Rusko je připraveno přivítat Afriku do jaderného věku

0
47

Autor: Dmitry Bokarev, 22.02.2020

Obrovský africký kontinent plný různých zdrojů přitahoval po staletí zájem předních světových národů. Jeho hodnota v jejich očích rostla ještě více po výstavbě Suezského průplavu, spojujícím kontinenty Afriky a Asie, aby spojil Indický oceán se Středozemním mořem (přes Rudé moře), čímž se výrazně zkrátila námořní cesta z Evropa do Indo-Pacifiku. Možnost převzít tuto strategicky důležitou vodní cestu, která se používá k přepravě lví části veškerého nákladu na světě přepravovaného po moři, není o nic méně přínosná než vlastnictví afrického bohatství.

V současné době se národy, které chtějí v Africe expandovat, již neuchylují k ozbrojeným konfliktům nebo kolonizaci. Úroveň socioekonomického rozvoje ve většině afrických národů je velmi nízká. Na kontinentu působí mnoho extremistických a dalších militantních skupin a pravidelně zde vyvstávají ozbrojené konflikty a různé humanitární krize. Afrika potřebuje zahraniční ekonomické, technologické, lékařské, vojenské a jiné formy pomoci. Světové mocnosti proto v současné době upevňují svůj vliv v afrických zemích tím, že do nich investují a poskytují jim půjčky, technologie a odborníky ve strategicky důležitých oblastech.

V současné době je klíčovým hospodářským partnerem Afriky Čína, která má na kontinentu mnoho probíhajících infrastrukturních projektů a investuje miliardy dolarů do ekonomik afrických národů. Lídři afrických zemí a Číny se pravidelně setkávají na fóru o spolupráci mezi Čínou a Afrikou (FOCAC), aby diskutovali o klíčových oblastech spolupráce. Na posledním shromáždění, které se konalo v roce 2018, čínský prezident Xi Jin-ping uvedl, že ČLR investuje do africké ekonomiky 60 miliard dolarů ve formě pomoci, investic a půjček a přispěje rovněž 146 miliony dolarů na rozvoj afrického zemědělství. Čína je v současné době velmi bohatým národem a poskytování finanční podpory se stalo jejím hlavním nástrojem pro posílení postavení mezi rozvojovými zeměmi.

Kromě Číny se také USA, evropské země, Indie, Japonsko a Rusko snaží posílit svůj vliv v Africe. V říjnu 2019 se v Soči konal rusko-africký summit. Zúčastnilo se ho všech 54 vůdců afrických národů. Rozsah události a její název (podobně jako na fóru Čína – Afrika) naznačují, že Ruská federace plánuje stát se neméně důležitým partnerem Afriky než ČLR. Ale prozatím nemá Rusko v úmyslu investovat tolik peněz jako Čína do africké ekonomiky. Kromě finanční podpory může Rusko svým potenciálním zahraničním partnerům nabídnout další cenné věci, jako jsou technologie.

Jedním z hlavních témat diskuse na rusko-africkém summitu se stal rozvoj jaderné energie na africkém kontinentu. Čína bude v této oblasti obtížné konkurovat Ruské federaci. Využití jaderné energie není pro žádnou zemi snadným úkolem a mohlo by pro ni dokonce představovat značné riziko v důsledku možné nedbalosti nebo jednoduše nedostatku znalostí. Ale pokud bude vše hotové správně, výroba energie pomocí jaderných prostředků by mohla pomoci rozvojovým zemím snížit jejich nedostatek elektřiny a pomoci jim dosáhnout energetické nezávislosti a bezpečnosti. Využití jaderné energie je ekonomicky schůdnou možností, protože vysoké náklady na výstavbu jaderné elektrárny jsou kompenzovány penězi, které budou vládami ušetřeny při nákupu paliva na mnoho dalších let.

