Prohlášení klubu zastupitelů zvolených za KSČM do zastupitelstva MČ Praha 10

0
400

Zastupitelé se důrazně ohrazují proti šíření nepravdivých informací o vyjednávání a koaličních dohodách mezi klubem KSČM a ODS před jednáním a při volbě na ustavujícím jednání zastupitelstva MČ Praha 10, konaném dne 27. 11. 2014.

• K žádným vyjednáváním jsme nebyli přizváni, a proto klub žádné koaliční dohody ani uzavřít nemohl.
• Nepravdivá je také informace, že klub má obsazeny 2 placené funkce předsedů výborů. Uvolněná je pouze předsedkyně kontrolního výboru ing. Jana Čunátová.
• Nepravdivá je i informace, že na ustavujícím zasedání zastupitelé KSČM hlasovali v jednotě se zastupiteli ODS.

Klub KSČM jedná vždy na základě svého volebního programu, spolupracuje především s levicovými nebo středo-levicovými politickými subjekty.

V Praze dne 4. 12. 2014

Ing. Jana Čunátová
předsedkyně klubu zastupitelů KSČM