Příspěvek na bydlení

0
90

Žádejte o příspěvek na bydlení

Výzva Pražské konference KSČM Pražanům

Náklady na bydlení stále stoupají, v roce 2012 má řada domácností nárok na příspěvek na bydlení, lidé o tom ale nevědí nebo se ostýchají o něj požádat.

Příspěvek na bydlení je sociální dávka, která se poskytuje podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Žádosti o příspěvek se podávají na místních Úřadech práce, kde jsou k dispozici potřebné tiskopisy.

Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu. Výše příspěvku se rovná rozdílu, o který skutečné měsíční náklady na bydlení v Praze překračují 35 % měsíčních čistých příjmů členů domácnosti, ale jen do výše normativních nákladů podle typu bytu a počtu členů domácnosti.

Každý, kdo má nárok, by o něj měl požádat. Není to přeci v žádném případě hanba občanů, nemusí se stydět. Velké mediální pozornosti se tento příspěvek nejspíš nedočká, uvědomělá média přeci chrání státní kasu! Přitom nárok na příspěvek může mít každý, kdo žije sám ve vlastním či družstevním bytě v Praze, pokud jeho měsíční příjmy nepřesáhnou 11 580 Kč a 20 190 Kč v bytě nájemním. Pro vícečlenné domácnosti jsou pak limitní příjmy ještě vyšší, až 39 466 Kč pro tříčlennou domácnost v pražském nájemním bytě.

Pro potřeby domácností jsme připravili, a na web KSČM umístili, informaci, aby každý mohl posoudit, zda má na příspěvek nárok. Ověřte si, zda máte nárok – a žádejte!

V tomto souboru najdete podmínky, za jakých je možno o příspěvek žádat:
Příspěvek na bydlení