PETICE Evropané proti válce

0
270

petice proti váceEuropean Parliament
The President of the European Parliament
Rue Wiertz
B-1047 BRUSSELS
Shrnutí:

Na východ od nás probíhá již půl roku válka mezi ukrajinskými nacionalisty a na druhé straně ruskojazyčnými Ukrajinci a Rusy. Jejím dosavadním výsledkem jsou tisíce mrtvých, desetitisíce zraněných, téměř milion uprchlíků, zničená města a vesnice, těžce poškozená infrastruktura, školy a zdravotnická zařízení. Válka rozsévá nenávist, země se dostává do katastrofálních sociálních a ekonomických problémů.     

Evropskou unii tvoříme my, Evropané. Stejně jako občané jiných států jsme vstupovali do EU s nadějí, že budeme společně usilovat o naplnění ideálů humanismu a mírové spolupráce. Že budeme budovat sociální stát. Blahobyt. Místo toho jsme dnes zrazováni našimi politickými představiteli, kteří podporují válečné běsnění a asociální politiku na straně ukrajinské vlády s pochybnou legalitou. Zatímco na východě Ukrajiny vrcholí humanitární krize a uprchlické tábory v Rusku praskají ve švech, Evropa nechce nést za důsledky své politiky odpovědnost.

Žalujeme proto Evropskou radu, která je vrcholným politickým orgánem EU z toho, že se pokouší nás, Evropany, degradovat na manipulovatelnou, lhostejnou a sobeckou masu.

My však nechceme válku! Nedáme se otrávit jedem válečné propagandy!

Rusové nejsou naši nepřátelé, ale Evropané toužící stejně jako my po životě v míru. Budoucnost naší Evropy musí být postavena na vzájemném respektu, míru a spolupráci.

Členové petičního výboru:

Naděžda Bonaventurová (Kodymova 2539/8, 158 00 Praha – Stodůlky, ČR)
Milan Daniel (Chrudim III/275E, 538 21 Slatiňany, ČR)
Milan Neubert (Francouzská 852/11, 120 00 Praha 2, ČR)
Eva Novotná (Tupolevova 479, 199 00 Praha – Letňany, ČR)
Lenka Procházková (Jeronýmova 577/2, 130 00 Praha 3, ČR)
Marek Řezanka (Pod Hybšmankou 3059/1, 150 00 Praha 5, ČR)

Prohlášení o ochraně soukromí:

V souladu s článkem 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů budou osobní údaje uvedené v tomto formuláři zpřístupněny příslušným úřadům pouze za účelem ověření a potvrzení počtu obdržených platných podpisů vyjadřujících podporu této petici. Údaje nesmějí být použity k žádnému jinému účelu. Subjekty údajů jsou oprávněny získat ke svým osobním údajům přístup. Všechny údaje o podpoře budou zničeny do dvanácti měsíců po dni ukončení sběru podpisů vyjadřujících podporu.

Elektronický sběr podpisů:  Probíhá na adrese: http://www.againstwar.eu/