Afrika naléhavě potřebuje levnou energii. Podle dostupných údajů nemá 48% obyvatel kontinentu (tj. přibližně 600 milionů lidí) přístup k elektřině. Mnoho afrických zemí se proto již rozhodlo rozvinout svůj jaderný energetický průmysl nebo tuto možnost zvažuje. Rusko může se svými zkušenostmi v této oblasti nabídnout těmto zemím neocenitelnou pomoc v tomto úsilí. Kromě toho jim Ruská federace může pomoci rozvíjet jejich schopnosti v oblasti mírového uplatňování jaderných technologií používaných v různých průmyslových odvětvích, medicíně atd.

Rusko dlouhodobě spolupracuje s mnoha africkými zeměmi na „mírovém atomu„. V této oblasti byly podepsány dohody s Alžírskem, Angolou, Ghanou, Keňou, Libyí, Marokem, Namibií, Rwandou, Tanzánií a Ugandou. A v Rusku již probíhají různé ruské iniciativy v oblasti jaderné energie, Egypta, Etiopie, Nigérie, Jižní Afriky, Súdánu a Zambie. Ze všech výše uvedených zemí dosáhl Egypt v této oblasti nejvýššího vývoje. Očekává se, že v druhé polovině roku 2020 začnou ruští odborníci stavět jadernou elektrárnu v El Dabaa.

Všechny tyto dohody a iniciativy jsou stále výsledkem dvoustranných jednání mezi výše uvedenými zeměmi a Ruskou federací, ale během rusko-afrického summitu se všechny africké země a mezinárodní organizace, účastnily diskuse o mírovém uplatňování jaderných technologií ve stejnou dobu.

Součástí akce bylo plenární zasedání „Příspěvek jaderných technologií k rozvoji Afriky“, kde vystoupil generální ředitel ROSATOMu Alexej Likchačev. Uvedl, že Ruská federace je připravena propagovat své jaderné technologie v celé Africe a pomáhat národům, které v jaderném sektoru neměly žádné zkušenosti, vytvořit je od začátku. Alexej Likchačev také uvedl, že Rusko již vytvořilo právní rámec pro spolupráci v jaderné oblasti s jednou třetinou všech afrických zemí.

Vrcholové vedení Státní atomové energetické společnosti ROSATOM se aktivně účastnilo dalších akcí během rusko-afrického summitu, včetně dvoustranných rozhovorů mezi prezidentem Ruské federace Vladimirem Putinem a vůdci afrických národů.

Rusko a jeho afričtí partneři podepsali na summitu řadu dokumentů o využití jaderné energie. Například Moskva uzavřela dohodu s Rwandou o výstavbě Centra jaderné vědy a technologie v africkém národě. Budou se zde vyrábět radioizotopy používané pro diagnostiku a léčbu rakoviny, začne se školení rwandských jaderných fyziků a celkově bude země podporována rozvojem jejích vědeckých a high-tech sfér.

Za nejdůležitější dokument podepsaný na summitu lze považovat dohodu s Etiopií o spolupráci v jaderné energii, která mimo jiné umožňuje výstavbu jaderné elektrárny. V lednu 2020 velvyslanec Etiopie v Ruské federaci Alemayehu Tegenu oznámil, že jeho národ již začal přípravy na nadcházející stavební práce.

Afrika tedy potřebuje jadernou technologii a Rusko je jedním z nejlepších dodavatelů. Je velmi pravděpodobné, že budou uzavřeny nové dohody mezi Ruskou federací a africkými zeměmi, včetně těch, které se zabývají výstavbou jaderných elektráren. Rusko je ochotno poskytnout půjčku všem národům, které si nemohou dovolit platit za stavební práce, a mohou je splácet, jakmile se jaderná elektrárna stane ziskovou. Afrika by mohla být velmi dobře připravena na „jaderný“ skok vpřed, což bude pro její země v nejbližších desetiletích změnou života. A jakmile Rusko vybuduje jaderná zařízení pro celý kontinent, může se stát jedním z nejvlivnějších hráčů v tomto regionu.

Dmitrij Bokarev, politický pozorovatel, výhradně pro online časopis „ New Eastern Outlook“.

Zdroj textu a obrázku: New Eastern Outlook
Překlad: Administrátor

VLOŽTE ODPOVĚĎ

Vložte Váš komentář
Prosím, vložte zde Vaše jméno

*

code