Rozdělí se Ukrajina?

0
643

Ukrajina
Na debatách o tom, jestli je možné rozdělení Ukrajiny na Západ a Východ, není nic nového, a odpověď už daly, zdálo by se, samotné dějiny. Nehledě na hlasování pro různé kandidáty a na zjevné kulturní rozdíly, žijí východní oblasti Ukrajiny, které byly kdysi součástí Ruské říše, a západní, které patřily Rakousko-Uhersku, Polsku a Rumunsku, už více než 20 let v jednom státě. 

Znepřátelit rusky mluvící a ukrajinsky mluvící občany Ukrajiny je úkol sice těžký, ale, jak ukázaly události z posledních deseti let, zcela splnitelný. Velkým přínosem přispěla k tomu jak „oranžová“ moc Juščenka a Tymošenkové, tak i nadržování nacionalistům ze strany Janukovyče. Se svým nedávným prohlášením o tom, že v zemi jsou extremisté, se zpozdil Janukovyč nejméně o deset let. Vždyť mladí lidé, kteří házejí nyní do milicionářů láhve se zápalnou směsí a okupují Kyjev pod nacistickými hesly, se neobjevili přes noc. Vychovaly je střední a vysoké školy, a teď je jasné, proč tak zuřivě bránila opozice reformám ministra vzdělání Dmitrije Tabačnika. Jeho pokusy vrátit ukrajinským školákům díla klasické ruské literatury mohly zabránit výchově těch, kdo se nyní bojují pod heslem „Ukrajina je nade všecko“. Připomeneme, že jak EU, tak i USA se postavily v době loňských diskusí o zákoně o jazyku a o vzdělání rozhodně na stranu ukrajinských nacionalistů. A tak za nadržování úřadů se vrážel po všechna tato léta do Ukrajiny, kde po mnoho let panoval poměrný etnický mír, silný klín nacionalismu.

Nyní usilují nacionalisté o úplnou moc v celé Ukrajině. Nestačí jim kabinet ministrů ani dokonce úřad prezidenta – potřebují kontrolu jak nad výkonnou, tak i nad zákonodárnou mocí. Odsud výzvy k novým volbám a pokus o obnovení Ústavy z r. 2004, jejíž pomocí chtějí nacionalisté omezit pravomoci Janukovyče. Je v tom ale háček: Ukrajina je přece unitární stát, kde skoro o všem rozhodují úředníci v Kyjevě. A zmocní-li se vlády v Kyjevě ukrajinští nacionalisté, budou se snažit o oddělení rusky mluvící východní oblasti.

V r. 2005, kdy EU a USA zařídily pro Viktora Juščenka vítězství v prezidentských volbách, už se pokusila Strana regionů o „autonomizaci“ východních regionů. Tehdy v tom ale neuspěli: ukrajinská elita, a především ukrajinští oligarchové, se domluvili o rozdělení moci a kapitálu. Otázka je, jestli se to jim znovu podaří.

V závěru můžeme říci toto: v daném okamžiku jsou dostředivé síly v ukrajinské společnosti ještě dost velké. Jak západ, tak i východ chápou, že v případě rozdělení budou proti východním oblastem uplatněny sankce EU a USA, a západní oblasti bez dotací z východu prostě nepřežijí.

Zdroj: Hlas Ruska