Rusko varuje „Nový světový řád“ je formován

0
186

Autor: L.Todd Wood

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes prohlásil, že západní, liberální model společnosti umírá a zaujímá nový světový řád. Lavrov komentoval své výroční setkání se studenty a profesory na diplomatické akademii ministerstva zahraničních věcí dle informaace ruské zpravodajské agentury.

Západní liberální model rozvoje, který zejména stanoví částečnou ztrátu národní suverenity – to je to, na co se naši západní kolegové zaměřili, když vynalezli to, co nazývají globalizace – ztrácí svou přitažlivost a není více vnímán jako dokonalý model pro všechny. Mnozí lidé v mnoha západních zemích jsou k tomu skeptičtí,“ řekl Lavrov.

Globální vývoj je podle něj řízen „procesy zaměřenými na posílení multipolarity a tím, co nazýváme polycentrický světový řád„.

Je jasné, že mnohotvárnost a vznik nových center moci ve všech směrech vyžaduje úsilí o udržení globální stability a hledání rovnováhy zájmů a kompromisů, takže diplomacie by zde měla hrát vedoucí úlohu,“ pokračoval Lavrov. „Zejména proto, že existuje mnoho problémů, které vyžadují obecně přijatelná řešení. Mezi ně patří regionální konflikty, mezinárodní terorismus, bezpečnost potravin a ochrana životního prostředí. Proto se domníváme, že pouze diplomacie může pomoci uzavřít dohody a dosáhnout udržitelných rozhodnutí, která budou přijata všemi.“

Spojené státy a jejich spojenci se snaží prosazovat své přístupy k ostatním,“ poznamenal Lavrov. „Jsou vedeni jasnou touhou zachovat si svou dlouhodobou nadvládu v globálních záležitostech, i když z ekonomického a finančního hlediska nemohou Spojené státy – samotné, nebo se svými spojenci – vyřešit všechny globální ekonomické a politické otázky,“ řekl.

Aby byla zachována jejich dominance a obnovena jejich nesporná autorita, používají vydírání a tlak. Neváhají bezohledně zasahovat do záležitostí suverénních států.“

Zdroj: Ttsarizm 
Překlad Administrátor

Poznámka Administrátora: Pod článkem byla řada diskusních příspěvků. Ny to, že článek vyšel v USA, byl jsem opravdu překvapen jejich zněním. Vybral jsem 2, posuďte sami:

Nanky52
13. dubna 2019 v 15:55
Mohl bych studovat rodinu Rothschildů… Koupili země, armády, vlastnili bankovnictví v EU a ve světě. Jsou to utajené hlavy NWO a pokud si Rusko myslí, že jsou součástí nového hnutí, tak se bohužel mýlí. Pokud je globální finančníctví spojeno s Rothschildy. NWO se pod nimi přesouvá do OWG, kde elita této skupiny určí, jak bude vše ve světě probíhat. Bude tu elita, potom vědci a nakonec nevolníci… 500 milionů lidí na planetě a to je vše. Tito lidé jsou zlí a věří, že jejich DNA je lepší než kohokoliv jiného. Budou se i nadále infiltrovat a budou protagonisty válek a nepokojů ve všech zemích, na celém světě. Masovou migraci na naší jižní hranici financuje organizace Sorose, Central American. Karavany nelegálů mají narušit náš národ, vytvořit obrovskou finanční zátěž pro federální vládu, zhroutit náš systém zdravotnictví, vzdělávací systém a vytvořit chaos, zlomit naši kulturu, zlomit veřejnou bezpečnost v našich komunitách, krajích a státech, které povedou k nepokojům a možná občanské válce. Je to všechno design. Tato klaka NWO má moc rozdrtit Rusko finančně, když to uzná za vhodné, a použije je ke svým cílům a to samé pro Čínu. Hillary by podpořila zánik naší země, když si vezme za své příkazy z této klaky. Trump je národovec, miluje ústavní USA a bojuje s nimi každý den, ať už si je toho vědom, nebo ne. Zůstaňte s Trumpem, on a Putin se budou nuceni v blízké budoucnosti spojit.

hr

Píšu také z Ameriky – to, co je vzácné, je stále ještě volné.

Nový světový řád kolem 11. září 1991, jak o něm hovořil George HW Bush, je model, který Rockefeller / Rothschildové chtěli pro svět. Pamatujte si, že bolševiky financovali Rockefeller & Rothschild a další. Proč? Protože Romanov nechtěl dát Rothschildům kontrolu nad ruskými centrálními bankami před lety.

Nový Světový Řád Rothschildových centrálních bank se blíží ke konci Díky bohu!!!

Putin je hrdinou pro lidstvo na zemi za to, že nedovolil novému světovému pořádku chytit matku Rusko! I kdyyž Putin není světcem, věřím, že zastupuje nejlepší zájmy ruského lidu, aby se nestal předmětem nového světového řádu, jako jsou lidé v Evropě, kteří jsou systematicky zaplavováni, znásilňováni, okradeni a zavražděni útočníky, kteří se snaží, v průběhu příštích 30–50 let o demografické změny v Evropě.

Merkelová, Bush, Clintonová, Blair, Obama a další, jsou všichni nepřátelé lidstva !!! Zaslouží si být souzení, odsouzení a potrestání – stejně jako Mussolini! Pověste je také s centrálními bankéři !!!

Putin by měl dostat Nobelovu cenu míru za to, že se neuklonil novému světovému řádu!