Pár slov k telefonování a podvodům

0
451

POZOR!!! Při telefonování 

Moderní technologie a zejména mobilní telefony nás odnaučily pamatovat si čísla, na která voláme. Přitom znalost čísla může ušetřit peníze, protože na první pohled je vidět to, co vychytralí poskytovatelé prémiových služeb píší velmi malým písmem.

Složení telefonního čísla

Standardní telefonní číslo obsahuje 12 číslic. Národní předvolbu (v případě ČR se jedná o kód 420)  a zbývá devět číslic. Další tři číslice informují, zda voláte do pevné nebo mobilní sítě. V dřívějších „pravěkých dobách“ zaleželo, zda voláte tzv. místní nebo meziměstsky hovor. A proto bylo území státu rozděleno do jednotlivých telefonních oblastí, které měly přiřazeny svá čísla (a i své ceny). Ceny se sjednotily, ale oblasti zůstaly

Volání do mobilní sítě poznáte podle   p ř í s t u p o v é h o   kódu, který je:

601 608

702 705,

72, 73, 77

nebo 7900 7999.

Kód 910 vás upozorní, že voláte do sítě, která přenáší hlas po internetu, tzv. služby Voice over IP.

Osmička na začátku

Kód 800 vás upozorní, že voláte na bezplatnou linku; náklady za hovor nese volaný. Většinou slouží k firemní prezentaci.

Ale pozor   !!!

–  kódy 810 819,

–   830 839,

–   843 846

nejsou pro bezplatné volání, na nákladech se společně s provozovatelem teto linky podílíte oba dva.

 Devítka velí:    p o z o r   !!!

Velmi důležité je všímat si kódů 900, 906 a 909; slouží k přístupu ke službám s vyjádřenou cenou, a proto dvě číslice – které následují po tomto kódu – vás upozorní na výši ceny volání za minutu. Jedná se zejména o různé spotřebitelské soutěže, obchodní a inzertní služby.

Příklad: z čísla 900 55 25 25 zjistíte, že minuta volání stojí 55 Kč, celková cena hovoru se tedy odvíjí od počtu provolaných minut.

V případě, že voláte na telefonní číslo, které má 12 číslic a nezačíná kódem 420 –  voláte do zahraničí  –  a můžete očekávat zvýšený účet.

Kód 905 slouží také k přístupu ke službám s vyjádřenou cenou; desetinásobek kombinace dvou číslic, které následují po tomto kódu určují jednorázovou cenu za volání.

Příklad: z čísla 905 55 25 25 zjistíte, že za celý hovor zaplatíte 550 Kč.

Kód 908 slouží také k přístupu ke službám s vyjádřenou cenou; dvě navazující číslice vás upozorni na výši ceny za volání.

Příklad: z čísla 908 55 25 25 zjistíte, že za celý hovor zaplatíte 55 Kč.

Soutěžní a hlasovací SMS

Zkrácena čísla, na která posíláte SMS zprávy do různých soutěží, hlasováni a podobně, nejsou regulovaná Českým telekomunikačním úřadem, ale operátoři přijali kodex, aby i zde formát čísla jednoduše upozorňoval na výši ceny. Pokud chcete zjistit, kolik za svou zprávu zaplatíte, slouží k tomu poslední dvě nebo tři číslice podle délky zprávy; u sedmimístného čísla jsou to poslední dvě číslice, u osmimístného čísla určuji cenu za zprávu poslední tři číslice.

Příklad:

SMS zaslaná na sedmimístné číslo 9004430 vás bude stát 30 Kč;  za SMS zaslanou na osmimístné číslo 90044300 zaplatíte 3 Kč, protože cena je v tomto případě v haléřích. Nepřijímat ! 

IHNED PŘEPOSÍLÁM…

A já tuto informaci doplním upozorněním na další kurvy ze serveru...www.bezreklamky.cz, kteří náhodně volají na různá telefonní čísla a bláhoví a důvěřiví po zvednutí telefonu se doví, že si s nimi chtějí popovídat a prosí je o jednoduché odpovědi na  jednoduché otázky stylem ano ne s tím, že hovor je nahráván. Otázky jsou typu: jste svobodný – ženatý ?, vede kolem vašeho domu silnice ?, máte děti ? a podobně…..

K Vaší hrůze vám přijde ihned druhý den po hovoru doporučený dopis s fakturou na 3 000 Kč, který nic netušíce převezmete. Po prostudování přiložené obchodní „smlouvy“ psané klasickou blechou písma zjistíte, že souhlasíte se zasláním zálohové faktury předmětné „společnosti“ v uvedené výši. Po reklamaci u této společnosti je Vám přehrán zmanipulovaný hovor, kde s hrůzou zjistíte, že jste se telefonicky zavázal k úhradě faktury a zaslání obchodní smlouvy doporučeným dopisem.

Při  jednání s právníky vám většina doporučí fakturu uhradit a poté s nejistým výsledkem vymáhání částky zpět, což vás bude stát čas a peníze. Mají to totiž perfektně ošetřeno podle platné legislativy a než se nadějete už buší na Vaše dveře…

NA TO JE OVŠEM VELMI JEDNODUCHÝ RECEPT: CIZÍ A NEZNÁMÁ  ČÍSLA, KTERÁ NEMÁM V ADRESÁŘI TELEFONU NEBRAT A ROVNOU HÁZET DO KOŠE. A POKUD  MI NĚKDO ZNÁMÝ VOLÁ Z NOVÉHO ČÍSLA, TAK SE MUSÍ LASKAVĚ NEJDŘÍVE IDENTIFIKOVAT. NEJLÉPE SMSKOU. JINAK MÁ SMŮLU…..

Byl jsem dnes celý den pryč a po návratu domů jsem měl  na mobilu 8 nepřijatých zmeškaných hovorů z čísla: 420 477 100 111

Protože to začalo být hodně podezřelé, začal jsem pátrat po telefonním čísle na internetu a narazil jsem na diskusi, kde si lidé stěžují, že jim číslo volá taky pravidelně.
Když telefon zvednou, hovor se automaticky přeruší, nicméně ve vyúčtování na konci měsíce mají tzv. dárcovské volání 1 min. za 100 Kč.

Prosím, toto číslo si zapamatujte a když se objeví na mobilu, tak nezvedat !!!!! Sprostě a drze vás okrade o 100 Kč. Během doby, než jsem napsal tento mail, zvonil ještě dvakrát.