Stanovisko vedení KSČM

0
440

V sobotu 6. února 2016 organizují různé populistické, xenofobní až krajně pravicové organizace po celé Evropě, tedy i v České republice, společné protestní akce k tématu migrace.

Proti tomu je v řadě měst Evropy svolán akční protest různých antifašistických organizací.

Sdílíme obavy našich občanů z dlouhodobě špatné a nekompetentní politiky orgánů EU a nedostatečné aktivity vlády ČR ve vztahu k masivní migraci a jejích důsledků.

Trváme v prvé řadě na řešení příčin migrace a opakovaně žádáme vyvození odpovědnosti politické reprezentace v Evropě za to, že nestanovila a dosud neprosadila věcnou regulaci v rámci ženevských konvencí.

KSČM však současně zásadně odmítá šíření jakékoliv formy xenofobie a podněcování nenávisti k lidem pro jejich původ a přesvědčení. Stejně tak odmítáme zneužívání těchto obav k politickým účelům.

KSČM se od nich distancuje – naopak antifašisté organizují akční odpor v ČR i v cizině – zde např.

akce M. Prokeše

https://nerasismu.noblogs.org/postav-se-nacionalismu-stand-up-against-nationalism-6-2-2016/