Slovo předsedy OV KSČM Praha 10

0
464

František LojdaVážené soudružky, vážení soudruzi,

stojí před námi volby do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 23. 5. – 24. 5. 2014. Vysoká účast levicově smýšlejících občanů a komunistů ve volbách podmiňuje dosažení dobrého výsledku. Všichni si jistě uvědomujeme, že levice v celé Evropě se na volby do EP důsledně připravuje, protože nazrává velká šance na změny v orientaci EU. Změny, jež budou orientovány na důstojný život pro většinu lidí, změny, které nastartují EU k ekonomickému růstu, změny, jež povedou ke vzájemně výhodné spolupráci i s národy mimo EU. Jaká je dnes EU a její orientace všichni vidíme a pociťujeme, včetně jednání a postojů představitelů vlád jednotlivých účastnických zemí. Průzkumy veřejného mínění o EU v jednotlivých zemích ukazují vysokou nespokojenost lidí se současným stavem. Změnit je nutné i zahraniční politiku EU. Není možné podrobně zmiňovat pozadí událostí od přepadení Jugoslávie po útoky na Sýrii. Všichni jsme vcelku informovaní z HaNo a internetu, včetně postupu a orientace představitelů EU a mainstermových médií. Je však nutné se pozastavit u konfliktu na současné Ukrajině a to z řady důvodů, pro komunisty zřejmě klíčových. Při zahájení olympijských her jsme viděli, že v závěru zahajovacího ceremoniálu červený balon uletěl. V. Putin oznámil, že RF se stává klasickou imperiální mocností hájící své zájmy. A tak tu máme řadu imperiálních mocností se svými zájmy a dnes již jasný návrat k multipolárnímu světu. Mimo několika menších států kapitalismus, definován marxisticky, ovládá planetu. Ukrajina se stala měřením sil a způsobů imperiálních velmocenských jednání. Komunistům nesmí ujít, o jaké síly se kdo ve svých záměrech opírá, ale nelze ospravedlňovat jednání jedné imperiální mocnosti. Lidé na Ukrajině, byli okrádaní všemi, kdo zrovna měl moc. V současné době probíhají intenzivní jednání zúčastněných stran konfliktu. Výsledek napoví, zda budou příští konflikty řešeny silou, nebo dohodami a respektovanou vůlí lidí daného území. Je nutné připomenout i slova prezidenta RF o tom, že RF nemá zájem porazit USA, ale přimět je ke spolupráci se světem. Při světové provázanosti zejména ekonomických a finančních vazeb nelze předpokládat nějaké velké politické globální zvraty. Politici toho zřejmě ještě mnoho namluví, ale finanční oligarchie všech států na prudkých zvratech nemá a nebude mít zájem. (Zcela zřejmé je to na avizovaných sankcích USA a EU proti RF.) A to je také jeden z předpokladů, jak zabránit vzniku rozsáhlejšího válečného konfliktu, případně III. svět. války. Pro nás komunisty to ovšem znamená pokračovat v cílevědomé mravenčí práci při ochraně zájmů neprivilegovaných vrstev obyvatel, zvýšit důraz na proletářskou internacionalizaci a řešení konfliktů mírovou cestou. Nebát se uplatnit v činnosti nová teoretická poznání a uplatňovat je v praxi. Světové dění hodnotit z pozic marxismu. Je zřejmé, že dění na Ukrajině má zatím řadu otevřených směrů, že výsledek ovlivní další podobné situace ve světě. Ač se to někomu nemusí líbit, prohlášení RF, že je imperiální mocností, paradoxně může napomoci komunistickým stranám zbavit se vzájemných animozit z minulosti a zahájit jednotný internacionální postup proti kapitalismu a imperialismu. Jak se uvolněného prostoru zmocníme, záleží na nás. Jednou ze součástí postupu levice je i ovládnutí Evropského parlamentu. Kandidátka, kterou naše strana předložila veřejnosti, splňuje všechny atributy prosazované levicí obecně. Všichni kandidáti mají předpoklady politické, profesní i jazykovou vybavenost pro výkon funkce v EP. OV KSČM nikdy nedávalo žádné doporučení koho volit, pouze upozorňujeme, že v těchto volbách je možné uplatnit pouze 2 preferenční hlasy.

Volbou kandidátky KSČM podpoříte nutnou změnu orientace EP tak, aby neprosazoval jen zájmy lobistů a kapitálu, ale především zájmy lidí.

František Lojda, předseda OV KSČM Praha 10