Pár slov k přestavbě webu Desítka.

Vážení návštěvníci webu Desítka,

ti z vás, co jste na Desítku chodili pravidelně, nebo častěji, zajisté jste si všimli změn, které na webu nastaly. Proč k tomu všemu došlo?

Starý web Desítku jsem založil v rocee 2010, jako weblog pro podporu OV-KSČM v Praze 10. Jednak proto, že bydlím na desítce více jak 60 let a jednak proto, že jsem viděl jejich starý web, který v podstatě neobsahoval nic. Tak jsem se domluvil s předchozím předsedou OV, založil a osm a půl roku vedl weblog Desítku. První dva roky, pokud jsem byl OSVČ, mi platili 1000,. Kč měsíčně, po ukončení mého OSVČ od roku 2012 jsem tento web vedl zdarma. Jenomže nástupem nového vedení v OV, přišly problémy. Novému vedení se obsah Desítky nelíbil, tak si založili vlastní web. Sice mě přesvědčovali, že Desítka by měla zůstat nadále, jako blog, ale dle mého názoru vést dva weby pro tak malý region je zbytečnost, zejména proto, že od vedení OV přestala jakákoliv, i jen minimální podpora webu. Jednoduše od založení jejich nového webu před půl rokem, jsem od OV neobdržel ani jediný článek. Na druhou stranu mně bylo líto ten zavedený web zcela zrušit no a protože je registrován na mě, udělal jsem přestavbu, jak ji můžete vidět na Home stránce.

Proč právě Desítka?

Antický filozof a matematik Pythagoras (Pythagorejská škola, Předsokratovská (kosmologická) filozofie) považoval číslo 10 ve své filozofii za vrchol a dosažení dokonalosti.

Číslo 10 totiž vznikne součtem čísel 1, 2, 3 a 4, kterým rovněž přisuzoval v rámci filozofie specifické vlastnosti.

1 považoval za jeden konkrétní bod,
2 pak za přímku, co má začátek a konec,
3 za plochu (už pomocí 3 bodů můžeme definovat základní plochu), která má začátek, konec a „prostor mezitím“,
4 pak považoval za prostor.
10 vznikne součtem těchto 4 „magických“ a významných čísel a právě proto je podle něj vrcholem dokonalosti.

V našem obecném životě má pojem Desítka poměrně hodně významů. Podívejme se jen na několik z nich:

  • v Česku se nejvice piva vypije s lidovým označením "Desítka",
  • ve sportu všichni známe "Desítku" - pokutový kop,
  • v mariáši má Desítka vysokou hodnotu, v karetní hře "oko" spolu s "esem" tvoří výhru známou jako "jednadvacet"
  • na rukou a na nohou máme všichni, (kromě invalidů) po deseti prstech,
  • desetikoruna je základem naši měny - všechny všechny ostatní hodnoty jsou odvozeny od Desítky
  • nejužívanější, jak v občanském životě, tak ve vědě a technice, je desítková soustava.
  • Praha má deset hlavních městských částí, (dříve obvodů), no a shodou okolností, já bydlím více jak 60 let na "Desítce".
Co od nové Desítky můžete očekávat?

V současné době provozuji tři weby. Jako hlavní je můj web TOP-CZ, který má zaměření, jako Video Novinky, (Video News). Přesto i tam jsou publikovány některé články, ale přehodím je všechnmy na Desítku. Druhým webem je Orbis-Pictus, neboli svět v obrazech, který je zaměřen jako výukový web s vloženými videí pro začátečníky a mírně pokročilé uživatelé Internetu.

Mou snahou bude, tak jak je to napsáno v horním banneru na Home stránce, týdně publikovat nejméně 10 nových aktualit. Budou to, jednak převzaté články z české alternativy a mnou přeloženy články z alternativních webů ve světě a samozřejmě také videa s českými titulky. Zaměření, na politiku domácí a zahraniční, ekonomiku, trochu historie, společnost, služby, kulturu, zdravotnictví, migraci a NWO, no a občas i trochu humoru. Věřím však, že mě omluvíte, když některý týden tam bude méně aktualit jak deset.

Vážení přátelé, věřím, že nová Desítka se vám bude líbit a najdete trochu volného času a cestu k její pravidelné návštěvě.

Ing. Vladimír Mikuša
majitel a administrátor webu Desítka.