedovolili, aby se jejich území otevřelo ozbrojeným nacionalistickým bandám Pravého sektoru, jež se předtím vnutily do měst východní Ukrajiny, kde bořily památníky a ničily kanceláře ostatních stran, včetně Komunistické strany Ukrajiny. Západ tím, že nedokázal dopředu uznat referendum, předkládá dvojí metr. Tytéž síly, které napadaly mírovou cestu krymského lidu k nezávislosti, dříve podporovaly mimo jiné zničení socialistické Jugoslávie, když využily místní separatismus a vyvolaly občanskou válku.

Odsuzujeme dvojí metr. KS Polska protestuje také proti rétorice studené války a rusofobii, jež propagují polští politici a sdělovací prostředky. Polští představitelé, premiér Tusk a ministr zahraničí Sikorski sehráli v ukrajinské krizi úlohu loutek velkokapitálu. Nevedli jednání, ale od samého začátku vyvolávali napětí, když podporovali opozici a popírali legitimnost režimu. S hlubokými obavami sledujeme situaci, v níž se Polsko stalo zdrojem destabilizace situace v sousední zemi.

Je nutné organizovat lidovou moc na Ukrajině. Proto podporujeme protesty proti oligarchům, kteří vykořisťují dělníky, a proti pravicovým představitelům, kteří vzešli z převratu ve východní a na jižní Ukrajině.
ÚC Komunistické strany Polska

8. března 2014 (vyšlo na Solidnetu 24. března 2014)