Otevřený dopis předsedy ÚV KSČM.

0
399

Otevřený dopis předsedy ÚV KSČM. V. Filipa iniciativě Rekonstrukce státu

JUDr.Vojtěch FilipIniciativa Rekonstrukce státu požádala o podporu a zařazení protikorupčních legislativních návrhů projektu rekonstrukce státu (REST) do programové agendy KSČM pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2013.

Svoji iniciativu zdůvodňuje tím, že jde o návrhy zákonů, které míří na problém systémové korupce v České republice a chtějí tento problém řešit pomocí expertně navržených, „apolitických“ doporučení, která čerpají z fungující praxe v zahraničí a z doporučení mezinárodních institucí.

KSČM konstatuje, že většina opatření navrhovaných a doporučovaných iniciativou Rekonstrukce státu směrem ke KSČM je nejen ve volebním programu KSČM pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2013, ale především je dlouhodobě součástí přístupů prosazovaných KSČM v její každodenní politice.   

Lze to doložit na legislativních návrzích v minulých volebních obdobích na půdě Poslanecké sněmovny PČR. Jde především o zákon o rušení anonymních akcií, zákon o majetkových přiznáních, zákon o státním zastupitelství či zákon o rozšíření kontrolních pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu.

Z tohoto pohledu je KSČM s touto iniciativou srozuměna a vítá Rekonstrukci státu jako projekt, který může KSČM pomoci prosadit opatření, jejímž cílem bylo snížit korupční prostředí v České republice, a která byla především pravicovými poslanci dlouhodobě v Poslanecké sněmovně PČR odmítána.

JUDr. Vojtěch Filip v. r.
předseda ÚV KSČM