Prohlášení Světové rady míru k imperialistické intervenci v Mali

0
60

Zdroj: Sekretariát Světové rady míru
16. ledna 2013
(Překlad: České mírové hnutí)

Světová rada míru odsuzuje brutální vojenskou intervenci Francie v Mali, která se uskutečňuje s plnou podporou Evropské unie a NATO. Tato intervence představuje pokračování uskutečňování imperialistických plánů na geostrategickou kontrolu rozsáhlých oblastí Afriky, které bylo možné pozorovat i v roce 2011 během krvavého bombardování a intervence proti Libyi.

Cílem je ovládnutí energetických zdrojů, které jsou objektem divoké rivality mezi imperialistickými silami a centry.
Světová rada míru vyjadřuje své rozhořčení nad novým zločinem imperialistické Francie, která zároveň také společně s NATO připravuje útok a intervenci proti Sýrii a Íránu.

Naprostá většina lidstva odmítá „mírové“ mise Evropské unie a NATO, které se uskutečňují v zájmu nadnárodních korporací, zatímco přinášejí smrt a utrpení.

Světová rada míru požaduje okamžité ukončení agrese a stažení francouzské armády a dalších vojenských sil Evropské unie a NATO z Mali.

Světová rada míru protestuje proti masakru lidu Mali imperialistickými silami a volá všechny mírumilovné lidi světa k organizování různorodých akcí proti imperialistickým plánům v Africe.

Sekretariát Světové rady míru